Sponsored Links

Classifieds Electronics Cars & Parts Building Supplies Services Property, Houses Home & Garden Leisure & Travel Commercial Supplies Fashion & Beauty Jobs Web Development Domain Registration Email Hosting Web Hosting Online Payments Airtime & Bills Prepaid Electricity City of Harare NetOne OneFusion Pay TelOne ADSL Broadband Vouchers
Classifieds Electronics Cars & Parts Building Supplies Services Property, Houses Online Payments Airtime & Bills Prepaid Electricity Web Development Domain Registration Web Hosting
Classifieds Electronics Cars & Parts Building Supplies Services Property, Houses Home & Garden Leisure & Travel Commercial Supplies Fashion & Beauty Jobs   Online Payments Airtime & Bills Prepaid Electricity City of Harare NetOne OneFusion Pay TelOne ADSL Web Development Domain Registration Email Hosting Web Hosting    

2 days ago | February 20, 2020

‘NGILI-SATANIST UQOBO’

 YiNtatheli kaMthunywa KULENDODA esakhulayo ehlala ku Unit L eChitungwiza ezithi iliSatanist okumenza abe ‘lamandla” ...

Uhlahlelwa ngehloka emhlathini lasentanyeni

Wayne Ncube KULENDODA yelokitshini leLovendale eMguza ehlahlelwe ngehloka esihlathini lasentanyeni ngemva kokwehlula ...

‘Abe-Bosso bakhathele ngama-Fong Kong’…abasekeli beqembu bafuna ...

Intatheli kaMthunywa KUSELE amaviki amalutshwane ukuthi kuvulwe inkundla zomdlalo kanobhutshuzwayo kodwa lokhe kungela ...

IHLAZO! Kutshontshwa isidumbu eZhombe

Ethel Ncube ZISELE zibambe owangaphansi izakhamizi zeZhombe ngemva kokuba kuphandwe ingcwaba kwatshontshwa isidumbu ...

Isinciphiso siyaqhutshwa

AKE sikhumbuzane: Sikutshilo kuviki ephelileyo ukuthi asekhona amanye amabizo angaba ludubo ekwakheni isinciphiso. Lawo ...

Lingasebenzisi ifethalayiza enengi, iyatshisa izilimo

Wayne Ncube ABALIMI sebexwayiswe ukuba bangasebenzisi imvundiso kakhulu ezilinyweni ngoba zingaphambanisa ukukhula kanye ...

Umbono woMthunywa: Izikolo zonke zemaphandleni kazibe leA-level

IMPUMELA yemihloliso yezifundo ze O-level kanye leA-level isiphumile, zikhona izikolo ezenze kuhle okumangalisayo ...

Phos’ elakho: Omama abendileyo kabakhuzwe!

Mehleli Dube KUVAMILE kubomama abanengi ngemva kokwenda ukuthi basuke balibale imilayo yaboyisekazi ukuthi emendweni ...

Indoda (62) itholakala ifile emzini wayo

Thokozile Mbedzi ZILOKHU zibabaza izakhamizi zeMatopo ngemva kokuba kutholakale isidumbu senye indoda sesonakele ...

Kuhlanganwa eFolosi

INTSHANTSHU zokugijima ezikolo zeMatabeleland North zizadibana edolobheni leFolosi ngenyanga ezayo, kumcimbi ...

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIQHUBEKELA phambili ngohlelo lwethu lokuhlolana ukuze sibone ukuba ulimi lwesiNdebele siyalwazi yini. Le yiyo indlela ...

‘Utokolotshi ufuna isitshwala sami’

USEPHILE lodubo lokuhlukuluzwa ngutokolotshi okweminyaka engu-15.   Ukudinga usizo ezinyangeni kanye lasezinkonzweni ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

KULIVIKI sizaxoxisana njalo kabanzi ngezigaba ezine zomnyaka. Sinanzelela okulapho okuphawulwa khona inguquko ezithile. ...

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

SIQHUBEKA ngendikimba emqoka indikimba yempi. Sinanzelela uMzilakawulandelwa esehlukana loSethekele ngesikhathi beqala ...

Izigelekeqe zitshontsha i-R17 000 lempahla ezitolo

YiNtatheli kaMthunywa ZILOKHU zinkemile izisebenzi zesinye isitolo eWest Nicholson kulandela ukuhlaselwa yizigelekeqe ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezokunakana Imbongi nguArtwell T Masuku Isihloko senkondlo — Cabanga KULE inkondlo kukhuluma imbongi uMasuku ...

Ulwisa ubandlululo kwabalobugoga ngefilimu

Wayne Ncube NGEMVA kokunanzelela ukuthi umphakathi ukhangelela phansi abantu abalobugoga kanye lezimuli zabo kulomlobi ...

Nangu uZireni ephenduka

Wayne Ncube INDODA ingawa lamhlanje, kusasa iphinde ivuke! Amazwi la ahambelana kuhle lomdlali wenguqu uPride “Sjankala” ...

Hlanzani izibaya, kulemikhuhlane

Wayne Ncube ISIKHATHI sezulu sibuya lemikhuhlane eminengi engatholakala ezibayeni ngakho abalimi bakhuthazwa ukuba ...

Usizo kwezemidlalo eMat North

YiNtatheli kaMthunywa UKUSILELA kwempahla yomdlalo wokugijima kuzikolo zeMatabeleland North sekuhuge omunye ...

Uyakhalala uKaitano

UMQEQETSHI we-SuperSport United uKaitano Tembo ophuma eZimbabwe, usetshengise impawu zokuphosa ithawulo kumncintiswano ...

1 week ago | February 13, 2020

Uvalelwa endlini 24/7. . . Kukhona okutshaya amanzi

Ethel Ncube IZAKHAMIZI zesiqintini seMahlothova eMguza zikhathazekile ngendlela enye imuli ephethe ngayo elinye ilunga ...

‘Idlozi’ ligijimisa umphurofethi ngomkhonto

YiNtatheli kaMthunywa ZIME amadlodlongwane izakhamizi zelokitshini leNketa koBulawayo ngemva kokuba elinye ijaha ...

Isinciphiso sebizo siyaqhutshwa

Ukwakhiwa kwesincciphiso NANZI ezinye izibonelo zesinciphiso: amanzi – amanzana, umuzi – umuzana, isihlahla – ...

Kasekho oweLadysmith Black Mambazo, uShabalala

USEDLULILE emhlabeni umsunguli weLadysmith Black Mambazo uJoseph Shabalala (79) ngemva kwesikhathi ephathekile ...