Uncategorized

Owangcwatshwa kudala ‘uvuke ekufeni’

13 Sep, 2018 - 00:09 0 Views
Owangcwatshwa kudala ‘uvuke ekufeni’

uMthunywa

USATSHAQEKILE umdeni wowesifazane weXobho ‘‘ovuke ekufeni’’ ngemva kweminyaka engu-15 wangcwatshwa.

UNkosikazi Priscilla Dlamini weDabeka, eClermont, uthi usadidekile ngokutholakala kwendodakazi yakhe uNkosazana Nomvuyo Dlamini (30) ayingcwaba epulazini eXobho kweleSouth Africa ngo-2003 ileminyaka engu-15.

UNkszn Dlamini utholakale ngeviki edluleyo emzini wesalukazi thize okuthiwa selokhu ahlala laso ngo-2010.

UNkkz Dlamini uthi ayizange igule indodakazi yakhe yakhala ngekati elesabekayo ekuseni ilungisela ukuyobhalisa uGrade-8 ngoba kwakuqala umnyaka.

“Ngamfica esethule egcwele izintuthwane sekungathi kade watshona. Lobaba wayekhonona evela mlanda emotsha ngoba wayesetshintshe umbala kodwa amalunga emuli avumelana ukuthi nguye,” kutsho uNkkz Dlamini.

Limuli ithi nxa bebevakatshela osiyazi kuthiwa babetshelwa ukuthi indodakazi yabo iyaphila, kodwa badideke. Lonyaka limuli ithole umkhondo ngalo owesifazane, okucine ngokuthi atholakale eHighflats esebukeka edidekile engqondweni.

“Kunengi akukhulumayo okungathi kuyenzakala kuye,” kutsho uMnumzana Mlekeleli Dlamini umfowabo walo owesifazane otholakeleyo.

Umdeni uxhumane laboMnyango wezaseKhaya ukuze bathole imvumo yokwenza ulibofuzo. Selubikiwe udaba lasemapholiseni njalo sebelinde impumela.

Kodwa unina walo owesifazane uthi ulibofuzo balwenzile nje kodwa zinengi izinto azibonayo eziqinisekisa ukuthi le yindodakazi yakhe.

“Esandleni watsha esemncane ulesibazi, lasendlebeni umfowabo wayembhoboza walimala, laleso sibazi sikhona,” kutsho uNkkz Dlamini.

Endaweni abantu basakhuluma ngalo udaba, futhi bebabaza lokufana kwalo wesifazane loNkkz Dlamini.

Loba kukunengi abathi kukhomba ukuthi lo owesifazane uyingane yabo, kodwa lumdeni uthi lokhu kuzafezwa yimpumela yeDNA.

Kodwa uma kwenzeka lubachitha, bayokwamukela lokho. “Uma ulibofuzo lukhomba ukuthi nguye, kuyomele amapholisa aphenyisise ukuthi kwenzakalani. Sekuyomele kuvele lokuthi kanti sangcwaba bani njengoba kukhona ithuna ebesisithi ngelakhe,” kutsho uNkkz Dlamini.

Njengamanje lo owesifazane uhleli lalumdeni bazama ukumbuyisela esimeni esifanele njengoba bethi wafika elenga izinto ezixakile, egaxe inqwaba yamakhadi asezitolo lawasemabhange. Wayebukeka njengomuntu ogula umkhuhlane wengqondo.

Okhulumela uMnyango wezaseKhaya KwaZulu-Natal uMnumzana Cyril Mncwabe, uthe zinengi izigaba okumele zilandelwe ngaphambi kokuthi “kuvuswe” umuntu.

“Nxa sekuze kwaphuma isitifiketi sokutshona, sisuke sesidinga bonke ubufakazi bezinhlaka ezifanele zikaHulumende ezivezayo ukuthi umuntu usaphila.

“Nxa bonke ubufakazi lophenyo lwamaphoyisa selikwazile ukuthola lokuthi akusiye lumuntu owangcwatshwayo, kwatholwa lokuthi kwangcwatshwa bani sizobe sesikwazi ukungenela.

Umholi wabelaphi beNdabuko uDokotela Sazi Mhlongo uthe izimo ezifana lalezi ziyenzakala emidenini eminengi kodwa kusuke kufanele kwenziwe izaba engakangcwatshwa umuntu.

“Okwamanje ngeke ngiphawule ngigxile ngaloludaba ngoba lumndeni angixoxanga lawo ukuthola kahle. Kodwa engingakutsho yikuthi uma umdeni uqala ubona izimpawu zokuthi kungenzeka umuntu wabo ukuthi uthwetshuliwe abasukume engakangcwatshwa baxhumane lomuntu oyinyanga abenzele intelezi.

“Yilapho okucaca khona ukuthi ubuthakathi ngempela yini noma bekuwukutshintsha nje kwebala lesikhumba,” kutsho uDkt Mhlongo.

Share This:

Sponsored Links