Ezemfundo – Education

5 mins ago | April 21, 2024

Ukudla kwesiNtu (Part 2)

Imikhuba lamasiko AmaNdebele: Ugwalo lulotshwe nguTommy Matshakayile Ndlovu loDoris Nomathemba Ndlovu belo Bekithemba ...

3 days ago | April 18, 2024

Ukuhluzwa kwengwalo

Ophezulu Stinta Ugwalo olwalotshwa ngu Ezekiel Sibanda S K Hleza Siqedisa isahluko sethu sesibili lapho ebesinanzelela ...

Isabizwana sokukhomba

Ukwakhiwa   kwesabizwana sokukhomba buqamama – Lesi sakhiwa sisuselwa esabizwaneni sokukhomba eduze ngezindlela ...

Bayamncoma u-Isaac Mpofu

Lovemore Dube U-ISAAC Mpofu, inzalo yeTinde esabelweni seMatabeleland North, wenze isimanga kuBoston Marathon eMelika ...

Impahla yesiNtu

Charles Dube Imikhuba lamasiko AmaNdebele: Ugwalo lulotshwe nguMatshakayile Ndlovu loDoris Nomathemba Ndlovu ...

Linganiki inkomo amahlanga ophoko lamabele

Langelihle Moyo ABABONA ngempilakahle yezifuyo abeVeterinary Services baxwayisa abafuye inkomo ukuthi bananzelele ...

ULIMI LOMUMO

Ikhefu  Sikumbuzo Dabengwa Liyini ikhefu? Kumfundi ozahlalela imihloliso, liyini? Kulo osasemfundweni engadingi ...

1 week ago | April 11, 2024

Ukuhluzwa kwengwalo

Ophezulu Stinta Ugwalo: Emfuleni Wezinyembezi: Olwalotshwa ngu Ezekiel   S K Hleza Silokhu siphakathi kwesahluko sethu ...

ULIMI LOMUMO

Ngiyalamukela njalo bafundi kuzifundo zethu zolimi lomumo.  Sikhumbuzane njalo ukuba ekukhulumeni kwethu kasimane ...

Impahla yesiNtu

Imikhuba lamasiko AmaNdebele: Ugwalo lulotshwe nguTommy Matshakayile Ndlovu loDoris Nomathemba Ndlovu beloBekithemba ...

2 weeks ago | April 4, 2024

Ukuhluzwa kwengwalo

Ukuhluzwa kwengwalo  Ugwalo Emfuleni Wezinyembezi: olwalotshwa nguEzekiel Hleza Ophezulu Stinta Silokhu siphakathi ...

Isichasiso siyaqhutshwa

Siphethe isifundo sethu seviki ephelileyo ngokukhuluma ngezivumelwano zesichasiso. Sithe izakhi “om”, “esi”, “ya” lo ...

Impahla yesiNtu

Imikhuba lamasiko AmaNdebele: Ugwalo lulotshwe nguTommy Matshakayile Ndlovu loDoris Nomathemba Ndlovu belo Bekithemba ...

ULIMI LOMUMO…Umhawu usuka elihlweni

Sikumbuzo Dabengwa Nampa abafundi bahlezi kuviyo labo lokufundela. Abanye baphathekile ngokuloba imisebenzi yabo ...

3 weeks ago | March 28, 2024

Ukuhluzwa kwengwalo

Ukuhluzwa kwengwalo  Ugwalo Emfuleni Wezinyembezi:  olwalotshwa nguEzekiel Hleza Ophezulu Stinta Siqhubeka ngogwalo ...

Ukudla kwesiNtu

Imikhuba lamasiko AmaNdebele: Ugwalo lulotshwe nguTommy Matshakayile Ndlovu loDoris Nomathemba Ndlovu belo Bekithemba ...

ULIMI LOMUMO…Ukuziphatha ngekhefu

Ukuziphatha ngekhefu, Siphathokuhle Ngulube Salibonani bafundi. Ngithemba liqhuba kahle ezifundweni zenu. Sesifike ...

1 month ago | March 21, 2024

Ukuhluzwa kwengwalo

Ukuhluzwa kwengwalo Ugwalo Emfuleni Wezinyembezi: olwalotshwa nguEzekiel Hleza Ophezulu Stinta Siqhubeka ngogwalo lwethu ...

ULIMI LOMUMO

Ukuhlanzeka lokuziphatha kuhle emphakathini yimpilo Sikumbuzo Dabengwa Ilizwe lonke jikelele kanye lomhlaba wonke ...

Siphetha isabizwana senani kumbe esokubala

Kuviki edlulileyo bekumele siphethe ngale ingcazelo: Singasebenzisa isivumelwano senhloko lesakhi sesabizwana u “o” ...

Abatsha lolimi lwabo

Abatsha lolimi lwabo, Siphathokuhle Ngulube Salibonani bafundi! Ngithemba liqhuba kuhle ezifundweni zenu njengoba ...

1 month ago | March 14, 2024

Ukuhluzwa kwengwalo

Ukuhluzwa kwengwalo Ugwalo Emfuleni Wezinyembezi: olwalotshwa nguEzekiel Hleza Ophezulu Stinta Siqhubeka ngogwalo lwethu ...

Isabizwana senani siyaqhutshwa

Sithathela isifundo sethu lapha esiqale khona kuviki ephelileyo. Uma isivumelwano senhloko singunkamisa, sihlangana ...

ULIMI LOMUMO

Abatsha lolimi lwabo, Siphathokuhle Ngulube Salibonani bafundi! Ngithemba liqhuba kuhle ezifundweni zenu njengoba ...

Ukudla kwesiNtu

Imikhuba lamasiko AmaNdebele: Ugwalo lulotshwe nguTommy Matshakayile Ndlovu loDoris Nomathemba Ndlovu belo Bekithemba ...