INAC iqinisa inhlelo zokulwisa ukutheleleka ngeHIV

06 Jun, 2023 - 11:06 0 Views
INAC iqinisa inhlelo zokulwisa ukutheleleka ngeHIV ObenguProvincial AIDS Coordinator kunhlanganiso yeNational AIDS Council, uMnumzana Isaac Abureni

uMthunywa

Nobuhle Mgwaqo

UKUNANZELELA ukuthi isabelo seMatabeleland South yiso esilenani eliphezulu labantu abalegcikwane leHIV and AIDS kubangelwa yikuhlangana kwabantu bemihlobo etshiyeneyo kunye labavela emazweni ehlukeneyo njengoba kuyisabelo esilomngcele weSouth Africa kanye leBotswana sokubangele ukuthi inhlanganiso yeNational AIDS Council (iNAC) iqhube inhlelo ezehlukeneyo zokwehlisa ukumemetheka kwegcikwane leli.

ObenguProvincial AIDS Coordinator kunhlanganiso yeNational AIDS Council, uMnumzana Isaac Abureni uthe isabelo seMatabeleland South silenani eliphezulu kulezinye indawo elizweni lokumemetheka kwegcikwane leHIV okuyikho okwenza basebenze gadalala ukuthi balwise uhlupho lolu.

Izinga lokumemetheka kwegcikwane leHIV elaliku-23,5 phesenti ngomnyaka ka-2013 lehla laya ku-17 phesenti ngomnyaka ka-2022 ngenxa yenhlelo lezi ezehlukeneyo.

Kubikwa esabelweni seMatabeleland South kulabantu abedlula i100 000 abakuhlelo lweAnti-retroviral theraphy, (ART).

Isabelo seMatabeleland South siyisidleke semisebenzi etshiyeneyo ngenxa yokwanda kwezokwembiwa kwamatshe aligugu, omalayitsha, abatshayeli bamagonyethi kunye labathengisa imizimba.

“Esabelweni seMatabeleland South kunengi okwenzakalayo: Kulabantu abavela endaweni ezehlukeneyo abachapha umngcele kunye labavela kwamanye amazwe besedlula. Ukuhambahamba lokhu yikho esananzelela ukuthi kucina kubangela ukumemetheka kwegcikwane leHIV.

“Sananzelela ukuthi kulendawo eziyizo ezilomthelela ekumemethekeni kwegcikwane leHIV ezigoqela indawo ezima amagonyethi, ama-night clubs, okulabomakorokoza, indawo okuthengiswa khona umzimba, indawo zokulala ezitshiphileyo kanye lemkambo lapho okuthengiswa khona izifuyo.

“Ukuhambahamba okusesabelweni lesi sokubangele ukuthi abanye abantu bangaziphathi kukanti abanye bacina bengena emacansini bengazivikelanga labathengisa umzimba abafika endaweni lezi.

“Ngemva kokunanzelela konke lokhu njengenhlanganiso yeNational AIDS Council saqala imikhankaso emikhulu sihlose ukufinyelela abantu bonke endaweni ezitshiyeneyo ukuze sibabele ulwazi ngeHIV and AIDS ngoba kuyiyo yodwa indlela yokwehlisa inani lokutheleleka ngegcikwane,” kuchasisa uMnu Abureni.

Uthe njengenhlanganiso benza inkulumo emayelana leHIV yaba yindaba okungaxoxwa ngayo ezimulini ukuze wonke umuntu akhululeke futhi abe lolwazi ngegcikwane leli.

“Sabona kufanele lonke ilunga lemuli libe lolwazi ngegcikwane leHIV kusukela emakhaya saze sayafika ngitsho lemabandleni ehlukeneyo ukuze sabele abantu ulwazi.

“Sikhuluma nje inengi labantu elidlula esigabeni sethu liyazi lapho elingahlolwa khona igcikwane kunye lokuthola olunye uncedo lwezempilakahle ngoba nxa kuyisikhathi sekhefu kulabantu abanengi abedlula lapha kungakho lathi sibopha ziqine sisabela abantu ulwazi ukuze siqede ukutheleleka ngegcikwane leHIV kusiyafika umnyaka ka2030,” nguMnu Abureni lowo.

Uthe kwezinye izikhathi babhekana lohlupho lwabantu abathi sebeqale ukuxoxisana labo kumbe sebengene kuhlelo lwe-ART basuke baye kwamanye amazwe sebesebenzisa indlela zakulezinsuku ukubafinyelela.

“Njengenhlanganiso sesiqalisile ukuhlolisisa ngendlela zakulezinsuku zobulembu kunye leWhatsApp ukuze sifinyelele labo abasuka baye kwamanye amazwe kumbe kwezinye indawo eziselizweni,” kutsho uMnu Abureni.

UMnu Abureni uthe balenhlelo ezibalisa iSista2Sista lapho okubambisane khona iNAC leGlobal Fund, okuluhlelo lwamantombazana asakhula abafundiswa ngeHIVand AIDS lokunye.

“Silezinye njalo inhlelo esiziqhubayo sincedisana leGlobal Fund ezibalisa iSista2Sista okuluhlelo lwamantombazana asakhula esibakhuthaza ukuhlolwa igazi, sibafundise ngegcikwane leHIV and AIDS. Uhlelo lolu lusendaweni ezibalisa eMzingwane, Beitbridge, Bulilima kunye leNsiza.

“Silohlelo njalo olweBrother2Brother oluseBulilima kunye leMzingwane lapho abatsha ababelana khona ulwazi,” kuchasisa uMnu Abureni.

Kubikwa ukuqhutshwa kwenhlelo lezi sokuphathise kakhulu ekwehleni kokumemetheka kwegcikwane leli.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds