Phos’ elakho: Ngabe kuyabolekwana, bengizakuthi akumuzwe lawe!

09 Jul, 2020 - 00:07 0 Views
Phos’ elakho: Ngabe kuyabolekwana, bengizakuthi akumuzwe lawe!

uMthunywa

Mehleli Dube

KWATHI mhla kutshada umzawami, kwajabula umdeni wonke ngitsho lezihlobo labangane. Wakhungwa ngezipho ezinkulu lezincane kusukela kuzitsha zokudlela, ubabakazi nguye owahle wavula inkundla wakhunga ngompevukazi.

Kwathi kungakapheli nsuku ngaki waqala ukukhonona ethi umakoti wakhe akalaleli njalo ukhuluma njalo nje. Wayeze amfanise lempembe yabonompembe abatshaya kunobhutshuzwayo kumncintiswano womhlaba (world cup) phela eyabo ayibanjwa ngesandla, ihlala isemlonyeni ukuze loba ngelinganani iphutha uzwe mpe, ngoba kungafuneki mpazamo.

Uthi nxa evela emsebenzini ufika ahlale esofeni anabise inyawo adobhe umakhalekhukhwini wakhe agxile kuwo, akhohlwe lokuthi indoda iyafakelwa amanzi okugeza.

Uthi sibi sengubo wenqaba lazo nxa mzukwana zithe khwimilili ezakhe anyawuze kuze kulamule ubuthongo.

Ngathi ngithi kuye kaqinisele mhlawumbe uzaguquka ngokuhamba kwezikhathi wathi seqinisele kwanele ngoba wayethi njengoba emuhle njalo efundile bazophila impilo elitshukela kanti kabuzanga elangeni.

Wezwakala esedidekile ethi ngabe kuyabolekwana bengizothi angimuzwe lami ngoba uhlezi ehlokomile njalo nje sokusenza lokuthi umkakhe adanele kugologo mihla ngemihla.

Ayixabene.

Umlobi uthinteka ku:0714355641.

 

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds