Uncategorized

6 days ago | August 2, 2022

Ole-15 udlwengula umntaka-makhelwane ole-9

Thokozile Mbedzi Kulomfana oleminyaka engu-15 yokuzalwa welokitshini leMpopoma koBulawayo odlwengule umntwana ...

3 weeks ago | July 21, 2022

UBUKISWA NGOLWESIHLANU UMDLALO U-THE SIGNAL…iSci-Fi ...

YiNtatheli kaMthunywa UDANIEL Lasker, umqondisi we-The Signal, ifilimu yokuqala yakuleli eyohlobo lwe-sci-fi ephekwe ...

2 months ago | June 9, 2022

Umkhuhlane weVibriosis wenza izimvu ziphunze

Listen Ndlovu UMKHUHLANE we-vibriosis ulakho ukwenza izimvu ziphunze kuthi ezinduna zona zehluleke ukuzalisa kungakho ...

5 months ago | March 24, 2022

Umntwana oleminyaka engu-5 uthathwa ngumfula

YiNtatheli kaMthunywa KULOMNTWANA oleminyaka yokuzalwa engu-5 esiqintini seMadlambuzi ofe ngemva kokuthathwa ngumfula ...

5 months ago | March 10, 2022

umzimba omncinyane lowesintwana LamUhla

Okwakuyiziziba sokungamazibuko, okwakuyimifula sokuyizifudlana, okwakuzintaba sokungamaqaqa okwakungamadwala ...

6 months ago | February 24, 2022

Isibanjalo

Isibanjalo siyaqhutshwa Nanku esikuphawulayo ngokwakhiwa kwesibanjalo emabizweni. (1) Emabizweni aqalisa ngo a-; ...

6 months ago | January 27, 2022

GIYA MTHWAKAZI: UQOQO LEZINKONDLO

Indikimba – Ezenkolo Imbongi – nguJerome R Nyathi Isihloko senkondlo – Bathi ngamadlozi Bafundi lizananzelela ukuthi ...

7 months ago | January 13, 2022

Phos’ elakho Bambhadale ngotshwala!

UGOLOGO yinto yokuphuza lizilibazisa, abanye basuke baphuze kuze kweqe, uthole umuntu wakhona nxa engaphuzanga umfice ...

9 months ago | November 11, 2021

Abafuyileyobaxwayiswa ukuqaphelaisikhathisezulu

Khanyile Ndebele ABAKHANGELA ngezezifuyo kunhlanganiso ye-Agritex sebekhuthaze abalimi abafuyileyo ukuthi balungiselele ...

ULIMI LOMUMO: UMLOMO LITSHOBA LOKUZIPHUNGELA

Sikhumbuzo Dabengwa Siyahlangana njalo bafundi kule iviki silokhu sisiyaphambili ngokwakha ubuntu bethu. Siyananzelela ...

11 months ago | September 9, 2021

Indoda iqila inkampani yensimbi US$9 000

Thokozile Mbedzi KULENDODA yakoBulawayo etshiye izisebenzi zenkampani yePanel Link eKelvin koBulawayo zididekile ...

12 months ago | August 17, 2021

Usuphelile umtshado ka-Ariel Sibanda le-Bosso

“Ngidanile ngoba sengitshiya iqembu. Bengikuthabela ukuthi ngivalelise phambili kwenkundla egcweleyo eBF…,” kutsho ...

1 year ago | July 26, 2021

Umakorokoza udilikelwa ngumgodi afe

Thokozile Mbedzi ZILOKHU zididekile izakhamizi zesigabeni seSwaithe eSigodini ngemva kokuba omunye umakorokoza ...

1 year ago | February 25, 2021

UKUXOTSHA IMPUKANE NGEZIHLAHLAKAZANA

Yintatheli kaMthunywa KULEZINSUKU izulu linengi njalo lehlobo abantu sebeqalisile ukulidla kungakho impukane ...

2 years ago | December 31, 2020

Isiphepho sikaChalane siza ngesivuvu

Wayne Ncube UHULUMENDE usekhuthaze uzulu ukuba aqaphele isiphepho (cyclone) sikaChalane esikhangelelwe ukuthi sifike ...

Bathi ukufunda akusancedi

Silo Mehleli Dube Indoda ezala mina yona engasekho emhlabeni yayihlezi iqonqosela ukuthi akulanhlamba ongathuka ngayo ...

2 years ago | October 8, 2020

Injiva ngamanga ziyabulala!

Mehleli Dube Sekusiya phela umnyaka, izihlobo labangane abasebenza eGoli sebezabuya ngobunengi belanda ukuzodlalela ...

Abathetheneyo kabahlalisane kuhle phakathi kwemizi

UKWANDA kwezehlakalo zabantu abathetheneyo abalimazana ngendlela ezehlukeneyo kuyethusa kakhulu. Emavikini asanda ...

2 years ago | May 28, 2020

Usobhuku unatha ithothotho afe

Intatheli kaMthunywa ZEHLELWE liyezi elimnyama izakhamizi zeLutumba eBeitbridge ngemva kokuba omunye wabosobhuku ...

2 years ago | April 2, 2020

Inkomo zimofuza amaUS$ esibayeni

Thokozile Mbedzi KAYILANKANI enye indoda yendawo ebizwa ngokuthi kuseMsala, eGokwe ngemva kokuba ithe ivela thengisa ...

2 years ago | February 26, 2020

Zibanjiwe izikliwi ebezihlasela zihlomile

Thokozile Mbedzi KULAMADODA ayisikhombisa abehamba ehlomile emangweni weGwanda, Collenbawn leWestNicholson ahlasele ...

3 years ago | December 12, 2019

Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYANGALOLUNYE: ...

Trevor  Mhlang UMNYANGO usebenza into ezimbili ukuvulela labo okumele bangene lokuba ngumgoqo kulabo okungamelanga ...

3 years ago | October 3, 2019

Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYANGALOMBILI : Izibi ...

Trevor Mhlanga LOLUYA suku ubusika busika njengenqamu, ngisalwisana lemicabango ngizibuza ngokuthi njengoba ukhansili ...

3 years ago | September 26, 2019

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba – Ezisolayo Imbongi – Ndabezinhle S Sigogo Isihloko senkondlo – Umona Imbongi lapha ikhuluma ngento echitha ...

3 years ago | August 15, 2019

Isikhona inkezo kaFokoza

YiNtatheli kaMthunywa ABADLALI benguqu abasakhulayo koBulawayo bazathi ukungena futhi enkundleni kumqhudelwano walonyaka ...