Uncategorized

Ukuswela isambuzi kubangele ukuthi athathelwe umfazi

28 Jul, 2022 - 00:07 0 Views
Ukuswela isambuzi kubangele ukuthi athathelwe umfazi Induna uChiya Chireya

uMthunywa

Thokozile Mbedzi
NGENXA kokuswelakala kwezambuzi emizini yamadoda amabili angomakhelwane eDukulani ngaphansi kwenduna uChireya, enye yamadoda la icine isithathela umakhelwane wayo unkosikazi kulandela ukuhlala behlangana egangeni bezikhulula okwenza yamhawukela.

Indoda le, uMoses Chivaviro Ncube oleminyaka engu-40 yokuzalwa kubikwa uhawukele umka-makhelwane wakhe, uPeter Dukulani oleminyaka engu-36 okubangele ukuthi athi ebabhaca beseqotsheni lobufebe lwamtshaya lwameqa uvalo waze waqaleka.

Induna uChiya Chireya uthe kwenzakele insindabaphenduli yendaba esiqintini seDukulani lapho enye indoda ethathele umakhelwane wayo indoda.

“Undoda lo okuthiwa nguNcube lonkosikazi kaDukulani kukhanya babehlala behlangana egangeni besiyazikhulula njengoba bengomakhelwane njalo bengelazambuzi.

Isambuzi

“Ngenxa yokuhlala behlangana uNcube wacina ezibika kuthe ngelinye ilanga sokumele kuyiwe edibha uNcube wasebopha iqhinga lokuba uDukulani kube nguye ohamba edibha yena asale elima njengoba kwakumele kulinywe kuye kanti uthi lala laza sikwengule,” kulandisa induna uChireya.

Uqhubekele phambili esithi ngelinye ilanga bavumelana ukuhlangana.

“UNcube wavumelana lomkamakhelwane wakhe ukuthi bahlangane kanti ngalelolanga babengabuzanga elangeni ngoba uDukulani waphangisa ukuphenduka wabafica besidla uluju lwemvelo,” yinduna uChireya lowo.

Kubikwa uDukulani wathi ethi mehlo suka ebona ababili laba waqaleka okwenza unkosikazi wakhe wagijima wayabikela umnewabo womkakhe.

Umnewabo kaDukulani kubikwa kazange abe esaphozisa amaseko wagijima waya emzini wabo wamthola esephaphamile.

Indaba le yahamba yayabikwa enduneni lapho abathe ngemva kokuyilalelisisa banquma ukuthi uNcube udelele emzini kamakhelwane wakhe kungakho kumele ahlawule inkomo eziyisithupha, phakathi kwazo eyodwa ibe ngeyedale.

Kubikwa uNcube ufunge wagomela ukuthi ngeke aphinde ehlukane lomka-Dukulani ngaphandle kokuthi behlukaniswe yikufa kungakho unkosikazi lo usengowakhe.

Unkosikazi kaDukulani laye kubikwa ngokufanayo utshele idale ukuthi laye ngeke ehlukane loNcube ngoba usemtholile umaqondana wakhe.

Share This:

Sponsored Links