Uncategorized

Kusolwa utshwala engozini yetekisi ebulale abomndeni abangu-13

15 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
Kusolwa utshwala engozini yetekisi ebulale abomndeni abangu-13

uMthunywa

KUSOLWA ukuthi bekudlekile kumtshayeli wetekisi edale ingozi ebulale amalunga angu-13 omdeni weMndali ngesikhathi ibhewuka bevela emcimbini wokukhunyulwa kwenzilo ngoMgqibelo, eMashayelani, eKilmun ngaseBulwer kweleSouth Africa.

Kuthiwa itekisi ebidla amagalani beyilayitshe abantu abangu-15. Kade iya kofaka uphethroli egarajini eliseduze lalapho obekukade kulomcimbi khona.

Itekisi kuthiwa igiqike yatshayeka ematsheni kwaphuma ukhakhayi kwalandela isihlalo sangemuva obekuhleli kuso abantu abane ebachithe endaweni yengozi. Kutshone lengane eleminyaka emibili.

Amalunga omphakathi angathandanga ukudalulwa athe bekulamabhodlela otshwala emoteni.

Elinye lamalungu lithe lifike endaweni yengozi isanda kwenzakala lafica abantu abebegibele itekisi belele yonke indawo futhi belimele kanzima.

“Ngifike kunzima, abantu besaphazekile sekutshone abangu-11. Abezimo eziphuthumayo besebekhona bezama ukuncedisa abebesaphefumula. Okubuhlungu yikuthi sizwa kuthiwa abantu abalimale kule ngozi bebeqisile ophuzweni oludakayo. Lomtshayeli ubalwa kubona labo bantu abebephuza.”

Abantu abebemi izixongololo endaweni yengozi bathe amabhodlela otshwala lamakesi abesetekisini akhomba ukuthi bekuphuzwa.

Ngesikhathi ithimba leSolezwe lihambele indawo yengozi lifice igobolondo letekisi amawindi alo ephahlazeke ematsheni.

Ukhakhayi lesicabha kuseceleni. Isitulo sangemuva siphonseke eduze komfula iNsongeni. Izicathulo, imali lamabhodlela kabhiya esaphazeke phansi eduze kwetekisi.

UNksz Zuziwe Mndali (29) olilunga lomndeni otshonelwe, uthe ubengakaze ezwe lutho mayelana lotshwala okuthiwa bebuphuzwa ngamalunga omdeni wakhe atshone engozini yetekisi.

UNgqongqotshe wezokuBusa ngokuBambisana leziNdaba zoMdabu, uDkt Nkosazana Dlamini Zuma, uthe uhulumende uzoqhubeka usebenzisane lamalunga omdeni kuze kufike isikhathi sokufihla amalunga abhubhe engozini.

“Uhulumende uzosebenzisana lamalunga ngoba lesi simo siyadinga ukuthi amalunga athole usizo lokwelulekwa ngokwengqondo. Siyathemba ukuthi umnyango oqondene lalo msebenzi uzobasiza,” kusho uDkt Dlamini Zuma.

UNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMnuz Sihle Zikalala, uthe umdeni uzokwelapheka ngokuthola usizo lokwesekwa ngendlela efanele nguhulumende.

“Kumele ezikhathini ezifana lalesi sesekane sonke. Sihlaba ikhwelo lasemphakathini wendawo ekutheni usondele ukuze kulekelelwe umdeni, ukwazi ukuqhubeka lokuphila kulesi simo obhekene laso,” kutsho uZikalala.

Sekuqalwe uphenyo ngengozi.

Khonamanjalo eDonnybrook, ngaseMgungundlovu, kufe abantu abane engozini yemota eyenzeke ngoLwesihlanu ebusuku.

UNgqongqotshe wezokuThutha nokuPhepha KwaZulu-Natal, uMnuz Bheki Ntuli, uhambele lo mdeni eyodlulisa amazwi endunduzo. – Ubulembu.

Share This:

Sponsored Links