2 weeks ago | June 10, 2021

Ungumkhomb’ indlela umama

KWASEKUQALENI, uhle wagunyazwa, wazimaziswa watuswa njengomphephelisi lomsizi kaAdamu. Ubevele ekubonile uMvelingqangi ...

Ukugcina izimvu

UKUFUYA izimvu kulula kabi njalo kulakho ukukulethela inzuzo enhle nxa uhlele kuhle indlela ozigcina ngayo endaweni ...

Umfundi ugwazwa amathangazi afe

Ethel Ncube ZIKHAKHAMELE izakhamizi zeWarringham koBulawayo ngemva kokutholakala komfundi weSigodini Agricultural ...

UMBONO WOMTHUNYWA: Ilanga le-African Child liyisikhumbuzo ...

NGOLWESITHATHU kuviki ezayo kuzabe kulusuku lokunanza abantwana besizwekazi sabantu abansundu abeAfrica. Lelilanga ...

Imicijo yokugcina amadlelo ngesikhathi sebusika

YiNtatheli kaMthunywa ZAMA ukuthi izifuyo zakho zidle endaweni encane ngosuku besezisiya kwenye njalo ngelilandelayo ...

Qaphela abangane abayizitha…!

OMUNYE umhlabeleli wake wahlabela ingoma elamazwi athi, umuntu yincwadi engafundekiyo, phela abantu asifanani ...

‘Abantwana balambile Johnfat’

YiNtatheli kaMthunywa UKUKHALALA ukudlala okwenziwe ngabadlali beHighlanders ngenxa yokungaholi kuveza ukuba iqula ...

Giya mthwakazi: iqoqo lezinkondlo

Indikimba – Ezomanyano Imbongi nguSithenjisowe J J Ndlovu Isihloko senkondlo – Imoyamunye iZimbabwe QAPHELANI bafundi ...

Ukwakhiwa kwezibanjalo ezibalulini lezandisweni

ISIBALULI laso singaguqulwa sibe yisibanjalo bese sisenza umsebenzi wokulandisa emutshweni. Funda izibonelo ...

Inkulumo ngomumo: ukuxazulula ingxabano

Siphathokuhle Ngulube SALIBONANI bafundi. Siyahlangana njalo kuleliviki. Lamuhla ngifisa silandelele isifundo sethu ...

2 weeks ago | June 9, 2021

Kulimele amapholisa (5) kumpi yabowindi labosiphatheleni

Ethel Ncube AZILAMATHE izakhamizi zesidikidikini sakoBulawayo ngemva kokuba owindi kunye labosiphatheleni bevuke ubhova ...

2 weeks ago | June 4, 2021

Ilihlo likaMandla likuChibuku Super

IZAPHENDUKA yehlukile, njalo ingajwayeleki iHighlanders mhla idlala leBulawayo City kumdlalo wesithathu weChibuku Super ...

3 weeks ago | June 3, 2021

Kuphume isidumbu ‘kubangwa igceke’

USOLA umbango wegceke umdeni weMlaza ku-G, eSouth Africa ukuthi yiwo oholele ekuthini kudutshulwe kubulawe umama ...

Kudingwa uKhulu (95) olahlekileyo

YiNtatheli kaMthunywa ISITSHONA ibhoda egangeni leGumtree koBulawayo imuli yakoGabela kulandela ukucatsha kukayisemkhulu ...

Isibanjalo siyaqhutshwa

Ukwakhiwa kwezibanjalo ezichasisweni Izibanjalo ezisuselwa eziphawulweni Isiphawulo laso singawenza umsebenzi ...

UMBONO: Kasivikeleni impilo, ingozi zomgwaqo hatshi

AYIKHO enye into eqakatheke njengomphefumulo womuntu. Sonke siyazi ukuthi impilo yomuntu iligugu njalo imele iphathwe ...

UHULUMENDE UQALA AMALUNGISELELO OKULIMA ESIGABA SIKA-2021/22

YiNtatheli kaMthunywa KULANDELA ukuphumelela okumangalisayo kohlelo lukaHulumende lokulima lweNtwasa/Pfumvudza kusigaba ...

‘Ukusweleka kwekolitshi lezokulima kusibisela emuva’

Leonard Ncube ABAMELE ingatsha zikaHulumende ezitshiyeneyo esabelweni seMatabeleland North bathi ukuswelakala ...

Kabazikhethele abakufunayo abesintwana

KUDALA umhlaba ungakaguquki omama babesaziwa njengabantu bemkulwini. Ukufunda komntwana oyinkazana kwakuyinto ...

Uphethwe kuhle uPrince

YiNtatheli kaMthunywa ABALANDELI beqembu le-Azam baphezulu kwenjabulo kulandela ukuzwa ukuba umdlali wabo othandwa ...

U-Elvis ungena esilugwini sika-Antipas

Yintatheli kaMthunywa AKULA mqeqetshi wenguqu ongafuni ukuba lomdlali olesiphiwo somdlalo njengoElvis Moyo, kutsho ...

Phemba umuzi

NGINGOWESIFAZANA ofisa ukuthandana lowesilisa obhalele kunhlupho zalamuhla. Mina ngithinteka ku 0773209710. NGINGUBABA ...

Inkundla kazulu —Phos’ elakho…Ungabona subhadala i-rent ...

Silo Mehleli Dube IDOLOBHO lihle nanko phela akusetshenzwa nzima kodwa umuntu kumele abelengqondo ezikhaliphileyo ...

Zilemali imbuzi zama-boer

Ethel Ncube ABALIMI bendaweni zonke zelizwe sebekhuthazwe ukuthi bafuye imbuzi ngoba kulibhizimusi elilenzuzo enhle ...

Giya Mthwakazi…Iqoqo lezinkondlo…Ugwalo ludindwe ...

Indikimba — Ezokufa Imbongi nguObadiah L Mlilo Isihloko senkondlo — Umnawani Kule inkondlo imbongi ikhumbula ngomnawayo ...