Ezakuleli

20 hours ago | February 29, 2024

Balala bengalele ‘ngondofa’ eMagwegwe…Uchithela impuphu ...

Langelihle Moyo IMULI yakoTshongwe ehlala elokitshini leMagwegwe koBulawayo idinga lapho engacatsha khona ibalekela ...

Umbalisi ukhandwe ngabafundi edlwengula omunye

 Thokozile Mbedzi BASELE bedidekile futhi bethithibele abafundi besikolo seKenjobo Primary School eBinga kulandela ...

Halala EZimnyama Dance Ensemble

Langelihle Moyo BABETHABE bemanzi nte abeqembu leZimnyama Dance Ensemble mhla bethakazelela iminyaka elitshumi lanhlanu ...

Isele ibambe insiba njalo iDeMbare

 Fungai Muderere AMAVIKI amabili elandelana, iDynamos isiyalwe ngabadlali ababili. Kwaqala ngoKhama Billiat, khathesi ...

UBulawayo kancediswe ekutholeni amanzi

AMANZI yimpilo —ngamazwi ajwayelekileyo la ngoba phela umuntu kanye lazo zonke izinyamazana lezinanakazana zomhlaba ...

Lamadoda ayadlwengulwa!

KULESITSHO esithi inyembezi zendoda ziwela esifubeni, ngoba indoda noma isizwe ubuhlungu obungakanani akumelanga ...

Umkhuba wokusikwa kwesitho sangasese sabesifazane udala izinkinga ...

ISIKO noma umkhuba wokusikwa kwabesifazane ezithweni zabo zangasese, udala izinkinga ezibangela ukuthi bangakwazi ...

Ubhaxabulwa afe otshontshe ingalukhuni

Thokozile Mbedzi ZlLOKHE zinkemile izakhamizi zesiqintini seTindi, esigabeni seMasikiri, eGokwe ngemva kokuba izakhamizi ...

Uzibophele ngemva kwengxabano lowayengumkakhe

Langelihle Moyo KUNSUMANSUMANE yendaba eyenzakale eGambiza Secondary School mhlaka 25 kuyonale inyanga, ngaphansi ...

1 week ago | February 22, 2024

Babulala umzawabo belusile ngesikhwili

Langelihle Moyo KULAMADODA amabili esiqintini seMacala esigabeni seGwelutshena eNkayi abulele umzawawo emadlelweni ...

Uthatha umntanakhe amenze umfazi wesibili

YiNtatheli kaMthunywa KULENDODA esanda kuphuma ejele etshiye izakhamizi zizidla amathambo engqondo kulandela isenzo sayo ...

UMBONO: Impumela zabantwana kumele ziqakathekiswe

UMPHATHISIKOLO ukhangelelwe ukuthi abe ngumuntu okhokhela isikolo ngendlela yokuthi abafundi kulesosikolo kanye labazali ...

Umfana ubulewe yingwenya egeza emfuleni

Thokozile Mbedzi ZILOKHE zinkemile izakhamizi zesigabeni seSiamankuyu, eBinga ngemva kokuba umntwana oleminyaka ...

IDynamos yi ‘Boyfriend’ engelamali

Nkosilathi Sibanda IDYNAMOS kayilamali kodwa iyamthanda uKhama Billiat! Mhlawumbe yikho okungachaza ngcono ubudlelwano ...

Phos’ elakho: Umoya omubi ngumkhuhlane!

SiloMehleli Dube BAKHONA abanye abantu abalolunya lwendlondlo emnyama elophaphe ekhanda yona eluma noma kungaba yini ...

Udlwengulwe ngumakhelwane phambi komntanakhe (10)

Langelihle Moyo  USATHUTHUMELA owesifazane oleminyaka engu-41 weDete odlwengulwe phambi komntanakhe oleminyaka elitshumi ...

Abendileyo abayiwa ngenyanga elenkalakatha yenyoka

KULENDODA eleminyaka engu-27 eyazakala kakhulu ngokugcina inkalakatha yenyoka emzini wayo eGoo-Lobekwe iwadi eseKanye, ...

Uzabhadla ejele iminyaka 54 owatshontsha inkomo 32

 Ethel Ncube KULESELA leLalapanzi ebelitshontsha ngozwane elitholakale lilamacala okutshontsha inkomo ezingu-32 loba ...

Qaphela impahla zangaphansi ezikumpintsha kakhulu

KUYENZEKA ngesinye isikhathi izitayela zefeshini  lokuthanda ukubukeka kuhle kwenze ukuthi abanye abantu bakhohlwe ...

Umakanika uhlahlela indoda lomkayo, atshontshe imota

Ethel Ncube KWEHLE iyezi elimnyama kwenye imuli yeKwekwe ngemva kokuba umama lobaba bomuzi behlahlelwe ngehloka endlini ...

Kubotshwe ababili belesaka lempondo zendlovu

Thokozile Mbedzi KULAMADODA amabili eFatima endaweni yamabhizimusi yeLupane abotshwe kuviki ephelileyo kulandela ...

1 week ago | February 20, 2024

Kufe izisebenzi ezintathu zakoLoliwe kubhewuka isitimela

KULEZISEBENZI ezintathu zeNational Railways of Zimbabwe (NRZ) ezife ngemva kokuba kungozi yesitimela ngoMvulo. ...

2 weeks ago | February 15, 2024

Indoda ivuka ubhova ihambe igamula abantu, kufe 3

KULENDODA eleminyaka engu-37 ehlala eChidhume ngaphansi kwenduna uChivi eMavingo evuke ubhova yahamba ihlahlela abantu ...

ICorporate 24 yelapha abakuzimo eziphuthumayo mahala

Nobuhle Mgwaqo Izibhedlela zeCorporate 24 ziqhuba umkhankaso wokwelapha abantu abehlelwe zingozi ezehlukeneyo mahala ...

uKhama Billiat ukhumbul’ ekhaya

YiNtatheli kaMthunywa UMDLALI wenguqu ozakhele udumo kweleSouth Africa uKhama Billiat usengumdlali weDynamos yakuleli. ...