Siyakhula isibhedlela samathambo esabantwana

21 Jul, 2023 - 11:07 0 Views
Siyakhula isibhedlela samathambo esabantwana

uMthunywa

Ethel Ncube loLangehlile Moyo

ISIBHEDLELA sakoBulawayo esibizwa ngokuthi yiCURE Children’s Hospital esise-United Bulawayo Hospitals (UBH) sesingezelele amawadi okuzancedisa abantwana abalomkhuhlane wamathambo.

UMqondisi omkhulu wesibhedlela lesi uMunumzana Jonathan Simpson uveze ukuba isibhedlela lesi silokhu sikhula ngoba sebengezelele imibheda yokulalisa izigulane.

Intatheli ngoMvulo kuyonale iviki zivakatshele lesi isibhedlela lapho ezifike zabona awadi amatsha osokulindwe ukuthi avulwe.

“Izakhiwo zethu lezi sizakhe ngemali engange US$1, 2million njalo ilemibheda engu-20. Sisebenzise impahla eqondileyo ngoba ngesikhathi somqando kumbe esokutshisa akuqandi kakhulu njalo akutshisi kakhulu.

“Amakhetheni asentshenziswa ukuvala amafasitela ngavikela ukuba kungabi lokumemetheka kwamagcikwane ewadini ukuze abantwana nxa bangahlizwa basile masinyane,” kuchasisa uMnu Simpson.

“Sivula iCure sasilemibheda engu-18 khathesi sesingezelele nge-40 imibheda njalo amawadi atshiyene kulawabantwana abangamankazana labafana.

“Isibhedlela lesi sikhangela ngamathambo ebantwaneni abasanda kuzalwa kuze kufike kwabaleminyaka engu-18 bonke laba ababhadali njalo selapha wonke umntwana weZimbabwe asikhethi ikanti silabo abanye abake babuya bezokwelatshwa lapha bevela eMozambique,” kubika uMnu Simpson.

Uqhubekele phambili eveza ukuba isibhedlela lesi silabodokotela abanengi abalothando.

“Kasibhadalisi abantwana ababuya lapha bezolungiswa amathambo. Umzali obuya lomntwana ozokwelatshwa uhlala lapho okuhlala khona abazali umntwana aze asile. Loba esekhutshiwe esibhedlela siyaqhubeka silandela sisizwa ukuthi umntwana unjani ukuze kungabi lokuphambanisekayo.

“Abantwana lapha basezandleni ezinhle zeqembu labezempilakahle elenza umsebenzi wabo ngobunono obukhulu njalo langokuzimisela okukhulu. Kungakho ukuthuthuka kwesibhedlela lesi kuzasenza sithathe inani eliphezulu labantwana abalohlupho lwamathambo,” kulandisa uMnu Simpson.

UMphathintambo wakoBulawayo uKhomuredi Judith Ncube uveze ukuba isibhedlela lesi sizanceda kakhulu izizalwane zalapha labomakhelwane

Share This:

Sponsored Links