Limelani inkomo zochago ukudla

29 Feb, 2024 - 00:02 0 Views
Limelani inkomo  zochago ukudla

uMthunywa

Langelihle Moyo

ABABONA ngezokufuywa kwenkomo zochago abe-Livestock Production esabalweni seMatabeleland North sebekhuthaze abafuyi benkomo ukuthi balime ukudla kwenkomo ukuze zihlale zisesimeni esihle futhi zehlise.

UMnunzana Cosmas Muzunde osebenza kunhlanganiso le, ukhuthaze abafuye inkomo zochago ukuthi baqine ngokulimela inkomo zabo ukudla. Lokhu kuyazincedisa ukuthi zihlale zisesimweni esihle ziphinde zehlise.

“Ngithanda ukukhuthaza umfuyi munye ngamunye ukuthi kumele abone ukuthi uyalima ukudla kwenkomo zakhe ukuze zingacubi kumbe zingabulawa yindlala, ikakhulu ngalesi isikhathi sendlala esikhangelane layo.

“Abalimi bangazilimela utshani obuthiwa-yi banner grass. Utshani lobu abuhluphi ukulima, ngakho ke umlimi angalimela inkomo zakhe ukuze zingabulawa yindlala. Utshani lobu lingabuhlanganisa lamahlamvu amazambane lamahlanga lamakhasi endumba.

“Utshani lobu kumele libuvune bungakafaki amaluba, ngoba lingabekela buze bufake amaluba buyabe bungaseyikho kudla okuqondileyo okwakha imzimba yenkomo,” kutsho uMnu Muzunde.

Uthe nxa bangahlanyela utshani lobu, kuqakathekile ukuthi bahlale bebuhlola ukuze babuvune ngesikhathi esiqondileyo,” kuchasisa uMuzunde.

Uthe abalimi kumele bananzelele ukuthi izifuyo zabo ziyathola ukudla lamanzi eneleyo ukuze zithole inzuzo ephezulu.

“Balimi kumele libone ukuthi inkomo zenu ziyathola ukudla lamanzi eneleyo. Ukudla kwakhona kumele kube yikudla okwakha imizimba okuzenza inkomo zehlise,” kuphetha uMnu Muzunde.

Share This:

Sponsored Links