‘UGuluva7 leMbongi Ezitshisayo’

04 Oct, 2018 - 02:10 0 Views
‘UGuluva7 leMbongi Ezitshisayo’

uMthunywa

Vusumuzi Ndlovu
Idlalade : Command Hustle
Umculi: Guluva Se7en
MAHLABEZULU siyajabula ukusukuma koMthwakazi lesizwe jikelele ngomculo maviki wonke kulelihlandla, sisukumisela umsebenzi wabaculi phezulu, ngokusakaza ezitshisayo.

Kuliviki siloNkanyiso Moyo oweCowdray Park, osesebenze nzima ukuthi idlalade lakhe ligcwale izitalada lelizwe jikelele, njalo ebesililindele ngamehlo abomvu uCommand Hustle.

Lelidlalade liphekwe ngobunono obukhulu, njalo ngelesibili ngemva kukaColor Of Dreams oka2015. Emveni kokulicubungula lelidlalade, awungeke uthandabuze ukuba uGuluva Se7en ngomunye wentsha ye-hip-hop esiyithembileyo kwezomculo kwelakithi.

Uvula idlalade lakhe ngoPharoah ebeka sobala ukuba uyabusa kulinkundla yamagama lengoma. Ku H.I.T.M. (History In The Making), udumisa amakhosi awendulo oLobengula loShaka, kukhomba ukuba umfana uziqhenya ngobukhosi bembali zomdabuko.

Ezinye ingoma ezimunyethwe phakathi zigoqela uNgena Kai 1, loKhanda Cool esezilamavidiyo aphekwa khonapha koNthuthu. Ubambana loKbrizzy kungoma Siyahlasela, uMC Chita loJust Percy kuDreams, lapho athi isikhathi yimali, njalo kalasikhathi samahala, ngoba ulamaphupho afuna afezeke.

Uthinta ngezempilo labantu kungoma Umhlaba, njalo lezothando kuAns’iPhone lapha axolisa ngezinto ezenzeka empilweni yakhe lomuntu wakhe. Uyazisola njalo uyathembisa ukuba ngumuntu ongcono kusiya ngothando lwabo. Uphetha ngoMakorokoto, lapho atshaya khona ihlombe ngomsebenzi osuphelele, elomculi lembongi uLady Tshawe.

Sisabambe njalo, imbongi uLikhwa OkaNcube, uselungiselela idlalade lakhe elitsha lalonyaka. Usesungule ingoma yakhe yakuqala kulelidlalade ethi Ngiqome. Kulingoma uhamba loZibozi Zodwa, uKhuxxman lentokazi uVuyo Brown, ozwakala esemathandweni ebuka isoka lakhe, njalo ebeka sobala ukuba laye uzimisele ngalelijaha. Lingoma yothando ibonisa imbongi ibabaza imizwa yayo ngalintombi enhle. UZibozi laye egcizelela ngobuhle baleyontombi ezibika ukuba ngabe baba moya munye.

Intokazi yembongi lomculi uLady Eef usekhiphe ingoma yakhe entsha eloZizi Azazi, uHappy Soul. UFaith (Lady Eef) ukhangelelwe ukusimela kumncintiswano ngoMgqibelo eloJilly the Black loLuminous bemele ilizwe bencintisana labeNamibia kuDGV Rap Battles, sibafisela inhlanhla lokunqoba!

Siyabonga ngosekelo lwenu babali maviki wonke, sizadibana ngeviki ezayo silezinye ezitshisayo egudwini!

Share This:

Sponsored Links