Azinciphe izibaya ebusika

08 Aug, 2019 - 00:08 0 Views
Azinciphe izibaya ebusika

uMthunywa

Bongani Ndlovu

ABALIMI bakhuthazwa ukuthi baphungule inani lezifuyo ngesikhathi sobusika ukuze benelise ukuzithengela ukudla ukuze zingacubi.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Cosmas Muzunde onguLivestock Production Officer okhangela isabelo seMatabeleland North uthe kulicebo elihle ukuphungula inkomo ngesikhathi sebusika.

“Abalimi kundawana zonke ezithola izulu elilutshwana sibakhuthaza ukuthi behlise inani lenkomo zabo ukuze zingacubi nxa ukudla sokukulutshwana.

“Isikhathi sobusika sandise ukuba lendlala enengi ikakhulu ngenxa kokuswelakala kwamanzi lamadlelo ngakho kuqakathekile ukuthi umlimi ehlise inani lezifuyo zakhe ukuze zingacubi,” kutsho uMnu Muzunde.

Uphinde wathi ukwehlisa inani lezifuyo kwenziwa ukuze inkomo zingasweli ukudla lamanzi.

“Nxa sikhuluma ngokwehlisa inani lezifuyo siyabe sisitsho ukuthi  umlimi athengise ezinye izifuyo zakhe ukuze asale lenani elenela amadlelo akhe kumbe angazipha ukudla.

“Nxa umlimi engasakwenzanga lokhu ulakho ukuthi alahlekelwe yinzuzo ngoba izifuyo zakhe ziyabe zizacuba langemikhuhlane kukanti nxa engehlisa inani eziseleyo zingasinda endlaleni yamanzi lokuswela ukudla,” kuchaza uMnu Muzunde.

Uphinde wathi inkomo okumele zithengiswe yilezo esezindala.

“Ukuze isibaya sinciphe, umlimi kufanele athengise izifuyo ezingaselancedo esibayeni okugoqela ezigugileyo zonke ngoba zingahlaselwa yindlala.

“Ezinye angazithengisa ukuze isibaya sinciphe zinkomokazi ezingasazali kuhle kumbe inyumba ngoba azisakhulisi isibaya. Ngemva kokuthengisa izifuyo lezi umlimi uyathola imali yokuthengela eziseleyo ukudla,” kuchaza uMnu Muzunde.

Uqhubekele phambili wathi lokho kuyinto enhle ngoba kuyanikeza umlimi imali.

“Kuyasiza ukunciphisa isibaya ngoba abalimi labo bayakwazi ukuthola imali yokusala bethengela inkomo eziseleyo imithi, ukudla kanye laye asale leyinye imali umlimi,” kuphetha uMnu Muzunde.

Share This:

Sponsored Links