Limani izilimo ezitshiyeneyo ezivandeni zenu

18 Apr, 2024 - 00:04 0 Views
Limani izilimo ezitshiyeneyo ezivandeni zenu

uMthunywa

Langelihle Moyo

INHLANGANISO ye-Agritex ebona ngezokulima  isixwayise abalimi abalima ezivandeni ukuthi balime izilimo ezitshiyeneyo, njalo abazenelisa ukuzithelela ukuze babe lenzuzo ephezulu, lokhu kuzabancedisa njalo ukuthi bangahlali besiya thenga emkambo.

UNkosazana Treggy Mpofu onguHorticulture Specialist koBulawayo uthe ukulima izilimo ezitshiyeneyo sikhathi sinye kuletha inzuzo enengi kumlimi.

“Kuqakathekile ukuthi umlimi alime izilimo ezitshiyeneyo esivandeni sakhe, abe lezokuthengisa lezinye ezokudla lemuli yakhe. 

“Ukulima izilimo ezitshiyeneyo kuyasiza ukuthi umlimi athi nxa evuna okunye osekuvuthiwe ahlanyele esinye njalo isilimo esingafani lasivunileyo.

“Umlimi nxa engalima imihlobo yemibhida emithathu ebalisela i-rape, ikhabitshi kanye le-spinach umlimi uyazitshayela 

ikhabitshi

imali ngoba abathengi nxa befika bayazikhethela abakufunayo ngoba kuyabe kulemihlobo etshiyeneyo yembhida ukuthi bakhethe abakufunayo, okutsho ukuthi abanengi abasoze basuke bengathenganga. 

“Umlimi kumele akunanzelele lokhu. Lingalimi imibhida kuphela kodwa lifake lemiqwente, ihanyanisi lokunye okutshiyeneyo, njalo nxa izilimo zakho zingenza kuhle uyenelisa ukuyazithengisela emkambo utshaye imali yakho enhle,” kuchasisa uNkszn Mpofu.

Uphethe ngokuthi abalimi bengayekethisi ukukhangela izilimo zabo ukuthi azihlaselwa yimikhuhlane.

“Umlimi nxa eselime izilimo ezitshiyeneyo esivandeni sakhe kumele abone ukuthi isilimo lesilimo asihlaselwa yimikhuhlane njalo abe lolwazi ngomuthi wesilimo sinye ngasinye nxa izilimo zakhe sezihlaselwe yimikhuhlane,” kuphetha uNkszn Mpofu.

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds