Uncategorized

Ulahle amawele ehlathini ‘amphuthisa ubunandi’

22 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
Ulahle amawele ehlathini ‘amphuthisa ubunandi’

uMthunywa

WETHUSE abanengi owesifazane weMlaza, elahla izingane zakhe ezingamawele ehlathini ngoba ethi ziyambambezela akasakwazi lokuya ebumnandini.

UNkosazana Nobuhle Cele (18) wakuG eMlaza, eningizimu yeTheku, kuthiwa uthethe izingane ezilomnyaka zizelwe, umfana lentombazane, wayozilahla ehlathini elikwaV, ngoba ethi ukhathele yizo ziyambambezela akasakwazi lokuzinwaya.

Ngenhlanhla kuthiwa ngesikhathi elahla lamawele, kukhona ombonile okwazi ukuhlaba umkhosi wazisa lomdeni wakhe, wabe usuzilanda kuleli hlathi. Unina kuthiwa ngaleso sikhathi ubengasabonwa langokhalo, esetshaye wachitha.

Kuthiwa unina ubuyele ekhaya ntambama esethi, “Hheyi kwaze kwatshaya umoya. Umuntu usezoke aphile impilo emnandi futhi elokuthula ngaphandle kwalezi zinto ezingiqedela ubumnandi,” kutsho umthombo osondelene lomdeni walo wesifazane. Kuthiwa uNobuhle uthukuthele wagana unwabu uma amawele esewafica ekhaya.

UNkosazana Thobile Cele ongudadewabo kaNobuhle utshele leli phephandaba ukuthi vele udadewabo uhlale etsho ukuthi akazifuni izingane, uyazizonda. Ukhala langokuthi uyise wamawele wamlaxaza ekhulelwe, futhi uhlale embona epepenyeka lamanye amantombazane elokitshini.

Uthe uNobuhle uke wanyamalala ngoMpalakazi waze wabuya ngoZibandlela. Uma bembuza ukuthi uhamba kanjani atshiye izingane ezincane, wavele wabaphendula ngokuthi akathandi ukuba sendaweni eyodwa lazo ngoba azithandeki futhi ziyamlibazisa.

“Ngikhuluma lawe nje, yimi esengiphenduke unina wamawele. Angisazi ukuthi ngiyithini leyonto. Sekuphele amasonto amabili ngingayi emsebenzini ngigade wona njengoba uNobuhle ngingamazi ukuthi ungaphi,” kubalisa uNkszn Thobile Cele.

Udadewabo uthi uvamisile ukutsho ukuthi “yena ngeke adlale umfana amkhulelise izingane ezingamawele ajike lapho angabe esafuna ukuzondla.”

Kuthiwa ngelinye ilanga uNobuhle wacasuka kakhulu wathatha abantwana wabayisa kubo kwesoka lakhe kwaM eMlaza. Kuthiwa uyise wazemukela kahle wathi ubesebakhumbule abantwana bakhe. Ngakusasa kuthiwa zombili izingane zatholakala zisemnyango kwaNobuhle, zikhala zinethwa lizulu ngoba uyise kusolwa ukuthi wanyonyoba kusihlwa wazitshiya emnyango.

Lo gingqingongqo odlalwa ngubaba wamawele loNobuhle kuthiwa sewuqala lokukhathaza labomakhelwane baKwaCele.

Eziphendulela kulokhu unina wamawele uthe: “Lami angizenzi. Abafana bayadlala ngathi. Ngibenzenjani mina abantwana abangamawele uma loyise esebaphika,” utsho kanje maqede wavala ucingo.

USonhlalakahle osengenelele kulolu daba ocele ukungadalulwa igama kwazise akavumelekile ukuphawula kwabezindaba, uthe useke waxhumana lonina wamawele futhi uphila saka ekhanda. Uthe usola intukuthelo yokuzitshwa nguyise wabantwana njengomnyombo wokulahla kwakhe amawele.

Okhulumela uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu Natal, uMnuz Mhlabunzima Memela, usigxekile isenzo salo wesifazane wathi ukulahla umntwana licala elibomvu.

“Uma umntwana eseze wafika emhlabeni kuhle ukuthi asale esondliwa futhi athole ukunakekelwa okumfanele.

Sizozama ukulandela lolu daba sibone ukuthi yikuphi lapho esingalekelela khona,” utsho kanje.

Wengeze ngokuthi wonke umuntu osuke esezelwe, ulelungelo eligcwele lokudla anhlamvana.

Share This:

Sponsored Links