Zenzele imali ngamazambane

11 Oct, 2018 - 00:10 0 Views
Zenzele imali ngamazambane

uMthunywa

Musa Janga

NJENGOBA isikhathi sokulima amazambane sesifikile abalimi bakhuthazwa ukuthi balime amazambane ngoba eletha imali enhle.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnumzana Philani Maphosa ongumlimi ubike ukuthi isikhathi sokulima amazambane sesifikile ngakho abalimi kabahlakaniphe bawalime ukuze bathole ukuziphilisa.

“Ngomumo esikuwo welizwe imali ayikho ngakho abalimi kabalime amazambane ngoba engabalethela inzuzo ukuze benelise ukuziphilisa,” kutsho uMnu Maphosa.

Ubuye wathi amazambane ayathengwa kakhulu njalo kulamankampani amanengi ayenza idobi abangawathengisela.

“Kulamankampani amanengi ayenza idobi ayabe efuna amazambane lokhu kwenza amazambane abalebhizimusi enhle ngakho abalimi bangadlalisi ithuba lokuwalima,” kuchaza uMnu Maphosa.

Okunye njalo uthe amazambane ayakha umzimba ngakho owalimileyo ulakho ukuzenzela imali enhle.

Uqhubeke ebika ukuthi ukuze abalimi bawavune lula amazambane kumele bawalime emhlabathini olamanzi njalo ovundileyo.

“Amazambane adinga umhlabathi omanzi njalo olokudla ukuze azale kuhle ngakho abalimi kabenze isiqiniseko sokuthi bawalima emhlabathini owalungeleyo,” nguMnu Maphosa lowo.

Uphethe ngokuthi abalimi kumele njalo bananzelele imikhuhlane ngoba imikhuhlane eminengi emazambaneni inzima ukuyilwisa.

“Imikhuhlane emazambaneni singenza ukuthi umlimi acine engavunanga lutho ngakho kumele bazame ukuthi bawavikele esesemancane ukuze isivuno sibe sihle.

Share This:

Sponsored Links