Ezakuleli

5 days ago | November 14, 2019

Amadoda 7 valekiyani ukuyangaphandle ngesigodokhaya

Ethel Ncube ZILOKHU zinathisa uMaGwebu indlamanzi zeNtalale eGwanda ngamadoda ayisikhombisa lenina abavaleke ukuthambisa ...

Bahlahlelwa ngehloka ‘ababulala ngokuloya’

Wayne Ncube KULENDODA yeGamulani Village eNkayi etshiye izakhamizi zakule indawo zitshwaqe imizimba ngokwenza isenzo ...

Kutshone umntwana (6) kwalimala oyedwa ngezulu

Ethel Ncube KUDABA oluhlasimulisa umzimba kulosane oluleminyaka emithathu oluganyulwe ngamazenge abethethwe lizulu lwafa ...

Kusolwa umbango wentombi kugwazwe umfundi wafa

KUSOLWA ukuthi bekubangwa intombi kuze kugwazwe umfundi afe Ekudubeni Secondary eNkonjeni, oLundi, ngoLwesihlanu.  ...

Umbono woMthunywa: Kambe sebangenwa yini abantwabethu?

UKUNGAZIPHATHI kukhanya kuyanda elizweni lakithi okuyinto edanisayo ngoba ukungaziphathi lokhu kulempumela embi ...

Phos’ elakho: Uzwa okungonkabi kusithi, esami silemali!

IZOLO bekuthi nxa iqhikiza lakuthatha amehlo, uzwe lenhliziyo igcwala amakhaza, kubangwa luthando olwamampela luphuphume ...

Ugwazwe ngomkhonto ‘otshontshe’ umakhalekhukhwini

Ethel Ncube KULENDODA yeNtalale eGwanda esele ithoba amanxeba ngemva kokugwazwa ngomkhonto kucatshangelwa ukuba ...

Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYANGALOMBILI ...

IMPEMBe ingakhala bayaqala ukugijima, lo lalo ukhangelele ukuyatshaya intambo, bonke balandela imizila yabo bethunqisa ...

2 weeks ago | November 7, 2019

Kubheda ondofa eCowdray Park . . . bavuka beqamele ingqamu

Bongani Ndlovu KULEMULI ezintathu elokitshini leCowdray Park koBulawayo esezihlezi zizidla amathambo engqondo ngenxa ...

Izigelekeqe zitshontshela amanina imota

Thokozile Mbedzi KULAMANINA athe evela emthandazweni ehamba ngemota kwathutsha izigelekeqe ezinhlanu zabethusela ...

Ukhala ngodokotela omsike umlomo

UKHALA ezimathonsi owesilisa weNtuzuma othi udokotela obemkhipha izinyo umsike umlomo ngoba ethi ulomlomo omncane. ...

Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYANGALOMBILI ...

AMAZWI la agcwele injabulo, balibele abantu beNkosi, bayazixoxela, bezikhukhumeza, beziphakamisa, bezincoma ngesiqubu ...

Usehluphile umkhwenyana ngokutshontshela uninazala

Ethel Ncube SEZIKHATHELE izakhamizi zeMangaba eMberengwa ngendoda etshontsha ngozwane nanko phela icine ingena ...

Umbono woMthunywa: Seliseduze izulu, kasilimeni ikhanye inzuzo yamasimu

UKULIMA yinto eqakathekileyo kakhulu empilweni zabantu ikakhulu labo abahlala emakhaya lasemapulazini. Kuqakathekile ...

Khexe kukhiywa uthando! Eyakho ipikitsha ikhona na?

ZiNtatheli zikaMthunywa KULABOSIYAZI abaphume ijumo bangena iganga ngenhloso yokulihlanza abafumane imifanekiso yabantu ...

Phos’ elakho: Sebenzela uMdali ensukwini zobutsha bakho!

Mehleli Dube UZWA isikhathi esinengi beziduduza abantu bethi isonto kayipheli njalo ifuna ukuthi uyingene ...

100 randi isigubhu samanzi kumatitshala eGwanda

Gladmore Ncube UKUSWELAKALA kwamanzi eGwanda osekusokolise abanengi kwabulala lezifuyo sekudale ukuthi izikhamizi ...

3 weeks ago | October 31, 2019

Uthelwe ngephethulo watshiswa ‘ojolayo’

Ethel Ncube loWayne Ncube ZILOKHU zithwele imikhono ekhanda izakhamizi zeMaphisa, eKezi kulandela ukuzwa ngenye indoda ...

Uzihilele umfundi obelova esikolo

Zintatheli zikaMthunywa KULEMULI yeNketa ehlelwe liyezi elimnyama ngoLwesibili kuyonale iviki ngemva kokuba elinye ...

Umbono woMthunywa: Umumo wezibhedlela kawujabulisi

EZEMPILAKAHLE zehlisa ezimathonsi edolobheni lakoBulawayo. Izibhedlela ezinkulu eziyizo ezingadingiimali ephezulu ...

Imali entsha emavikini amabili alandelayo

YiNtatheli kaMthunywa IBHANGA lesizwe eleReserve Bank of Zimbabwe likhangelele ukwethula imali entsha eyamaphepha kanye ...

Ubulala omunye kubangwa intombi (13)

Wayne Ncube KULENDODA eleminyaka engu-18 yeFilabusi emiswe phambi komthethwandaba omkhulu wakoBulawayo isetheswa icala ...

Phos’ elakho: Ngizakuya ekhaya umamazala angafa . . .!

Mehleli Dube Banengi omalukazana abangalugxobiyo emakhaya akomkabo, babhejele ukuhlala edolobheni. Isimanga yikuthi ...

Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYANGALOMBILI LANE: ...

Trevor Mhlanga Umlomo ulamandla uyathambisa inkunzi yomuntu, ngamazwi nje inkophe ziyawa, amazwane embe phansi, ikhanda ...

4 weeks ago | October 24, 2019

Batshaywa ngumbane kufe oyedwa becatshele izulu etendeni

Thokozile Mbedzi KULOJAHA oleminyaka yokuzalwa engu-19 otshaywe ngumbane ngesikhathi ecatshele izulu ngaphansi kwetende ...