Ezokuzithokozisa

Umkhulu Lumsebenzi!

Sponsored Links

Classifieds Electronics Cars & Parts Building Supplies Services Property, Houses Home & Garden Leisure & Travel Commercial Supplies Fashion & Beauty Jobs Web Development Domain Registration Email Hosting Web Hosting Online Payments Airtime & Bills Prepaid Electricity City of Harare NetOne OneFusion Pay TelOne ADSL Broadband Vouchers
Classifieds Electronics Cars & Parts Building Supplies Services Property, Houses Online Payments Airtime & Bills Prepaid Electricity Web Development Domain Registration Web Hosting
Classifieds Electronics Cars & Parts Building Supplies Services Property, Houses Home & Garden Leisure & Travel Commercial Supplies Fashion & Beauty Jobs   Online Payments Airtime & Bills Prepaid Electricity City of Harare NetOne OneFusion Pay TelOne ADSL Web Development Domain Registration Email Hosting Web Hosting    

6 days ago | June 13, 2019

‘Ngigcina imimoya yabantu eqhageni’

YiNtatheli kaMthunywa KULENDODA esakhulayo ehlala eMufakose, eHarare, ethi isebenzisa umoya womngane wayo owafayo ...

Bhudlu ku-satanism afune ukubulala unina

Yintatheli kaMthunywa KULOMFUNDI wesikolo seMangubeni eKenilworth indawo eseNyathi ofikelwe ngumoya ongazwisisekiyo ...

Kulimele izigulane kugqekezwa esibhedlela

IZIGULANE bezibiselwa emuva entubeni ngoMvulo esibhedlela seMzamo, KwaSanti, abahlengikazi bethi abenelisi ukusebenza ...

Ubhuqa iloja elingabhadaliyo umasitanda

Bongani Ndlovu LABAYINATHE ingela tshukela itiye yangoMgqibelo bayizwe inambitheka ngenxa yendaba ekade isemlonyeni yazo ...

Kazigeze ingulube ngoba ingcekeza idala imikhuhlane

Bongani Ndlovu  ABALIMI kabagcine ingulube zihlanzekile njalo bangaziphi ukudla okungcolileyo ukuze zingahlatshwa ...

AMADLELO ALUHLAZA. . .Utshiya kwakhiwe uMadinda ebizwa liPula

YiNtatheli kaMthunywa UZATSHIYA ukuqeqetsha iHighlanders ngenyanga ezayo uMadinda Ndlovu nxa ezavuma ukuthi aphange ...

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYAHLANGANA njalo bafundi kule iviki ngithemba liqhuba kuhle ezifundweni. Yinyanga yomqando le bafundi asigqokeni ...

‘Kuzasisiza ukuthathwa kancane’

ABADLALI beqembu leZimbabwe bazathola usekelo olufanayo lesizwe seSouth Africa ngenxa yokuthi yiwo wodwa amaqembu ...

UMBONO WOMTHUNYWA: Singafulatheli izihlobo nxa sezigula, kasimeni lazo

KUYINTO ejabulisayo ukuthi umuntu ophila lomkhuhlane othile athole uthando kulabo ahlalisane labo. Kwelinye ikhasi ...

Abalimi abaphumelelayo ekulimeni ingqoloyi bazaphiwa ama 99-year leases

YiNtatheli kaMthunywa UHULUMENDE uselungele ukunikeza abalimi asebetshengisele ukuphumelela kwezokulima ingqoloyi ama ...

Umkhulu Lumsebenzi!

Vusumuzi Ndlovu ISIHLOKO sakuliviki sisuka kumazwi omhlonitshwa uCont Mhlanga, ngempela ukuthuthukisa umculo ngumsebenzi ...

Ingumquba omuhle i-crop rotation

Bongani Ndlovu ABALIMI ngalesisikhathi sokulima bakhuthazwa ukulima ngendlela ye-crop rotation ukuze umhlabathi uhlale ...

Izimpambosi zesenzo

LESI sihloko siveza mgceke ukuthi silokhu siqhubeka ngokuhlela isenzo. Sesikhangele ukuthi siyini isenzo, imihlobo ...

ITalen Vision FC ibheke phambili

YiNtatheli kaMthunywa LONYAKA kungaba yisizini yokuthi iqembu leTalen Vision lingene kuligi ephakemeyo eyePSL, ngokutsho ...

Kuhlangana eziqhulayo zodwa eBF

YiNtatheli kaMthunywa KUDALA iHighlanders leDynamos zazibizwa njengengqwele zomdlalo wenguqu kuleli ngoba zazinqoba ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

KULIVIKI sizaxoxisana ngezinto ezehlukeneyo ezinye zazo sande ukukhuluma ngazo sizichaza ngesimo langokusebenza kwazo ...

Ukuhlaziya inkondlo: Isithombe sakho

P Mpofu Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi Imbongi nguJ N Dupute LAMHLANJE sihlangana lomuntu okungaba yimbongi elobe inkondlo ...

Kuvulwa umjaho weTanganda

YiNtatheli kaMthunywa ABALETHALENTA lokugijima imango emide sebephiwe elinye ithuba lokwenza imali futhi kumjaho ...

HPV le HIV

Okuvelayo 1. Ukuziphatha okukubeka engozini yokuba lemikhuhlane ethelelwana emacansini efana leHIV kulakho ukukubeka ...

Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa

lwalotshwa ngu B D Ndlovu NGEVIKI edluleyo sitshiye abathathu laba begonjolozelwe ngabalweli benkululeko ababelokhu ...

Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo

Indikimba — Ezothando Imbongi nguRev G B Tshabalala Isihloko senkondlo — Uthando luyingozi IMBONGI kule inkondlo ...

Isigqi somdladla. . .ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITHUPHA LANSITHUPHA: ...

Trevor Mhlanga KUSUKELA ngosuku uzalwa ukudla kuyadingakala empilweni yakho; ukuze ukhule ube ngaka, yikudla. Isikhathi ...

2 weeks ago | June 6, 2019

Undofa umiswa edale lenduna. . . Ugcinwe phakathi kwephephabheki

Ethel Ncube ULINDE ukuyamiswa phambi kwenduna undofa ogcinwe phakathi kwephephabheki ngusobhuku wesiqintini seDolo ...

Halala Bulawayo

Bongani Ndlovu BEZITHE gwaqa izakhamizi kanye labaphathi bedolobho lakoBulawayo ngoLwesibili eCity Hall kumkhosi ...

Osomabhizimusi bathengela izikolo amaphephandaba

YiNtatheli Kamthunywa OSOMABHIZIMISI beGwanda ababili sebesungule uhlelo lokubuyisela abakutholayo emphakathini ...