Sponsored Links

Classifieds Electronics Cars & Parts Building Supplies Services Property, Houses Home & Garden Leisure & Travel Commercial Supplies Fashion & Beauty Jobs Web Development Domain Registration Email Hosting Web Hosting Online Payments Airtime & Bills Prepaid Electricity City of Harare NetOne OneFusion Pay TelOne ADSL Broadband Vouchers
Classifieds Electronics Cars & Parts Building Supplies Services Property, Houses Online Payments Airtime & Bills Prepaid Electricity Web Development Domain Registration Web Hosting
Classifieds Electronics Cars & Parts Building Supplies Services Property, Houses Home & Garden Leisure & Travel Commercial Supplies Fashion & Beauty Jobs   Online Payments Airtime & Bills Prepaid Electricity City of Harare NetOne OneFusion Pay TelOne ADSL Web Development Domain Registration Email Hosting Web Hosting    

2 days ago | June 4, 2020

UKUHLAZIYA INKONDLO

Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Imbongi nguS N Thebe Isihloko senkondlo – Bhudu Bhudu – Phinde! ...

UHLELO: Isichasiso siyaqhutshwa

Inani/ Isibaluli NJENGOBA ngatsho kuviki ephelileyo lamhlanje siphetha ngokukhangela ukusetshenziswa kwesiqu – ni? Isiqu ...

A-Level: Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe ...

Indikimba ezisolayo Imbongi nguJ Dube loS M Khumalo Izihloko zenkondlo — Selizenz’omakhonya laph’ekhaya (J Dube), We ...

O-Level: Imibhalo engalotshwanga

LOKHU siqhubeka sikhangela ukuqakatheka kwenganekwane ebeziyisiphala selifa lemfundo izolo, okungaba kuhle nxa ilifa ...

Inkulumo ngomumo: Amazwi aveza inhlonipho esigabeni sokuzalwa ...

Sikhumbuzo Dabengwa SALIBONANI bafundi. Kuhle ukuhlangana njalo kuleli iviki siqhubeka ngezifundo zethu. Ngithemba ...

ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYAGALOLUNYE LESITSHIYAGALOLUNYE: ...

Trevor Mhlanga KULOMAHLUKO phakathi kwezigqoko ezilamabizo lezingela, lanxa zenziwe ngelembu elifanayo, ezilamabizo ...

Baxakekile ngokuvulwa kwezikolo

ZiNtatheli zikaMthunywa ABAZALI endaweni ezehlukeneyo zelizwe sebeveze ukukhathazeka ngembiko yokuvulwa kwezikolo bethi ...

Uyamthini umngane ongelandoda?

Mehleli Dube NGIYANGIZWE abanye omama bezigqaja ngokuthi, bona bangomazibambela indoda yeqhude, abancengi ndoda njalo ...

Inkokheli zomdabu zilwisa icorona ezigabeni

Ethel Ncube NGENXA yokuza kanye lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus lo osuthe wathatha impilo zabantu ...

Umbono woMthunywa: Abantu abakhuthalele ukuzivikela kuCovid-19

KULEZINSUKU umkhuhlane weCovid-19 uthwalise izizwe zonke zemhlabeni amagabha avuzayo. Sesedlula isikhathi sokwesaba ...

Zivulwe na izikolo i-corona ilokhu isidla ubhedu?

NguDkt Dennis Mlandelwa Sinyolo eseBelgium IGCIKWANE le-coronavirus liqhubeka lisabalala lisiyafinyelela kumagumbi omane ...

Kudliwa inyama kuBosso

Nkosilathi Sibanda IHIGHLANDERS kulezi insuku ihlekela esikhewini kulandela ukuthola usizo lwemali lenyama yenkomo, ...

IChess Mates ivikela iCovid-19

YiNtatheli kaMthunywa IQEMBU elilolonga abadlali abasakhulayo kumdlalo we-chess, iChess Mates Academy ibika ukuba ...

1 week ago | May 28, 2020

Usobhuku unatha ithothotho afe

Intatheli kaMthunywa ZEHLELWE liyezi elimnyama izakhamizi zeLutumba eBeitbridge ngemva kokuba omunye wabosobhuku ...

Usane lugalula enkonxeni

Thokozile Mbedzi ZILOKHE zibabaza zingaqedi izakhamizi zakoSigola eFort Rixon ngemva kokuba usane olulomnyaka owodwa ...

Bawela inkanda abantwana kuquarantine centre

Ethel Ncube BAKHALA ezimathonsi omama ababethele ezikolo bekuquarantine edolobheni kePlumtree ngemva kokuba omunye ...

Igcikwane lecorona seliphazamise imfundo emhlabeni wonke

Dkt Dennis Mlandelwa Sinyolo eloba eseBelgium Igcikwane lecorona selimemetheke lagcwala umhlaba wonke. Umkhuhlane lo ...

Sekuthenjelwe emthandazweni ngempilo kaMenzi Ngubane

ININGIZIMU Afrika ihlangane ezinkundleni zokuxhumana ithandazela ukululama okuphangisayo komlingisi wakulelo, uMenzi ...

Izilimo zifuna umhlabathi owakhekileyo

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba baqhubekele phambili ngokuphendula inhlabathi abahlanyela kiyo izilimo zabo ...

Vikelani izimvu kumathumba

Joel Ndlovu ABAFUYI bezimvu sebekhuthazwe ukuba belaphe amathumba aphuma enyaweni zezimvu ngoba enza zehluleke ukuhamba ...

Hlalani lilemithi yezilimo lezifuyo

Wayne Ncube ABALIMI sebexwayiswe ngokuqakatheka kokuba bahlale belemithi yokubulala izibungu ezilinyweni kumbe ...

“Udubo lwangeza umahotsha”

AKUFUNAYO nje yikuthi afake ukudla phezulu kwetafula. Lokhu yikho okwamenza waqala ukuthengisa umzimba wakhe. Akukho ...

Watsha tsotsi! …Ulesandla uBanda

Nkosilathi Sibanda UBUNZIMA bempilo yabadlali benguqu ngalesi isikhathi se-Covid 19 kubangele ukuthi umdlali weqembu ...

IPSL isilinde uHulumende

YiNtatheli kaMthunywa INHLANGANISO yezemidlalo kuleli, iPremier Soccer League (PSL) ilinde ukuthi itshelwe nguHulumende ...

Bayilinde ngabomvu kuTalen Vision

UKHUMBULANI Nkomo umongameli weTalen Vision ubike ukuba abadlali beqembu lakhe bengangena enkundleni loba nini. UNkomo ...