Qalisani ukuhlanyela ezivandeni elenelisa ukukuthelela

14 Mar, 2024 - 00:03 0 Views
Qalisani ukuhlanyela  ezivandeni elenelisa ukukuthelela uNkosazana Treggy Mpofu onguHorticulture Specialist

uMthunywa

Langelihle Moyo

INHLANGANISO yeAgritex isixwayise abalimi ukuthi baqalise ukulima izilimo ezivandeni abazenelisa ukuzithelela ngesikhathi izulu lingani.

UNkosikazi Treggy Mpofu ongu-Hoticulture Specialist kunhlanganiso le uthe, njengoba izulu lingekho, abalimi kabalungise izivande baqale ukulima izilimo abazakwenelisa ukuzithelela.

“Abalimi bangalima imbhida eyehlukeneyo ezivandeni zabo egoqela itshomoliya, i-spinach, ihanyanisi kunye lamatamatisi. Lokhu kuzenza benelise ukuthola isitshebo njalo bathole lokokuthengisa bathole imali.

“Okunye okuqakathekileyo nxa umlimi eseqale ukuhlanyela izilimo zakhe yikwembesa umhlabathi lokufaka umquba emhlabathini wakhe egombolozela isilimo sinye ngasinye. Umlimi angafaka amahlamvu lotshani phezu kwezilimo zakhe lokhu kwenza umhlabathi ungalahlekelwa yibumanzi masinyane njalo kuzenza umhlabathi uhlale umanzi,” kuchasisa uNkszn Mpofu.

Ucine ngokuthi abalimi kufanele bathelele izilimo zabo ekuseni ikakhulu kulezinsuku ilanga litshisa kakhulu.

“Abalimi kufanele baqakathekise ukuthelela ekuseni ilanga lingakatshisi kakhulu ngoba bengathelela emini lapho ilanga selitshisa kakhulu kwenza amanzi aphele masinya phansi komhlabathi njalo okunye benqabele ukuthelela kakhulu ntambana ngoba amanzi engasala emahlamvini engahlatshwanga lilanga ayabangela imikhuhlane,” kuphetha uNkszn Mpofu.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds