Ukuhlakulela izilimo kungumanqoba

08 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Ukuhlakulela izilimo kungumanqoba Ukuhlakulela izilimo kwenza zikhule masinyane

uMthunywa

Musa Janga
Abalimi kumele bazi ukuqakatheka kokuhlakulela izilimo ngoba yiyo kuphela indlela enza izilimo zenze kuhle.
UMthunywa ukhulumisane loMnumzana Philani Maphosa ongumlimi obike ukuthi abalimi kwesinye isikhathi bavame ukuvilapha ukuhlakulela izilimo zabo okucina kusenza zingakhuli kuhle.

“Inengi labalimi lingalima liyekela izilimo ikakhulu ezezivandeni zingahlakulelwa okuyinto engalungelanga izilimo,” kuchaza uMnu Maphosa.

Uqhubekele phambili elandisa ngokuqakatheka kokuhlakulela izilimo.

“Ukuhlakulela izilimo kwenza zikhule masinyane. Umoya kanye lokudla kwezilimo kungena lula emhlabathini nxa izilimo zihlakulelwe, lokhu kwenza isilimo sikhule ngendlela efaneleyo.

“Ukuhlakula kwenza ukuthi umlimi nxa esethelela izilimo zakhe amanzi angene azwele emhlabathini, ngalokhu isilimo asitshi ngoba amanzi ayabe efinyelele phansi.

“Ungahlala uthelela ungahlakuleli kuba nzima ukuthi amanzi angene phansi emhlabathini, yikho kwesinye isikhathi uthola izilimo zakho zisitsha kodwa zithelelwa,” kulandisa uMnu Maphosa.

Uphinde wabika ukuthi umlimi nxa ehlakulela izilimo zakhe kumele lokhu kwenziwe ngonanzelelo ukuze angabulali izilimo.

“Ukuhlakulela kufuna ukwenziwa ngonanzelelo ngoba ungenza ngokuphangisa ungalimaza impande zesilimo isilimo sife. Abalimi kabangavilaphi ukuhlakulela izilimo ngoba yikho okwenza izilimo ziphangise ukukhula,” kuphetha uMnu Maphosa.

Share This:

Sponsored Links