Uncategorized

Liyakhula nge-devolution idolobho leHwange

16 Sep, 2021 - 00:09 0 Views
Liyakhula nge-devolution idolobho leHwange

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
IKHANSILI ye-Hwange Local Board (HLB) isiqalile ukusebenzisa imali ephuma kuhlelo lwe-devolution ngokwakha ikilinika, lesikolo, okuyikhona okuveza ukuthi loluhlelo lusekela ingqubekela phambili.

I-Hwange Local Board ibika ngokujabula ukuba isisebenzisa uhlelo lwe-devolution ukuthuthukisa idolobho ngamandla lokuguqula inhlelo zomphakathi.

Konke lokhu kuyimsebenzi elandela uhlelo lwe-National Development Strategy-1 (NDS-1) olwaphawulwa nguHulumende.

Ngaphansi kukaHulumende okhokhelwa ngu-Emmerson Mnangagwa, uhlelo lwe-devolution lukhuthaza umphakathi ukuthi akhuthalele ukuvuselela lokusungula inhlelo ezintsha ezilakho ukuguqula impilo lenhlalakahle ngokusebenzisa imali etholwa lapho abantu abahlala khona.

I-HLB isiyakhe indawo yokufundela iECD eNechibondo Primary School, iMpumalanga Clinic yafaka lendawo yokugcina amanzi okwavela ku-ZWL $ 1.1 miliyoni esikhwameni se-devolution.

Uhulumende wabela i-ZWL $ 2.9 bhiliyoni okuyimali ezasetshenziswa ngamakhansili wonke ilizweni.

Unobhala wedolobho leHwange uNdumiso Mdlalose wabika ukuba imali isetshenziswe ukwakha amakilasi okufundela i-Early Childhood Development (ECD) eNechibondo Primary School.

Kuphindwe kwafakwa indawo yokuhambisa amanzi eceleni, kwakhiwa umtshina wokutshisa, lothango lomjikelezo esibhedlela seMpumalanga.

UMdlalose uthe ukwakhiwa kwamakilasi e-ECD kuzasiza kakhulu abafundi abakade befundela phandle ngenxa yokusilela kwamakilasi.

“Isakhiwo lesi esibalisa lezambuzi, ngesabantwana abancinyane. Lesi yisakhiwo samanje, sakulezinsuku,” kutsho uMdlalose.

“Sidinga ukusekelwa ngemali komunye umsebenzi omkhulu – ukwakhiwa lokuvuselelwa kwesititshi sengcekeza yesambuzi. Singadinga i-ZWL $10 miliyoni. Idolobha elikhulayo lidinga ukuhanjiswa kwamanzi lokuhanjiswa kwengcekeza yesambuzini okusebenza kuhle. Ngakho-ke, ukulungiswa kwempompi kuzaba lendima enkulu,” kutsho uMdlalose.

Share This:

Sponsored Links