Ezakuleli

18 hours ago | April 2, 2020

Kudingakala ulwazi emakhaya ngeCovid-19

INDUNA yesigabeni seSilobela eNkabazwe yelizwe, uMalisa isiveze ukukhathazeka ngokusilela kolwazi emaphandleni ngesifo ...

Inani labantu abale-Covid-19 seliku-8 eZimbabwe

ISILINGANISO sabantu abalegcikwane le-Covid-19 sesikhuphuke safika ku-8 kweleZimbabwe. Kubikwa kulabantu abangu-233 ...

UMBONO: Asibambaneni loHulumende sivikele umkhuhlane we-Covid-19

ISIMEMEZELO sikaMongameli welizwe uMnangagwa sokuba abantu bahlale ezindlini okwensuku ezingu-21 ukuze bavikelwe ...

Phos’ elakho: Ngomthandazo konke kuzophela.. .!

Mehleli Nkunziyembongolo Dube Zizalwane zeZimbabwe siphila ensukwini ezinzima, njalo ezinye inkinga zakhona lokho mina ...

1 week ago | March 26, 2020

Isipoko sisithwalele ubhulo

KUNGAVELE kutshaye ihola letshumi lambili phakathi kwamabili, kasisabuquthi ngitsho, sokumele silalele izisinde zenyawo, ...

Uvuka ubhova ahlahlele abazukulu

Ethel Ncube ZEHLELWE liyezi elimnyama izakhamizi zesiqintini se-Sikhalala ngaphansi kwenduna uDobola ngemva kokuba enye ...

Imbuzi ngqwa lesidumbu emunjini

Ethel Ncube ZILOKHU zikhakhamele izakhamizi zeDete ngemva kokuba imbuzi zithe zisidla zahlangana lesidumbu emasimini ...

Yazi nge-coronavirus

1. Kuyini i-Covid-19? NgoMpalakazi nyakenye kwaqhamuka umkhuhlane omutsha owe-coronavirus elizweni leChina. Umkhuhlane ...

Umbono woMthunywa: Vikelani ukumemetheka kwegcikwane leCovid-19

UGATSHA olubona ngezeMpilakahle kanye lokondliwa kuhle kwabantwana kusukela ngoLwesihlanu kuviki ephelileyo luveze ukuba ...

Isigqi somdladla: IHLANDLA LESIBILI: Sikhala ngoTshangane

Trevor Mhlanga Kudala kwakunganje, umhlaba uyaphenduka Kwakubusa uMambo loMzilikazi. Sawela kuTshangane, saguqa ...

Phos’ elakho: Hlolwa igazi ungakasuki . . !

Meheli Dube Ekuzalweni komntwana kujabula abazali bomntwana kanye labosendo, batshaye umpululu ziphume izipho kukhungwa ...

2 weeks ago | March 19, 2020

I-ZITF idluliselwa phambili

UHULUMENDE usememezele ukuba umkhuhlane we-coronavirus uyinhlekelele yelizwe lonke nanko phela usuhlasele waphinda ...

Isifo se-Coronavirus (Covid-19)

Isendlalelo MHLAKA 31 Mpalakazi 2019, inhlanganiso yeWorld Health Organisation (WHO) yabikelwa ngezehlakalo zabantu ...

Indaba ngamafitshane . . .Uxhonxa omunye isisu lemilenze ...

BEITBRIDGE  KULENDODA yesigabeni seMpande eBeitbridge esesimeni esibi kulandela ukuxhonxwa ngenye kuviki ephelileyo ...

Imbuzi nama ehlombe lesela . . . Litholakale lilele liyiqamele

Nobuhle Mgwaqo LITSHONELWE lilanga isela lembuzi ebeselihluphile eFilabusi nanko phela lithe ngemva kokutshontsha imbuzi ...

Ubotshelwa izihlahla zembanje ezingu-9

FORT RIXON  KULENDODA yeFort Rixon ebotshelwe izihlahla zembanje ezingu-9 ebisithi iyavunyelwa ukuba lazo ngemva kokuba ...

Umbono woMthunywa: Kwabulawana mahlayana nje kutheni?

KUYADANISA ukuthi abantu sebebulalana mahlayana nje. Ukufa sebekuthatha lula osekubangela ukuthi abantu bakhulume ...

Uvela enkantolo oqila abantu izindlu

Wayne Ncube KULOMQONDISI wenkampani yePrimed and Ready Enterprise koBulawayo omiswe phambi komthethwandaba esetheswa ...

Impi kubangwa inina elendileyo

NTALELE KULENDODA yeNtalale eGwanda ekhandwe ngamatshe isolwa ngokuthandana lonkosikazi wenye indoda. UMnumzana Edias ...

Zibakhalele abahlinze inkomo endlini

Wayne Ncube loEthel Ncube KUBOTSHWE amasela enkomo amathathu okubikwa aqhube inkomo esuka layo emapulazini aze azongena ...

Ugwazwa ngepiki efela uMagwaza leNdolwane

Ethel Ncube OKUQALE njengengxabano yokuba kutshintshwe ingoma ebikhala emtshoveni kucine kutshiya isidumbu phansi nanko ...

Phos’ elakho: Kwakukuhle endulo mantombazana!

Mehleli Dube SIZWE sikaMthwakazi, inengi lethu lizwa ngelikabathi ukuthi kwakukuhle endulo kulamantombazana oqobo, kodwa ...

3 weeks ago | March 12, 2020

Utshisa uyisemkhulu ngephethulo afe

Wayne Ncube KULOMFUNDI weBulawayo Polytechnic omiswe phambi komthethwandaba weTredgold esetheswa icala lokutshisa ...

ICoronavirus: OKUMELE UKWAZI NGE- CORONAVIRUS

IGCIKWANE le-coronavirus lihlala enyamazaneni. Abe-Sayensi bathi amagcikwane la asuka enyamazaneni esiya ebantwini. ...

Indaba ngamafitshane . . . Kugalula ababili bethiya inhlanzi

GWANDA ZILOKHU zithithibele izakhamizi zeManyangwe eGuyu ngemva kokuba kugalule indoda lenina ngempelaviki edluleyo ...