Uncategorized

‘Ulobola’ unkosikazi wesibili ngemali kankosikazi wokuqala

18 Apr, 2024 - 00:04 0 Views
‘Ulobola’ unkosikazi wesibili ngemali kankosikazi wokuqala UNkosikazi Dudu Mzulwini

uMthunywa

UZIZWA ethunekile owesifazane waseNdwedwe osola umyeni wakhe ngokuthatha imali yakhe iyinyenyela maqede wayolobola omunye wesifazane.

UNkosikazi Dudu Mzulwini (40) usola uMnumzana Funimali Mthokozisi Chili (54) ngokuthatha imali yakhe wayozitshaya zonke kowesifazane angamazi futhi angamtshelanga lutho ngaye.

Laba ababili kuthiwa bebehlala ndawonye emzini wabo oseNdwedwe.

Lo wesifazane ubelemali ayikhokhelwe ngabesikhwama esibhekele abalimala ezingozini zomgwaqo kuleli, iRoad Accident Fund. Walimala engozini yemota ngo-2018.

Uthe wayenqume ukuthi imali ingene ku-akhawunti yomyeni wakhe ngoba emethemba, kodwa uthi akwenzile uyokuxoxela amagwababa echobana.

Uthi ubone ngezithombe ezinkundleni zokuxhumana ukuthi uChili kade eyolobola.

“Ngikhulume laye ngamtshela ukuthi ngiyayifuna imali yami. Wavuma ukuthi ulobole ngayo. Emva kwalokho ugcine esethi uzoyihlanganisa angikhokhele yona kancane kancane,’’ echaza.

Uthe umtshele emehlweni ukuthi bekumele ayisebenzisele ukulobola limali ngoba yiyo ebikhona.

“Uthe angingakhathazeki uzongikhokhela uR5 000 nyanga zonke ize ihlangane,’’ echaza.

Lo wesifazane othi usephenduke inhlekisa lakubangani balo olotsholiwe ezinkundleni zokuxhumana, uzizwa engento yalutho kodwa kumcacele ukuthi umuntu ongamboni kakhulu, ngumyeni wakhe.

“Angifuni ukuqamba amanga, ingihlukumezile kakhulu lento emoyeni wami. Ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi ingampela li ndoda ngiyenzeni ukuthi isingaze ingizwise ubuhlungu obunjengalobu.

“Mina ngihlela izinto ezibalulekile ngemali ngapha kanti yena ungihleka usulu,’’ ebalisa.

Uveze ukuthi bese beleminyaka engu-8 bendawonye loChili.

Lo wesifazane uthe usekhethe ukumane amtshiye uChili, wamchaza njengowesilisa ongumhlukumezi ongabahloniphi abantu besifazane.

Kumanje uthi usenqume ukumtshiya uChili ngoba akaboni ukuthi uyoke akwazi ukuxola. Uthe wenza lokhu nje ubevele engamphethe kahle, emhlukumeza ngokumtshaya.

Uthe sekucacile ukuthi kanti lokumphatha kabi kangaka bese kwenziwa layikuthi kugida uthando lwalo wesifazane enhliziyweni yakhe.

Ethintwa uChili uvumile ukuthi kade eyolobola isinqandamathe sakhe, kodwa waphika ukuthi usebenzise imali yomunye unkosikazi ukuze alobole lena yesibili.

“Ayikho leyonto, uqamba amanga, bengingeke ngiyenze into enjengaleyo,’’ utsho kanje.

Ube esekhala ngokuthi usendaweni embi akakwazi ukukhuluma kahle wacela ukuthi intatheli ibuye imthinte ngakusasa. Emva kwalokho akabange esatholakala.

ISolezwe Ngempelasonto litholile ngomthombo osondelene lalaba ababili ukuthi uChili ulamanye amakhosikazi amathathu awalobola, kodwa wahlukana lawo emsola ngokuwahlukumeza.

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds