Uncategorized

Umntwana (12) uzibophele enhlane

23 Sep, 2021 - 00:09 0 Views
Umntwana (12) uzibophele enhlane Paul Nyathi

uMthunywa

YiNtatheli Mthunywa
KULOMNTWANA ongumfana oleminyaka engu-12 yokuzalwa ofe kulandela ukuzibophela enhlane eseStappleford eMt Hampden ngesizatho esingaziwayo.

Lokhu kwenzakale ngeSonto edluleyo.

Isikhulumi samapholisa elizweni, uAssistant Commissioner Paul Nyathi ugcizelele ngokuzibophela kukaDarshel Singende lo obefunda ibanga lesihlanu lemfundo yaphansi kwesinye isikolo esikhonale.

Umntwana lo uzibophele enhlane yebandla likaMadzibaba Tongai Kasakula yena owayekhona ngesikhathi kusenzakala ingozi le.

“Umntwana lo ubehlala lomalumekazi wakhe othiwa nguTalent Sanisa (28) yena owahamba laye enkonzweni le, lapho abafika babikelwa ukuthi akulabantu abazafika ukuzothandaza ngalelolanga basebecela ukuthandaza bodwa njalo baqala ukwenza lokhu ndawonye lomkhulu webandla leli, uMadzibaba  Tongai Kasakala,” utshonjalo uAsst Comm Nyathi.

Kubikwa uKasakala wasuka lapho ababethandazela khona waya lapho aphumulela khona lapho athola khona isidumbu somntwana lo silenga njalo sibotshwe ngentambo yepulasitiki eyayingelalo ngitsho ucingo phakathi.

“Ingozi le yenzakala ngehola lika-9 ekuseni lapho okubikwa ukuthi umntwana lo wasuka lapho okwakuthandazelwa khona wayadlala yedwa,” kutsho uAsst Comm Nyathi.

Umntwana lo ubehlala lomalumekazi wakhe lo lapho ayesiyavakatsha eKuwadzana 5 eHarare ukuyahlala lonina, uMelody Manyanga.

Ngesikhathi kuphuma indaba le ubengakabekwa njalo isidumbu besisalinde ukuhlolwa esibhedlela seParirenyatwa Group of Hospitals.

UAsst Comm Nyathi uthe njengamapholisa balokukhathazeka ngokwanda kwendaba zabantwana abazibophelayo.

Kuviki ephelileyo kulomunye njalo umfana oleminyaka engu-9 yokuzalwa ozibopheleyo obehlala eEpworth okubikwa laye ufe ngemva kokuzibophela ekhuzwe ngunina.

“Indaba zabantwana abazibophelayo labazibulalayo kungelazizatho ezivelayo ziyasikhathaza njengelizwe.

Kuyasimangalisa ukuthi abantwana abancane bayabe sebekhathazwe yini ukuze bafike kusimo lesi,” utshonjalo uAsst Comm Nyathi.

Uqhubekele phambili esithi, “Sikhuthaza abazali kunye labanye abahlala labantwana ukuthi bahlale bekhuluma labantwana ukuze bazi abakufisayo. Abantu kabasebenzise amazwi alothando nxa bekhuluma labantwababo, ikakhulu nxa bebakhuza sinanzelela njalo ukuthi ingqondo zabantwabethu zihlalisekile na.”

UMnumzana Ignicious Murambidzi ongumqondisi wenhlanganiso emele abaphethwe ngumkhuhlane wengqondo iZimbabwe National Association for Mental health (ZIMNAMH) uthe bakhathazekile ngendaba zabantu abafa bezibulala okungabe kuhambelana lempilakahle yengqondo.

“Silokukhathazeka kakhulu njengenhlanganiso ngenxa yokuzibophela kwabantwana lokuzibulala langezinye indlela kwabo kunye labanye abantu abadala eziba zinengi.

“Konke lokhu kwenzakala ngoba ingqondo zabantu ziyabe zingahlalisekanga, kungakho sisebenzisana lamapholisa kunye logatsha olubona ngezempilakahle ukuthi abantu baphangise ukuhlolwa ingqondo zabo nxa bengahlalisekanga empilweni zabo,” kutsho uMnu Murambidzi.

Uthe abantwana kuyaziwa ukuthi bayesaba ukufa kungakho kuyamangalisa ukuthi kuhamba njani osekusenza indaba le iguquke.

“Asikwazi mhlawumbe kubangelwa yimidlalo kamabonakude yokulwa lokubulalana ebukelwa ngabantwana.

Sikhuthaza abantu ukuthi abantwana kunye lalabo abahlala labo nxa indlela abaphila ngayo isiguquka kumele bahambe bayohlolwa ingqondo zingcitshi zezempilakahle yengqondo singakafiki enkingeni,” kuphetha uMarambidzi.

Share This:

Sponsored Links