Nakekelani izifuyo balimi

08 Aug, 2019 - 00:08 0 Views
Nakekelani izifuyo balimi

uMthunywa

Bongani Ndlovu

ABALIMI bakhuthazwa ukuthi bananzelele ukuthi izifuyo zabo azilazilonda ngoba ziyingozi njalo zingazibulala.

Kubikwa izilonda lezi zihlasela izifuyo ngemva kokulunywa yimikhaza ikakhulu ebomvu evame  ukubakhona ngesikhathi sezulu ngoba ihlala etshanini.

Intatheli ibikelwe ukuthi okwenza izilonda lezi zixhwale kungenxa yokuthi abalimi abazikhangelisisi izifuyo kuze kugcwale impukane okwenza inhlamvane zande ngamandla kungakho abalimi kumele badibhise inkomo zabo ukuze zihlale ziphephile.

Iphephandaba likazulu lixoxisane loMnumzana Mandisa Mlotshwa ongumlimisi ePlumtree okhuthaze abalimi ukuthi badibhise izifuyo zabo phose kabili ngenyanga ukuze benqabele izilonda lezi.

“Abalimi kumele bebone ukuthi izifuyo zabo ziyadibha phose kabili ngenyanga eyodwa. Lokhu kuzaphathisa ukuthi zingahlaselwa yimikhaza zicine sezisiba lezilonda.

“Nxa kuthe kwenzeka ukuthi zibe lezilonda lezi, abalimi balakho ukusebenzisa umuthi okuthiwa yi-Exit kumbe ipetrol ukuzigezisa lokubulala inhlamvane.

“Ngesikhathi sezulu umlimi kumele abone ukuthi inkomo zakhe ziyavalelwa nsukuzonke. Lokhu kuzaphathisa ukuthi benelise ukubona nxa kulenkomo ezihlaselwa yizilonda,” kuchaza uMnu Mlotshwa.

Ubuye njalo wakhuthaza abalimi ukuthi babone ukuthi amathokazi alamabele awavuvuki imbele ngoba imikhaza ilakho ukuzivuvukisa.

“Amathokazi amanengi alakho ukuthi avuvuke amabele engalunywa yimikhaza le okwenza ukuthi isifuyo sicine sizaca okwesabekayo.

Uphethe ngokuxwayisa abalimi ukuba bavuvuzele izifuyo zabo umuthi wamehlo ngesikhathi sezulu.

“Okunye njalo okuqakathekileyo yikuthi abalimi kumele bavuvuzele izifuyo zabo umuthi emehlweni ngoba ngesikhathi sezulu kugcwele izibungu zamehlo ezenza ukuthi inkomo zicine zingasaboni kuhle kumbe zisiba yiziphofu,” kuphetha umlimisi uMlotshwa.

Share This:

Sponsored Links