Uncategorized

ITSOTSI LIKAMFUNDISI . . . Udliwa ngumswenya lemali kagogo

09 Aug, 2018 - 00:08 0 Views
ITSOTSI LIKAMFUNDISI . . . Udliwa ngumswenya lemali kagogo uTreasure Mvundla

uMthunywa

Musa Janga
KULOMFUNDISI webandla leWealthy Word International Ministries eliselokitshini leThorngrove koBulawayo owenze okuphambene lalokho akutshumayelayo, nanko phela umfundisi lo obeloja endlini yesinye isalukazi uhlale umnyaka wonke engasibhadali qede wadliwa ngumswenya.

Umfundisi lo, uTreasure Mvundla kubikwa ubeloja endlini kagogo, uOphia Mlilo eNkulumane 12 okomnyaka njalo wathembisa uMlilo ukuthi ibandla lakhe yilo elizabhadala imali yomthelo kodwa kasazange asigcine lesi isithembiso.

Intatheli kaMthunywa ikhulumisane logogo uMaMlilo yena oveze ukudabuka ngobutsotsi abenziwa ngumfundisi uMvundla.

“Kambe uyabe ungumfundisi onjani nxa uqila abantu, uMvundla wazibonela isalukazi angasiqila. Waqala ukuhlala endlini yami ngomnyaka ka2016 kwaze kwafika umnyaka odluleyo oka 2017 ekupheleni kwawo engakaze akhiphe lutho, ngitsho lokuthela nje amanzi.

Uqhubekele phambili wathi umfundisi lo uthe esethutha wahamba lamakhiye endlu yakhe njalo wathi esewafuna wamnika angayisiwo njalo angavuliyo endlini.

“UMvundla ungenze isihluku, utshiye inkalakatha yesikwelede endlini, ngathi ngimbuza wathi ibandla yilo okumele libhadale.

“Phezulu kwalokho wathi esethutha endlini yami kazange avalelise waphinda wahamba lamakhiye ami.

Ngithe ngisiyawathatha wangipha angavuliyo.

“Kunjenje lokuthi usehlala ngaphi akwaziwa kodwa kulamahungahunga okuthi uyake abonakale kwezinye indawo eNkulumane,” kutsho ugogo uMaMlilo.

Kubikwa njalo ukuthi umfundisi lo uyasebenza kwezinye izikhathi esikolo seMgoqo ngakho kulomunye obesithi angambona ancwebe ugogo indlebe kodwa ubethi angabona uMaMlilo acatshe.

“Njengoba vele esengumuntu ocatshayo besisithi singafika simdinga eMgoqo asibalekele. Kwesinye isikhathi kulesinye laso isisebenzi ebesisitshela nxa esemsebenzini kodwa lokhu akusizanga ngoba vele uyala lemali leyo,” kutsho ugogo uMaMlilo.

UMaMlilo ubike njalo ukuthi useke wabikela amapholisa ngendaba le.

Intatheli kaMthunywa izame ukuxhumana lomfundisi uMvundla kwehlula ngoba inombolo zocingo lwakhe bezingangeni.

UMthunywa wenelise ukuxhumana lomunye umfundisi webandla leWealthy Word International Ministries, uMfundisi uCalvin Dube othe kakwazi lutho ngodaba lolu njalo kungamanga ukuthi ibandla lalithe lizabhadala umthelo wendlu lapho okwakuhlala khona uMvundla.

“Udaba lolu lutsha kimi njalo ukuthi ibandla lalithe lizabhadala indlu lapho okuhlala khona uMvundla akusiqiniso lelo,” kuphetha uDube.

Share This:

Sponsored Links