Siphetha isabizwana senani kumbe esokubala

21 Mar, 2024 - 00:03 0 Views
Siphetha isabizwana senani kumbe esokubala

uMthunywa

Kuviki edlulileyo bekumele siphethe ngale ingcazelo: Singasebenzisa isivumelwano senhloko lesakhi sesabizwana u “o” kanye lesiphawulo.

Uma sisebenzisa le indlela, unkamisa wokuqala wesiphawulo uyasuka.

Izibonelo: i- +o + (e)mibili >yomibili; b(u) + o + (o)buthathu >bobuthathu; z(i) + o +(e)zine > zozine. Singasebenzisa isivumelwano senhloko lesakhi sesabizwana kanye lesibanjalo.

Izibonelo: b(a) + o +bathathu >bobathathu; z(i) + o + zine > zozine; k(u) +o + bili > kokubili.

Ukusetshenziswa kwaso: Singasetshenziswa njengazo zonke izabizwana kodwa sibuye sisebenze ngalezi indlela ezilandelayo: Isiqu u-dwa kanye lesivumelwano sesibaluli siye singabe singasakhombi ukubala kodwa sibe yisibaluli.

Izibonelo: ULizwe ubuye lesicathulo esisodwa. Uzagamula umuthi owodwa. Siyasebenza silandele isibanjalo emutshweni, uma kwenzeke lokhu, isenzo siguquka sibe yisibaluli. Ngabantu bodwa abahamba ngale indlela. Yizinja zodwa ezikhonkotha ebusuku.

Umsebenzi: Thatha izabizwana ezilandelayo bese: usitsho ukuthi ziluhlobo bani, okwesibili uchaze ukuthi uzakhe kanjani? Bobane, bona, leyo, wodwa, leliya lo lezi.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds