Ezabalimi – Farming

1 day ago | May 23, 2019

Kabancendiswe ngezibholane abalimi

Ethel Ncube INHLANGANISO yeLivestock Farmers’ Union ikhuthaza ugatsha lweDistrict Development Fund ukuba luncedise ...

Lilenzuzo ibilebile

Bongani Ndlovu IBILEBILE yisilimo esilakho ukunika abalimi inzuzo enhle kakhulu ngoba silomkambo omkhulu kuleli ...

Balimi sokulendlela elula yokudibhisa inkomo

Thokozile Mbedzi  ABALIMI kundawana zonke bacetshiswa ukuba sokulendlela elula yokudibhisa inkomo elondoloza amanzi, ...

1 week ago | May 16, 2019

Abalimi bakhuthazwa ukulima izilimo ezilithanga

Thokozile Mbedzi INHLANGANISO ebona ngenhlanyelo ezitshiyeneyo i-Crop Breeding  Institute ikhuthaza abalimi ukuba balime ...

Vikelani izilimo zenu ezibungwini lakumikhuhlane

Bongani Ndlovu INHLANGANISO yeCoopers Animal Health isikhuthaze abalimi ukuba basebenzise iShumba Plus ukuze benelise ...

Nanzelelani isilinganiso se-urea, siyingozi ezifuyweni

Thokozile Mbedzi  ABE-VETERINARY Services bakhuthaza abalimi  ukuba bananzelele isilinganiso  se-urea okumele sifakwe ...

2 weeks ago | May 9, 2019

Limani umhlafutho, ulenzuzo enengi

Thokozile Mbedzi  INHLANGANISO yeAgritex ikhuthaza abalimi elizweni lonke ukuba balime umhlafutho ngoba ulenzuzo enkulu ...

Thengisani ezinye izifuyo lithenge ukudla

Ethel Ncube INHLANGANISO yeMfelandawonye Livestock Production ikhuthaza abafuyileyo ukuba bathengise ezinye izifuyo ...

Limanini iZap 31 leZap 43

Bongani Ndlovu INKAMPANI yenhlanyelo eyeAgriseeds ikhuthaza abalimi besabelweni seMatabeleland ukuba basebenzise iZap 31 ...

3 weeks ago | May 2, 2019

Limani amakhowa, alemali emangalisayo

Thokozile Mbedzi INHLANGANISO yeAgritex isikhuthaze abalimi ukuba balime amakhowa ngoba alenzuzo njalo alamaphulotheni ...

Fuyani imbuzi zeKalahari Reds, ziyavuma zonke indawo kuleli

Thokozile Mbedzi ABALIMI kundawana zonke zelizwe bakhuthazwa ukuba bafuye umhlobo wembuzi zeKalahari ezibomvu ngoba ...

Ingena ngamaSmart Dairy Collar i-Econet

Bongani Ndlovu INKAMPANI ehamba phambili ngezokuxhumana kumakhalekhukhwini i-Econet isisungule iphurojekithi entsha ...

4 weeks ago | April 25, 2019

Dibhisani inkomo zingahlaselwa yimikhaza

Bongani Ndlovu IMIKHAZA iyingozi kakhulu ngalesi isikhathi ngoba kulotshani obuyibo obuhlalwa yimikhaza ehlasela inkomo ...

Balimi gcinani imbali yeMatabeleland yokufuya

Thokozile Mbedzi ABALIMI kundawana zonke zelizwe bakhuthazwa ukuba bagcine imbali yabo yokufuya inkomo ngoba amaNdebele ...

Asikhethi sikhathi i-spinach

Musa Janga ABALIMI sebekhuthazwe ukuba balime i-spinach ngoba singakhethi isikhathi njalo silomkambo omuhle. Ekhuluma ...

1 month ago | April 18, 2019

Abalimi bakhuthazwa ukungena kuhlelo lokulima ingqoloyi

INHLANGANISO yeZimbabwe Farmers’ Union (ZFU) isikhuthaze abalimi abafisa ukulima ingqoloyi ngesikhathi somqando ukuthi ...

Balimi thathelani phezulu uhlelo lokudla kwezifuyo olweMontana Meats

Thokozile Mbedzi  ABALIMI beBeitbridge sebekhuthazwe ukuthi bangene kuhlelo lweMontana Meats lona oluphathisa abalimi ...

Ukunakekela inkukhu ngesikhathi somqando

Musa Janga INHLANGANISO yeLivestock Production esabelweni seMatabeleland North isixwayise abalimi ukuba balungisele ...

1 month ago | April 11, 2019

OKUHLE KUYABUKWA. . . Induna isungula iphurojekithi yokulima ...

Bongani Ndlovu NGENHLONSO yokulwisa indlala induna yeTsholotsho isiqalise isivande sokulima kuthelezelwa okukhangelelwe ...

Iyingozi imikhaza

Bongani Ndlovu IMIKHAZA iyingozi kakhulu ngalesi isikhathi ngoba kulotshani obuhlalwa yimikhaza ehlasela inkomo okuyikho ...

Balimi yenzani amalungiselelo okugcinela izifuyo ukudla

Thokozile Mbedzi INHLANGANISO eyeRange and Pastures eMatopo isikhuthaze abalimi ukuthi baqale ukugcinela izifuyo zabo ...

2 months ago | April 4, 2019

Alomkambo omuhle njalo omkhulu amatamatisi

Bongani Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukuthi balime amatamatisi ngoba alenzuzo emangalisayo nxa umlimi ethe wawalima ...

Lingatshaphazi imali yenu

Musa Janga  ABALIMI sebekhuthazwe ukuba bahlakaniphe bathi bangathengisa izivuno zabo bathenge  imithi.

Gcinani inkomo elenelisa ukuzipha ukudla

Edson Khumalo ABALIMI baselizweni lonke jikelele bakhuthazwa ukwehlisa inani lezifuyo zabo lisale kuyilelo umlimi ...

2 months ago | March 28, 2019

Ukulungisa umhlabathi kanye lokulima ingqoloyi

(a) UNGAKAHLANYELI, nanzelela amagade asala ngemva kokulima. Nxa emakhulu esedlula amasentimitha angu-5 ububanzi, ...