I-Zimbabwe Resilience Building Fund (ZRBF) iphakamisa abalimi

12 May, 2022 - 00:05 0 Views
I-Zimbabwe Resilience Building Fund (ZRBF) iphakamisa abalimi

uMthunywa

Listen Ndlovu
INKAMPANI yeVusumusi Foods isincome isikhwama se-Zimbabwe Resilience Building Fund (ZRBF) ngokuvuselela ibhizimusi layo lokuthengisa ukudla kwezifuyo, ngesikhathi inengi lamabhizimusi lisadalala.

Njengebhizimusi elisakhulayo, inkampani yeVusumuzi Foods eseMbizingwe kuWadi 4 esiqintini seMzingwane, eMatabeleland South, ithole usizo lwemali lolwazi ukuze yenelise ukufinyelela imkambo yabalimi.

Isikhwama seZimbabwe Resilience Building Fund siluhlelo oluhlose ukuletha intuthuko yesikhathi eside ngenjongo yokuthuthukisa abalimi langesikhathi lapho bekhangelane lezinto lokuthi baphathise ekuthuthukiseni umnotho welizwe le-Zimbabwe.

Inkampani yeVusumuzi Foods ibingeyinye yamankampani ezokulima abukise ku-Zimbabwe International Trade Fair esanda kwedlula.

Inkampani le, ipheka ukudla kwezifuyo isebenzisa izihlahla ezitholakala lula egangeni ezigoqela ihabahaba, umkhaya, ugagu, isanqawe, umdlandlovu, lethetshane.

Isikhulumi senkampani yeVusumuzi Foods uNkosazana Sinqobizitha Hleza utshele iphephandaba likazulu ukuba isiphakame yaba libizo elaziwayo kubalimi beMat South ngenxa yosekelo lwe-ZRBF.

“Inkampani yeVusumuzi Foods eseMzingwane eMbizingwe ikhangele ngokwenziwa kokudla kwezifuyo ezigoqela imbuzi lenkomo,” kutsho uNkszn Hleza.

“Sancediswa yinhlanganiso yeZimbabwe Resilience Building Fund engaphansi kweUnited Nations Development Fund ukuze senelise ukuzenzela ukudla kwezifuyo.

“Lokhu sakwenza sikhangele umumo womkhathi indlela ohlasela ngayo izifuyo, ngalokho senzela ukuba izifuyo zethu zimelane lendlala lapho kungela zulu ngokusebenzisa esilakho ukuze sizenzele ukudla kwenkomo.”

UNkszn Hleza ubike ukuba basebenzisa izihlahla ezitshiyeneyo ezidliwa yizifuyo.

“Ukudla kwezifuyo sikwenza sisebenzisa izinto ezitholakala lula ezigoqela ihabahaba, umkhaya, ugagu, isanqawe, umdlandlovu, ithetshane.

Lezo yizihlahla ezitholakalayo egangeni.

Sibuye sisebenzise njalo lengcekeza yenkukhu esibuthatha sibomise ngoba kumele ome kakhulu,” kutsho uHleza.

Uthe inkampani yabo isebenza ndawonye logatsha lwe-Environmental Management Agency (EMA) ekulondolozeni imvelo.

“Sisebenzelana le-Environmental Management Agency ukugcineni kuhle izihlahla lezi esithatha kizo ingatsha zokwenza ukudla kwenkomo.

I-EMA yiyo esinika ulwazi mayelana ngendlela okumele siqume ngayo ingatsha lokuthi siquma ziphi ingatsha ngoba kumele izihlahla lezi zihlume futhi loba singaquma ingatsha.

“Sithanda ukubonga inhlanganiso yeZimbabwe Resilience Building Fund ngolwazi abasinika lona ekuzithuthukiseni ikakhulu singomama kanye lethuba esiliphiwe nguHulumende ukuthi sibukise imisebenzi yethu.

Sincedakele njalo ngesikhathi we-Covid-19 lapho kungasela msebenzi ukuthi sisebenze sithole okokudla ngomsebenzi esiwuqhubayo,” kutsho uNkszn Hleza.

Share This:

Sponsored Links