Uncategorized

2 weeks ago | November 24, 2022

isabizwana sokukhomba

Siqala lapho esicine khona kuviki ephelileyo ukusetshenziswa kwesabizwana sokukhomba. Isabizwana sokukhomba singaba ...

2 months ago | October 6, 2022

Ukuhlela ibizo

Ukuhlela ibizo kuyaqhutshwa Siphethe isifundo sethu seviki ephelileyo sikhangela ukuhlela iziqalo zamabizo ngendlela ...

2 months ago | September 26, 2022

Sebeqalisile ukubhala imihloliso oGrade 7

YiNtatheli kaMthunywa ABAFUNDI bakaGrade 7 elizweni lonke jikelele baqale ukubhala imihloliso yabo yokuphela komnyaka ...

3 months ago | August 25, 2022

UMBONO: Ilizwe lakhiwa ngabaninilo

UKUTHUTHUKA kweZimbabwe kugxile ekuthini abantu kumele babambane loHulumende kunhlelo ezitshiyeneyo ezengeza umnotho ...

Kumqoka ukufaka umtshiso kuzifuyo

Ethel Ncube INHLANGANISO ebona ngezifuyo ikhuthaza abafuyi ukuba bafake inkomo zabo umtshiso kanye lamathegi ukuze nxa ...

Alemali ama-cucumbers alimeni

Ethel Ncube INHLANGANISO yeAgitex ikhuthaza abalimi ukuba baqale ukulima amacucumber ngoba alenzunzo njalo abalimi ...

4 months ago | August 22, 2022

Udla bayi bayi lamasaka esinkwa

Thokozile Mbedzi UNQOBIZITHA Sibanda, ohlala elokitshini lePumula South kasoke walikhohlwa ilanga acabanga ukuthi ...

4 months ago | August 18, 2022

Sekulomehluko koNtuthu ngokuza kweTTI

LOKHE ikhansili yakoBulawayo yavumela inkampani ye-Tendy Three Investments (TTI) ukuthi ikhangele ukupakwa kwezimota ...

4 months ago | August 11, 2022

Zibonga uHulumende izinduna ze-binga

Nkosilathi Sibanda ISIGUQUKILE impilo yenduna zesigabeni seBinga nanko sezikhomba ngophakathi kulandela ukuphiwa izikepe ...

4 months ago | August 2, 2022

Ole-15 udlwengula umntaka-makhelwane ole-9

Thokozile Mbedzi Kulomfana oleminyaka engu-15 yokuzalwa welokitshini leMpopoma koBulawayo odlwengule umntwana ...

5 months ago | July 21, 2022

UBUKISWA NGOLWESIHLANU UMDLALO U-THE SIGNAL…iSci-Fi ...

YiNtatheli kaMthunywa UDANIEL Lasker, umqondisi we-The Signal, ifilimu yokuqala yakuleli eyohlobo lwe-sci-fi ephekwe ...

6 months ago | June 9, 2022

Umkhuhlane weVibriosis wenza izimvu ziphunze

Listen Ndlovu UMKHUHLANE we-vibriosis ulakho ukwenza izimvu ziphunze kuthi ezinduna zona zehluleke ukuzalisa kungakho ...

9 months ago | March 24, 2022

Umntwana oleminyaka engu-5 uthathwa ngumfula

YiNtatheli kaMthunywa KULOMNTWANA oleminyaka yokuzalwa engu-5 esiqintini seMadlambuzi ofe ngemva kokuthathwa ngumfula ...

9 months ago | March 10, 2022

umzimba omncinyane lowesintwana LamUhla

Okwakuyiziziba sokungamazibuko, okwakuyimifula sokuyizifudlana, okwakuzintaba sokungamaqaqa okwakungamadwala ...

10 months ago | February 24, 2022

Isibanjalo

Isibanjalo siyaqhutshwa Nanku esikuphawulayo ngokwakhiwa kwesibanjalo emabizweni. (1) Emabizweni aqalisa ngo a-; ...

10 months ago | January 27, 2022

GIYA MTHWAKAZI: UQOQO LEZINKONDLO

Indikimba – Ezenkolo Imbongi – nguJerome R Nyathi Isihloko senkondlo – Bathi ngamadlozi Bafundi lizananzelela ukuthi ...

11 months ago | January 13, 2022

Phos’ elakho Bambhadale ngotshwala!

UGOLOGO yinto yokuphuza lizilibazisa, abanye basuke baphuze kuze kweqe, uthole umuntu wakhona nxa engaphuzanga umfice ...

1 year ago | November 11, 2021

Abafuyileyobaxwayiswa ukuqaphelaisikhathisezulu

Khanyile Ndebele ABAKHANGELA ngezezifuyo kunhlanganiso ye-Agritex sebekhuthaze abalimi abafuyileyo ukuthi balungiselele ...

ULIMI LOMUMO: UMLOMO LITSHOBA LOKUZIPHUNGELA

Sikhumbuzo Dabengwa Siyahlangana njalo bafundi kule iviki silokhu sisiyaphambili ngokwakha ubuntu bethu. Siyananzelela ...

1 year ago | September 9, 2021

Indoda iqila inkampani yensimbi US$9 000

Thokozile Mbedzi KULENDODA yakoBulawayo etshiye izisebenzi zenkampani yePanel Link eKelvin koBulawayo zididekile ...

1 year ago | August 17, 2021

Usuphelile umtshado ka-Ariel Sibanda le-Bosso

“Ngidanile ngoba sengitshiya iqembu. Bengikuthabela ukuthi ngivalelise phambili kwenkundla egcweleyo eBF…,” kutsho ...

1 year ago | July 26, 2021

Umakorokoza udilikelwa ngumgodi afe

Thokozile Mbedzi ZILOKHU zididekile izakhamizi zesigabeni seSwaithe eSigodini ngemva kokuba omunye umakorokoza ...

2 years ago | February 25, 2021

UKUXOTSHA IMPUKANE NGEZIHLAHLAKAZANA

Yintatheli kaMthunywa KULEZINSUKU izulu linengi njalo lehlobo abantu sebeqalisile ukulidla kungakho impukane ...

2 years ago | December 31, 2020

Isiphepho sikaChalane siza ngesivuvu

Wayne Ncube UHULUMENDE usekhuthaze uzulu ukuba aqaphele isiphepho (cyclone) sikaChalane esikhangelelwe ukuthi sifike ...

Bathi ukufunda akusancedi

Silo Mehleli Dube Indoda ezala mina yona engasekho emhlabeni yayihlezi iqonqosela ukuthi akulanhlamba ongathuka ngayo ...