Sponsored Links

Classifieds Electronics Cars & Parts Building Supplies Services Property, Houses Home & Garden Leisure & Travel Commercial Supplies Fashion & Beauty Jobs Web Development Domain Registration Email Hosting Web Hosting Online Payments Airtime & Bills Prepaid Electricity City of Harare NetOne OneFusion Pay TelOne ADSL Broadband Vouchers
Classifieds Electronics Cars & Parts Building Supplies Services Property, Houses Online Payments Airtime & Bills Prepaid Electricity Web Development Domain Registration Web Hosting
Classifieds Electronics Cars & Parts Building Supplies Services Property, Houses Home & Garden Leisure & Travel Commercial Supplies Fashion & Beauty Jobs   Online Payments Airtime & Bills Prepaid Electricity City of Harare NetOne OneFusion Pay TelOne ADSL Web Development Domain Registration Email Hosting Web Hosting    

16 hours ago | April 2, 2020

Kudingakala ulwazi emakhaya ngeCovid-19

INDUNA yesigabeni seSilobela eNkabazwe yelizwe, uMalisa isiveze ukukhathazeka ngokusilela kolwazi emaphandleni ngesifo ...

Ulimi lomumo: Ukubingelelana ekuseni lantambama

Siphathokuhle Ngulube Salibonani bafundi. Siyaqhubeka sifundisana ngenkulumo ngomumo. Zinengi izinto esezikhangeliwe ...

Inkomo zimofuza amaUS$ esibayeni

Thokozile Mbedzi KAYILANKANI enye indoda yendawo ebizwa ngokuthi kuseMsala, eGokwe ngemva kokuba ithe ivela thengisa ...

ASITHUTHUKISENI ULIMI

Kuleli iviki sizaxoxisana ngesifuyo esiyinsika yenotho yesintu. Zinengi ingxoxo esesike saba lazo ngenkomo kuyacaca ...

Inani labantu abale-Covid-19 seliku-8 eZimbabwe

ISILINGANISO sabantu abalegcikwane le-Covid-19 sesikhuphuke safika ku-8 kweleZimbabwe. Kubikwa kulabantu abangu-233 ...

Qhubekani ngokulima …lingamiswa yi-Corona

Wayne NcubWayne Ncube ABALIMI bonke jikelele sebekhuthazwe ukuba bangafaki phansi amajogwe okulima ngenxa yesifo ...

Qaphelani izilonda ezifuyweni

Wayne Ncube ABALIMI sebexhwayiswe ukuthi kabanakekele izifuyo zabo njalo benanzelele ukuthi kazilazilonda ngoba ...

Uhlelo: Isabizwana sokukhomba

Kuviki ephelileyo sixoxe ngesabizwana soqobo. Sitshengisile ukusetshenziswa kwaso emitshweni. Lamuhla sizaxoxa ngomunye ...

Giya Mthwakazi Iqoqo Lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman ...

Kunkondlo yethu yalamhlanje sihlangana lembongi kumbe omunye umuntu ocabanga ngesithandwa sakhe esikude. Sasizwe nxa ...

UMBONO: Asibambaneni loHulumende sivikele umkhuhlane we-Covid-19

ISIMEMEZELO sikaMongameli welizwe uMnangagwa sokuba abantu bahlale ezindlini okwensuku ezingu-21 ukuze bavikelwe ...

Ukuhlaziya izinkondlo kuyaqhutshwa Ugwalo – Ugqozi Lwezimbongi

Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Ugwalo ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau Imbongi nguN S Sigogo ...

Phos’ elakho: Ngomthandazo konke kuzophela.. .!

Mehleli Nkunziyembongolo Dube Zizalwane zeZimbabwe siphila ensukwini ezinzima, njalo ezinye inkinga zakhona lokho mina ...

1 week ago | March 26, 2020

Isipoko sisithwalele ubhulo

KUNGAVELE kutshaye ihola letshumi lambili phakathi kwamabili, kasisabuquthi ngitsho, sokumele silalele izisinde zenyawo, ...

Uvuka ubhova ahlahlele abazukulu

Ethel Ncube ZEHLELWE liyezi elimnyama izakhamizi zesiqintini se-Sikhalala ngaphansi kwenduna uDobola ngemva kokuba enye ...

Ukusetshenziswa kwesabizwana soqobo emitshweni

1. ISABIZWANA soqobo singandulela ibizo emutshweni: Bona abantu badlile. Bona yisabizwana soqobo. Abantu libizo.  Wona ...

Kuhle ukuziphatha lokuhlanzeka

Intatheli KaMthunywa UMGCINISIHLALO weHighlanders uKenneth Mhlophe usetshele abadlali bakhe ukuthi bazibambe lokuthi ...

Imbuzi ngqwa lesidumbu emunjini

Ethel Ncube ZILOKHU zikhakhamele izakhamizi zeDete ngemva kokuba imbuzi zithe zisidla zahlangana lesidumbu emasimini ...

Yazi nge-coronavirus

1. Kuyini i-Covid-19? NgoMpalakazi nyakenye kwaqhamuka umkhuhlane omutsha owe-coronavirus elizweni leChina. Umkhuhlane ...

I-PSL ixotsha ikhehla leHerentals

UKUYA emthethwandaba okwenziwa liqembu leHerentals sekudale ukuthi inhlanganiso yePremier Soccer League ilixotshe kuligi ...

Vikelani ikhabitshi emikhuhlaneni

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi bafunde indlela zokuvikela ikhabitshi emikhuhlaneni ukuze bangalahlekelwa ...

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

SILOKHU sinanzelela ukuqakatheka kwezifundo esizithola egwalweni lwethu. Siqhubeka ngokunanzelela izifundo ezitshiyeneyo ...

Umbono woMthunywa: Vikelani ukumemetheka kwegcikwane leCovid-19

UGATSHA olubona ngezeMpilakahle kanye lokondliwa kuhle kwabantwana kusukela ngoLwesihlanu kuviki ephelileyo luveze ukuba ...

Isigqi somdladla: IHLANDLA LESIBILI: Sikhala ngoTshangane

Trevor Mhlanga Kudala kwakunganje, umhlaba uyaphenduka Kwakubusa uMambo loMzilikazi. Sawela kuTshangane, saguqa ...

Lwisani izibungu ezibulala umbhida

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba balwise imikhuhlane lezibungu ezibulala imibhida ngokufafaza imithi ukuze ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

KUle  iviki sizaxoxa ngenkanyezi esizibona emkhathini ilanga litshona kanye lasebusuku. Ukubenyezela kwazo kuletha ...