WATSHA TSOTSI: Xhaka utsotsi ethembile

22 Sep, 2016 - 14:09 0 Views
WATSHA TSOTSI: Xhaka utsotsi ethembile

uMthunywa

JABULANI Nyoni kumbe “Dubani”! Amabizo anzima bakwethu. UJabulani lo esikhuluma ngaye lapha kukhanya wayevele edalelwe ukujabulisa abantu kodwa angazi-ke ukuba igama lokuthi “Dubani” leli lasukaphi ngoba ngempela useludubo emphakathini. Kubikwa undoda lo elimbona kusithombe esikudatshana lolu, esehluphile ngokutshontshela abantu izimota zabo.

UJabulani ubotshelwe koBulawayo ngabacuphi beCriminal Investigation Department (CID) ngemva kokubalekela imilandu yokweba izimota zabantu emangweni weHwange. Udaba lwakuqala lukhanya lwenzakala ngoMbimbitho walonyaka lapho uNyoni okubikwa khona ukuba wazenza umuntu olemali ofisa ukuthenga imota ethile. Dukuduku, umnini waleyomota, iNissan Sunny, wavela. UJabulani wamkhombisa, wamncenga  ngoba iligagu leyondoda njalo ikhaliphile ekwebeni okwenza inengi labomamanagala lisale libambe phansi.

Umnikazi weNissan Sunny lo wathi esekholiwe ukuba uJabulani wayengumuntu olakho ukuthenga imota yakhe, wamupha ukuba ake ayitshayele eyizwa ukuthi iqine okunganani. UNyoni yena wayevele sekwazi ukuba sephumelele ngoba ngemva kokuyisusa lapho leyomota, wahle wabaleka.

Abacuphi bathi bebikelwa lolodaba, banxusa umphakathi wonke wakulowomango owasabela ngamandla wazonda wagana unwabu. Ngemva kwensukwanyana nje, uzulu wayesevumbulule ukuba imota le yayibonakale eBinga.
Athungatha amaCID acupha kwaze kwasabela ilizwe lonke kwabanzima-ke ukuba icala likaJabulani lilobe. Dukuduku, abe esekuvumbululile ukuba yathengiswa njalo baze bayayithola eHarare.

UDubani kadinwanga ukuduba abantu. NgoNcwabakazi walonyaka, uJabu uqile omunye njalo umuntu ngokucela ukuthwalwa esuka koThulani esiya koMpofu eHwange. Umnini wemota eyathwala uJabu, iToyota Ipsum, wahamba eyengwa, ethenjiswa lokhu lalokhuya waze wanikwa impondo yokuyathenga utshwala. Ngalesosikhathi esiyathenga utshwala, watshiya izihluthulelo zemota okwapha uJabu ithuba lokubaleka laleyomota.

AmaCID amlonda, wabaleka watshiya imota le eMlibizi, eBinga. UJabu simkhiphele ukunxusa bonke abatshontshelwa imota, umakhalemkhukhwini kumbe enye impahla enjalo emoteni. Sixhumane kumbe libike amacala kaDubani emapholiseni aseduzane lawe.

Tsotsi, ungaqhoba ithambo . . . qaphela! Uyatsha kuphela.

Lisithola kunombolo ze-WhatsApp u 0785 549 290 (MBCU Mat North), 0784 270 800 (ZRP Mat North), 0783 185 092 (CID Mat North), 0785 957 764 (MBCU Bulawayo), 0782 047 834 (Victoria Falls District) kumbe ebulenjini [email protected] / [email protected] / [email protected].                                                       

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds