Ezokuzithokozisa

0 187

Musa Janga
KULOMFANA oleminyaka engu-13 yokuzalwa osekhethe ukugijimisa inyoni ezimbili ngasikhathi sinye nanko phela usesikolo njalo usekhiphe idlalade lakhe lakuqala elibizwa ngokuthi Intwana Flow. Lumculi obizwa ngelokuthi Tebogo Moyo kodwa esaziwa kakhulu kwezomculo ngokuthi “Tebza” uhlabela iHip Hop njalo idlalade lakhe elitsha lilengoma eziyisikhombisa.

0 226
uPOY

Vusumuzi Ndlovu
NGIYALAMUKELA njalo kwezokuzithokozisa kuliviki. Ngesikhathi sijabula ngekhefu lamaqhawe jikelele ilizwe lonke, umculo lawo ubuse msebenzini. Kuliviki sizaxoxa kancane ngomcimbi weAAR (Annual August Rush), njalo sizwe ngojaha weHwange, osecula ekoNthuthu, uDweezy Boi Wonder.

0 167

Vusumuzi Ndlovu
Isihloko: Speperegwan’
Umculi: Bhadilah
KUYAJABULISA ukuzwa ngomculo otshaywa ngumhlabeleli ongasuye wakoNthuthu. Lokhu kuyaphathisa njalo ukuthi sizwisise ukuba kumunyethweni ngaphandle kwesigodlo sikaMthwakazi.

0 110

Vusumuzi Ndlovu
LINJANI bafundi elizweni nje lonke jikelele, ngithemba lizakholisa ngekhefu leli. Ngithemba labo asebeleminyaka ephezulu kwengu-18 lenelisile ukuyavota. Kulokhe ngaqala ukuloba ngengoma zabaculi, ngike ngathatha ithuba lokubona imisebenzi esayilobayo, leminye ekhona nje emphakathini.

0 160

Isihloko: Blessings
Umculi: Lady Eef

Vusumuzi Ndlovu
ELIZWENI lethu kulezinsuku esinye isiqokoqela senguquko ezikhangelelweyo kakhulu yikusukumisa abesifazane ekuphathiseni kumkhonomi welizwe. Ngokufanayo, emculweni kumele kube njalo.