Ezakuleli

1 week ago | May 18, 2023

Habe! Ugada itanka yamanzi aziphosele phansi

Blessing Moyo ZISELE zithwele imikhono emakhanda izakhamizi zeMkoba 14, eGweru kulandela ukuzwa ngenye indoda eleminyaka ...

2 weeks ago | May 11, 2023

Kutshontshwa isidumbu

YiNtatheli kaMthunywa Amapholisa eChisumbanje aphenya udaba lapho okubikwa kulabantu abangazakaliyo abagebha ingcwaba ...

Ayanda amacala okubulalana eTsholotsho . . . amapholisa axoxisana ...

Ethel Ncube KULANDELA ukutholakala kwenye indoda yeTsholotsho ifile okucatshangelwa ukuba ibulewe sokuvele ukuba ...

Kuqhunswa ezikaMajaivana loAlbert Nyathi eMguza

Nkosilathi Sibanda LOBA engafuni ukuphenduka ekhaya, abalandeli bakhe lokhe besamfuna njalo bayamkhumbula uLovemore ...

UMBONO: Umntwana ngowomuntu wonke

Kuqakathekile ukuthi abazali banakekele kuhle abantwana ezindlini. Kulabo abagcina abantwana ezindlini zokondla kuhle ...

Phos’ elakho…Sonke sizalwa ngumama!

Ngathi ngilalele umsakazo wesizwe ngezwa kuthiwa kulendoda ebulele unkosikazi wayo, emgwaza ngengqamu esetshenziswa ...

Abasalali emakhaya ngeBosso . . . lemizi isitshabalala

Nkosilathi Sibanda UKUDLALA kuhle okwenziwa liqembu leHighlanders kulezinsuku sekudale ukuba elinye ihlekana labalandeli ...

Ugwazwa asale ephethe amathumbu owale ukuthenga utshwala

Thokozile Mbedzi KULENDODA yeNeta eMberengwa egebhe igodi yakhafula amathe andubana ifunge ukuthi ngeke iphinde ingene ...

Indoda (42) idlwengula ole-20 izame ukumbulala

Blessing Moyo KUDABA olutshiye izakhamizi zeMaveni koChiundura ngaphansi kwenduna uGambiza zizidla amathambo engqondo ...

Bangu-970 million abahlaselwe yizifo zengqondo emhlabeni

BABALELWA ku-970 million abantu abalezifo ezithinta ukuphazamiseka kwengqondo emhlabeni. Lokhu kuvezwe ngumbiko ...

Ubhaxabula umakhwapheni aquleke, azibulale

Thokozile Mbedzi KULENDODA yeNembudziya eGokwe ngaphansi kwenduna uChireya okubikwa ibhaxabule umakhwapheni wayo ...

Ixhegu (75) lifela ukwenza amalahle emasimini omnikazi

Thokozile Mbedzi ZISAKHAKHAMELE izakhamizi zesigabeni seMusingarimi koChireya, eGokwe ngemva kokuba enye indoda ...

Kubotshwe umakhelwane ngokufa kobezifela ngebhola

UFUNA kwenziwe ubulungiswa umdeni wakoShezi eMganka, eBhobhoyi ngaphandle kwePort Shepstone, kulandela ukubulawa ...

3 weeks ago | May 9, 2023

Isiga! Kutholakala isidumbu singela ndlebe lolimi edamu leTsholotsho

Gibson Mhaka KULENDABA esemlonyeni esigabeni seTsholotsho lapho okutholakale isidumbu senye indoda sindenda kwelinye ...

3 weeks ago | May 4, 2023

‘Ustikhisa’ abanye uWinston. . . xhaka elomxhaka wezidakamizwa

Nkosilathi Sibanda NGESIKHATHI isizwe sithwele nzima ngokulwisana lezidakamizwa esezibhidlize impilo yabasakhulayo, ...

Ifihlwa kusasa induna uSigola

Ethel Ncube INDUNA uSigola yesigabeni seMzingwane esabelweni seMatabeleland South ekhothame ngoMvulo kuyonale iviki ...

umbono: Impilakahle yezisebenzi iqakathekile

KUQAKATHEKILE ukuthi umuntu wonke olezisebenzi aziphathe kuhle ngoba zona zivele ziyinotho yakhe, nxa zingavuka zingekho ...

Utshisela uyise endlini, amgongode emsola ngobuthakathi

Ethel Ncube KULENDODA yeBinga ngaphansi kwenduna uDobola ekhiyelwe endlini yalumathiswa andubana ithi izama ukubaleka ...

Udutshulwa ngodinga indlu yokuloja

Ethel Ncube ZISAKHAKHAMELE izakhamizi zelokitshini lePumula South koBulawayo ngesenzo senye indoda efike kwenye indlu ...

Uquma usane, afake izitho emgodleni

Thokozile Mbedzi KULOMAMA obotshwe kulandela ukuquma usane lwakhe olusanda kuzalwa ngengqamu, wasephosela  izitho ...

Isikhuphukile imfundo yakuleli

Thokozile Mbedzi UGATSHA lwezeMfundo yaphezulu kuHulumende lubika ukuba imfundo yakuleli isikuzinga eliphezulu, ...

Selamusa ngaphi unembeza bantu?

Ngekhefu lePhasika kwakuvakatshe umzukulu wami  oseMelika, sabopha  ukuthi kusasa  kwakhona amadino endizamtshina ...

Imali yimpande yesono! . . ipholisa lihlahlela umkalo, qede lizibulale

Thokozile Mbedzi IMALI ngumxabanisi! Lokhu kuchaza ngqo isehlakalo esenzakale elokitshini leDulibadzimu, eBeitbridge ...

Indodakazi ikhuleliswe yisoka likanina

KUXABENE ubendle emdenini wakwaMbhele, eBulwer njengoba kuvela ukuthi indodakazi yakhona ikhuleliswe lisoka likanina ...

Ugwetshwe iminyaka 10 owantshontsha intambo zeTelOne

Ethel Ncube KULENDODA yeShariwa eShurugwi egwetshwe ukuyapika iminyaka elitshumi kulandela ukutholakala ilecala ...