1 week ago | September 24, 2020

INKULUMO YOMUMO — Amagama asetshenziswa nxa kukhulunywa ngenzalo

IZENZO EZIKHOMBA INHLONIPHO — (KUYAQHUTSHWA) Siyahlangana njalo endabeni yethu sibonisana ngezinkulumo kanye lezenzo ...

Ukuhlaziya inkondlo

Ukuhlaziya izinkondlo kuyaqhutshwa Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Ugwalo ludindwe yiMambo Press ...

Zilenzuzo enengi inkomo zochago

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba bafuye inkomo zochago ngoba zilenzuzo engaphilisa umlimi ngokuthengisa uchago ...

2 weeks ago | September 17, 2020

‘Amandla ami ngiwathatha kuMamlambo’

UYINYANGA eyaziwayo elokitshini ahlala kulo njalo useleminyaka edlula engu-30 encedisa abantu. UFanyana Hlongwane ...

UHulumende uxegisa imithetho yokuhamba kwabantu

YiNtatheli kaMthunywa UHULUMENDE ngoLwesibili uphinde njalo waxegisa imithetho yokuvalelwa kwabantu emakhaya wavumela ...

Usengumakorokoza uNqindi

Ethel Ncube NGENXA yomumo wezomkhonomi kuleli osuphinde wengezelelwa yikuza kwe-Covid-19 abadlali abanengi kugoqela ...

Inina lilahla usane ezibini lilutshise

Thokozile Mbedzi IZAKHAMIZI zeMashavire eBeitbridge, zisele zitshwaqe imizimba kulandela ukuzwa usane lukhala phakathi ...

SILO KHULU: Inhlupho zalamuhla – Ngibona angathi ngidlisiwe

Kasafuni siye emacansini Ngingowesilisa oleminyaka engu-49 ngithandana lowesifazane ole-47. Sesithandane iminyaka ...

Ukulondoloza amanzi nxa ufuye inhlanzi

Amandla okugcina amanzi amachibi alezindawo ezibanzi zamanzi angajulanga kufanele athuthukiswe uma edonswa. Indawo ...

Ibhola lizadlalwa kodwa ….

YiNtatheli kaMthunywa ABATHANDI labalandeli bebhola likanobhutshuzwayo bazathola injabulo ngokuzwa ukuthi umdlalo ...

Qhubekani ngokulima ikhabitshi

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba baqhubeke ngomsebenzi omuhle wokulima ikhabitshi ngoba ilula ukulima njalo ...

Phos’ elakho: Elomzali alitshayi phansi……!

Mehleli Dube Incwadi eNgcwele iyakufakaza njalo iphinde ixwaye ukuthi hlonipha uyihlo lonyoko ukuze insuku zakho zande ...

Umbono woMthunywa: Asisukumeleni phezulu sifunde ukulima ...

UKULIMA yinto eqakathekileyo kakhulu empilweni zabantu ikakhulu labo abahlala emakhaya lasemapulazini. Kuqakathekile ...

Ukuhluzwa kogwalo

SESIXOXE ngokuthethela sikhangela abantu abathathu abehlukeneyo; amakhosi, izangoma kanye lezinyanga. Omunye umbuzo ...

UHLELO: Isenzo siyaqhutshwa

Ngeviki ephelileyo sitshengise isivumelwano senhloko asaze sasiphetha. Sitshiye imicijo emibili ngesivumelwano senhloko. ...

A-LEVEL: Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe ...

Indikimba – Ezihayayo Imbongi nguPaul B Damasane Isihloko senkondlo – Bayethe maqhawe Kule inkondlo imbongi uDamasane ...

INKULUMO YOMUMO — Amagama asetshenziswa nxa kukhulunywa ngenzalo

Siphathisweni Ngulube Salibonani bafundi. Sizaqhubeka kule iviki ngezifundo zethu. Kuleli iviki sifisa ukukhangela ...

3 weeks ago | September 10, 2020

Ayisekho indoda yokuzigebhela ingcwaba

INDODA yeNhlababomvu eKezi eyake yabhalwa kuleli phephandaba kulandela ukuzigebhela ingcwaba layo kuminyaka engu-14 ...

Uhlahlela aqume umkakhe intamo engafuni ukwaliwa

KULENDODA yeKezi ebotshwe ngeSonto esiqintini seMagololo kulandela ukugamula kabili iphinde iqume ikhanda lomkayo ngoba ...

Utshaywa ngesetsheli

UVULE icala owesifazane weThekwini othi ubhaxwe yindoda engamaziyo ngoba enqabe ukumnaka ngesikhathi emshela. Lo ...

Ufa ezama ukubulala omunye

Ethel Ncube KULOMAKOROKOZA weMbalabala obezama ukubulala umngane wakhe, ofe ngoLwesibili kuyonale iviki kulandela ...

I-Catch Them Young inikeza imfundo mahala

YiNtatheli kaMthunywa AMAGAGASI e-radio awafiki kwezinye indawo zemaphandleni, osekudale ukuthi eyinye inhlanganiso ...

Babekwe okwamaqhawe ababulawa batshiswa

YiNtatheli kaMthunywa IZITHANDANI ebesezikhulile zesigabeni seMangwe ezabulawa zatshiswa kuviki ephelileyo zibekwe ...

Ugwazwe watshona ekhuza abebephuza

UCaptain Dumisani Zondi (42) weMlaza kuthiwa ugwazwe emhlane watshonela endaweni yesehlakalo ngemva kokunqakisana ...

Umbono woMthunywa: Idlalicatsha lijonge ukuchitha umuzi wabantu qha

KULEZINSUKU sokuyimvama ukuzwa indaba ezitshiyeneyo ngabantu ababulalana kumbe ukulimazana ngenxa yokungathembeki ...