Ezakuleli

3 weeks ago | April 4, 2019

Uqedwa amazwane ligundwane

Ethel Ncube KULENDODA yeChipale eBinga ethwele amagabha avuzayo ngokuhlala ilunywa amazwane ngamagundwane lanxa ilanga ...

ISIDWABU SAMATSHUMI AMAHLANU LASITHUPHA: Ilempethu phakathi

Silo Trevor Mhlanga KULEZINSUKU ilanga litshisa bhe, futhi liqala ukubasela kusese kuseni likhipha inhlanzi emanzini ...

Phos’ elakho: Ngoba angila ndoda yikho lingangilaleli!

Mehleli Dube WONKE owosapho lukaEva, ukuze ahlonitshwe okungela ntandabuzo kumele abe ngotshadileyo.

Xhaka ezama ukucaba abangane bakhe nge-razor

YiNtatheli KULENDODA yelokitshini leCowdray Park koBulawayo ebanjwe izama ukucaba abangane bayo ababili ngemva kokuba ...

4 weeks ago | March 28, 2019

Ngangingumfazi womnewethu okweminyaka engu-16

OKWEMINYAKA engu-16 ubehlala lomnewabo njengomfazi lendoda ngoba bebekholwa ukuthi lokhu kubenza babelemali enengi. 

Udinga uncedo ohlutshwa ngama-satanist

Edson Khumalo KULENINA elihlala eMahatshula koBulawayo elikhala ezimathonsi nanko phela lithi lithwele nzima ...

Kudutshulwa oyedwa kubangwa izikhumba zenyamazana

Thokozile Mbedzi ZITHITHIBELE izakhamizi zeMasera  leToporo eBeitbridge ngemva kokuba kuqhamuke impi phakathi ...

Balobolisa umntwana (13) kundoda eyibhonki

Thokozile Mbedzi KULEMULI ezimbili zesigabeni seManyadze ngaphansi kwenduna uChireya, ezisele zigujwa zinhloni ngemva ...

Umbono woMthunywa: Kasitshiyaneni lobuthakathi, bubi njalo kabakhi

IBHAYIBHILI elingcwele lithi indoda izadla izithukuthuku zayo ngemva kokuba isebenze nzima emhlabeni. Okusuka kudanise ...

Umthimba wokudla kwesintu e-Amagugu Heritage Centre

Bongani Ndlovu ASEQALISILE amalungiselelo omcimbi wokudla kwesintu e-Amagugu Cultural Centre lapho okuyabe kubukiswa ...

Ugwaza omunye ngomkhonto qede azibophele kubangwa intombi

Thokozile Mbedzi ZILOKHU zisakhakhamele izakhamizi zeMtshabezi ngemva kokuba enye indoda igwaze omunye ngomkhonto ...

Phos’ elakho: Umphakathi kawuphathise abehlelwe nguCyclone Idai

Mehleli Dube ZIZALWANE zeZimbabwe ngimadolonzima, ngome amathe emlonyeni ngengozi yamanzi ehlele abanye bethu ...

Wala ukuxotshwa ugogo odla abantu . . . Ngeke ngisuke ngedwa, sibanengi

Ethel Ncube ZITHWELE amaphaphu ngezandla izakhamizi zeMasekela Line eTsholotsho ngemva kokuba esinye isalukazi ...

ISIDWABU SAMATSHUMI AMAHLANU LANHLANU: Wothi nkwe!

Silo Trevor Mhlanga EZITALADENI zedolobho lakoBulawayo lingatshona elikaMlimu ulibazise amehlo lendlebe, kugcwele abantu ...

1 month ago | March 21, 2019

Agwetshwa iminyaka engu-9 amasela

Bongani Ndlovu “YEBO nkosi siyalivuma icala! Okusithume ukuyatshontsha yindlala lokukhanuka amanqina besicela uxolo ...

Utshontsha engadini elungisiweyo aswele igedi lokuphuma

Edson Khumalo ILANGA lize lagwaza umhlaba isela lemibhida lilokhe lidinga isango lokuphuma esivandeni selokitshini ...

Ubulala umngane kubangwa umhlanga wegwayi

Thokozile Mbedzi ZISELE zikhuza umhlola izakhamizi zeMarula ePlumtree ngemva kokuba enye indoda ibulele umngane wayo ...

Limiswe emthethwandaba isotsha elingumpondo kayitshintshwa

Musa Janga/Thokozile Mbedzi KULESOTSHA lakoBulawayo elimiswe phambi komthethwandaba weWestern Commonage lisethewa icala ...

Umbono woMthunywa: Kabajeziswe ababalisi abangezwayo

NXA abadala besithi isigogo sigoqwa sisemanzi, bayabe besitsho ukuthi umntwana kumele abazali bakhe bambumbe abeyilokhu ...

ISIDWABU SAMATSHUMI AMAHLANU LANE: Ulimi lombankwa konwabu

Silo Trevor Mhlanga USOTSHANGANE umhlahlandlela wesizwe samaTshangane wathi esefikile empumalanga yelizwe leli elibizwa ...

Phos’ elakho: Uzwa bethi ngiphethe i-yelo bhoni!

Mehleli Dube KUVAMILE lezinsuku ukuthola usapho lukaEva lumhlophe ebusweni, ebomvu ecwebezela, kuthi intamo lengalo ...

IMINYAKA 5 UMFANA ESEBHALWINI . . . edliswa inyama eluhlaza

Musa Janga  KULEMULI yeChipinge esigabeni seGwenzi eyanyamalalelwa ngumntwana kuminyaka emihlanu edluleyo elokhe ...

1 month ago | March 14, 2019

Abazali baxotsha umbalisi ‘oli-satanist’ esikolo

Musa Janga lo Thokozile Mbedzi KUDABA olusabhayikopo yeNigeria kulombalisi obeseqhatshwe esikolo seManama Primary kuwadi ...

Baqeda amalanga angu-20 bengelamanzi eNyamandlovu

Thokozile Mbedzi ZITHWELE amagabha avuzayo izakhamizi zeNyamandlovu nanko phela seziqede insuku ezingu-20 zingela ...

Phos’ elakho: Ihlobo seliqalile, ubutshapha hatshi bo!

Mehleli Dube ISIKHATHI sehlobo sihle kakhulu ngoba abantu bavame ukulala ngezibomvu, kudliwa okuvela emasimini khona ...