3 weeks ago | April 4, 2019

Ibhobokile iBulawayo Chiefs ‘Abaqinanga abafana bami’

YiNtatheli kaMthunywa UKUTSHONELA ukukhuluma kuTwitter akuyincedanga iBulawayo Chiefs ngesikhathi inqotshwa 5-0 liqembu ...

Umakorokoza ugwaza abulale omunye kubangwa igodi lesimbo

Thokozile Mbedzi KULAVUKE impi yombango phakathi kwabomakorokoza eMashava eMasvingo kubangwa igodi kanye lesimbo, ...

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYADIBANA njalo bafundi kule iviki selilungiselela ukuvalwa kwezikolo. Nanzi impendulo obungaphuma lazo kumsebenzi ...

Usobhuku ukhalalelwa isidumbu

Musa Janga KULEMULI yeTsholotsho esigabeni sakoNgqoya ekhalalele omunye usobhuku isidumbu ngemva kokuba ekhulume kubi ...

Lingatshaphazi imali yenu

Musa Janga  ABALIMI sebekhuthazwe ukuba bahlakaniphe bathi bangathengisa izivuno zabo bathenge  imithi.

Isixwayiso sikaJurgen Klopp. . . iMan U lePSG zibanga uCoutinho

UJURGEN Klopp, oqeqetsha iLiverpool, usexwayise amaqembu abanga laye isicoco seEnglish Premiership ukuthi usezaqinisa ...

Ikhansili imisa ukuvalwa kwamanzi

IKHANSILI yakoBulawayo isimise ukuvalwa kwamanzi obekusibakhona okwamahola angu-72 ngeviki kodwa ithi ingaphinda njalo ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

NGEVIKI edluleyo sixoxisane ngokusebenzisa ibala elilodwa eliqondileyo lapho kukhulunywa ngolutho oluthile endimeni ...

Udinga usizo umfundi owathola 16 points

Bongani Ndlovu  KULOMFUNDI obefunda esikolo seLuveve High School koBulawayo odinga usizo lokuthi aqhubeke ngezifundo ...

Umbono woMthunywa: Abantwana bezikolo kabafundiswe ngokuziphatha kahle

ABANTWANA bezikolo kumele bafundiswe kabanzi ngendlela okumele baziphathe ngayo empilweni ukuze babe lekusasa enhle ...

Kugijinyelwa iRTGS $3k eMatopo. . .. . . Akula ozalahleka

Nkosilathi Sibanda ZINDABA ezimnandi kulabo abagijimela ukuthola umvuzo kumjaho omkhulu owePPC Matopos 33-Miler nanko ...

Izinja zihudula umlenze wosana

LUTHOLWE lunikizwa yizinja usana okusolwa ukuthi belulahlwe ngunina egangeni lasemaplazini aseWindy Hill, eWartburg ...

Uqedwa amazwane ligundwane

Ethel Ncube KULENDODA yeChipale eBinga ethwele amagabha avuzayo ngokuhlala ilunywa amazwane ngamagundwane lanxa ilanga ...

Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa

SIQHUBEKA logwalo lwethu lapho esacina khona  oMzila bephakathi kwamehlo esilwane bengazi nje ukuthi babezahlangana ...

ISIDWABU SAMATSHUMI AMAHLANU LASITHUPHA: Ilempethu phakathi

Silo Trevor Mhlanga KULEZINSUKU ilanga litshisa bhe, futhi liqala ukubasela kusese kuseni likhipha inhlanzi emanzini ...

Phos’ elakho: Ngoba angila ndoda yikho lingangilaleli!

Mehleli Dube WONKE owosapho lukaEva, ukuze ahlonitshwe okungela ntandabuzo kumele abe ngotshadileyo.

Xhaka ezama ukucaba abangane bakhe nge-razor

YiNtatheli KULENDODA yelokitshini leCowdray Park koBulawayo ebanjwe izama ukucaba abangane bayo ababili ngemva kokuba ...

‘Angisali eGipite’

UKUHLOHLA amabhola amabili afikise iqembu leLamontville Golden Arrows duzane lenkezo leNedbank  kutshiye umgadli ...

Ayihlabi Ngakumisa

C Dube KULIVIKI sizake sixoxe ngabalingiswa abamqoka kulolugwalo. Lapha sitsho laba abanjengaboSwabide Khumalo, uyise ...

Ukusetshenziswa kwesiphawulo emutshweni

1. KUFANELE silandele usobizo (ibizo loba isabizwana) esimchazayo – Igusu elikhulu abahlala duze lalo lizabalethela ...

BayaShiselwa ngoMsizKay!

Vusumuzi Ndlovu Idlalade: Bayashiselwa Umculi: MsizKay SINGENA kuMabasa ngemisebenzi emitsha yabaculi bethu kulinkundla ...

Gcinani inkomo elenelisa ukuzipha ukudla

Edson Khumalo ABALIMI baselizweni lonke jikelele bakhuthazwa ukwehlisa inani lezifuyo zabo lisale kuyilelo umlimi ...

OKUNYE YIKUDELELA. . .WUU…YI-KIT BANI LE?

Nkosilathi Sibanda BAZONDE bagane unwabu abalandeli beHighlanders ngombala wempahla ezagqokwa ngabadlali kulisizini. ...

4 weeks ago | March 28, 2019

Ukulungisa umhlabathi kanye lokulima ingqoloyi

(a) UNGAKAHLANYELI, nanzelela amagade asala ngemva kokulima. Nxa emakhulu esedlula amasentimitha angu-5 ububanzi, ...

Ngangingumfazi womnewethu okweminyaka engu-16

OKWEMINYAKA engu-16 ubehlala lomnewabo njengomfazi lendoda ngoba bebekholwa ukuthi lokhu kubenza babelemali enengi.