Sifikile iTiBaKalanga Arts Festival

06 Sep, 2018 - 00:09 0 Views
Sifikile iTiBaKalanga Arts Festival I-Black Umfolosi

uMthunywa

Musa Janga
I-TIBAKALANGA Arts Festival idili elenziwa minyaka yonke ebelike ledluliselwa phambili kubikwa selizenziwa mhlaka 8 kusiya ku-9 Mpandula eT.G Silundika Community Centre eBulilima, ePlumtree okwakungu muzi omkhulu weqhawe lesizwe uGeorge Silundika.

Umkhosi lo kubikwa wenziwa ukuze amaKalanga athakazelele kanye lokubukisa amasiko awo.

Intatheli kaMthunywa ixoxe loProject Manager waloluhlelo uMnumzana Felix Silundika wabika ukuthi lumkhosi udluliselwe phambili kwaba lodubo lwemali ukuze benze i-festival yabo basebedinga usizo asebeze baluthola.

“Saba lodubo lokuswela imali yikho okwasibuyisela emuva, sasesidinga-ke usizo ebantwini saluthola loba kungafikanga kundlela esasiyikhangelele kodwa sithanda ukubonga labo abasiphathisileyo,” kuchaza uMnu Silundika.

Uqhubekele phambili wathi kuTiBaKalanga Festival kuyabe kufundiswa abantu abavela endaweni ezehlukeneyo ngamasiko abantu besiKalangeni okugoqela ukudla kwabo, indlela abagqoka ngayo lezingoma lokunye okunengi.

“I-festival le siyenzela ukuba silondoloze amasiko akithi. Kulezi insuku abantu bavame ukulahla amasiko akibo ngakho lokhu kuzenza ukuthi abantwabethu bengawalahli amasiko,” kuchaza uMnu Silundika.

Uqhubekele phambili esithi i-festival le izasiza abalimi abanengi bePlumtree ekuthengiseni izilimo zabo kuzivakatshi eziyabe zikhona. Lababona ngezomceco wamaKalanga labo bazaphiwa ithuba lokuba batshengise impahla zabo kuzethekeli, lokhu kuzabanceda kwezemali.

“Leli lithuba elikhulu lokuba abalamabhizimusi abo benze imali ngokutshengisa langokuthengisela izethekeli zethu, kuzenza ukuba bathole imali yakwamanye amazwe” kutsho uMnu Silundika.

Abahlabeleli bodumo iqembu leBlack Umfolosi, Buffalo King odume ngeze reggae kanye leDestruction Girls bazatshisa i-stage.

“Kuzabamnandi kakhulu, sinxuse abahlabeleleli beBlack Umfolosi labanye ukuze bazothokozisa abantu ngalolosuku,” kuphetha uMnu Silundika.

Share This:

Sponsored Links