Uncategorized

Babulalana kubangwa intombi

26 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
Babulalana kubangwa intombi Amajaha alwela intombi

uMthunywa

Ethel Ncube

KUSIGA esihlamulisa umzimba kulamadoda amabili adabuka eZimbabwe ahlahlelane agwazana aze afa eSouth Africa kusehlakalo okucatshangelwa ukuthi singabe sibangelwe yikubanga intombi ngeviki ephelileyo.

UMthunywa uzwe ukuba laba ababili abedlule emhlabeni bebengamathe lolimi kukanti bonke bebekhonjwe ngumfazi munye njalo behlala egumeni elilodwa, bafe bonke langalinye bebanga umfazi.

Umama abamlwelayo baze babulalana

Abasiki bebunda bachaze ukuba owesifazane lo okubikwa angabe ebangele ukufa kwalaba ababili okutholakale ukuthi nguMaNde nje kuphela ubesethandana lamadoda la womabili.

Amadoda la afe ebulalana kubikwa abengamathe lolimi njalo ubungane bawo bebubukwa ngabantu abanengi nanko phela ongaziyo ubengacabangela ukuthi bazalwa bonke.

Kubikwa uMaNde lo ubehlala lomunye walaba abedlule emhlabeni okutholakale ukuthi ngu-Ode nje kuphela njalo odabuka ePlumtree. Ngosuku lwesehlakalo lesi u-Ode wasuka endlini njengensukwini ethi uya emsebenzini kukanti kukhona ayekuhlelile uMaNde ayengakucabangeli.

Abalwe babulalana

Kukhanya u-Ode wayeselunywe indlebe ngomakhelwane ngokuthi umngane wakhe wayesemudla izithende kungakho-ke kazange aye khatshana wabacathamela laba ababili.

U-Ode uthe esamile phandle phakathi komnyama wabona umngane wakhe uJeremiah okubikwa udabuka eLupane engena endlini wahle wathukuthela wadobha ihloka wangena lalo endlini wafika walithela phezu kuka-Jeremiah lo laye owahle wakhipha ingqamu esikhwameni sakhe wamgwaza esiswini.

Kumlayezo osabalale kunkundla zokuxhumana kulendoda ezwakale ikhuluma ngaloludaba ezithi ingumakhelwane walaba ababili isithi uMaNde ubeselesikhathi esingaba ngangenyanga ejola lomngane womuntu wakhe.

“Lokhu obekusenziwa nguMaNde besekulenyanga eyodwa ekwenza phambi kwamehlo ethu thina omakhelwane. UMaNde ubejolela ubaba womntanakhe lomngane wakhe sihlala simkhuza sithi kehlukane lento enjalo amadoda la azabulalana ngoba bengabangane yena engazwisisi lamuhla sekulezidumbu phansi,” utsho njalo.

Amadoda la kukhanya alwe okwabantu abasempini impela nanko phela ikamelo ababulalelane kilo belibomvu gebhu ngegazi kusesabeka impela.
UJeremiah kuvezwe ukuba isidumbu sakhe sesibuyile ekhaya ngalokho intatheli ixhumane lesinye isakhamuzi esivela eduzane lalapho okuzalwa khona umuyi oveze ukuba kuliqiniso ukuba umuyi usefikile ekhaya.

“UJeremiah sisuka sonke ekhaya umzimba wakhe ufikile eZimbabwe njalo kuliqiniso ukuba watshona kumbango wokubanga intombi yeTsholotsho kukanti utshone kanyekanye lomngane wakhe akade besilwa bonke,” utsho njalo.

Share This:

Sponsored Links