Uncategorized

Amaxhegu agiqana ebanga uthango

10 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Amaxhegu agiqana ebanga uthango

uMthunywa

Ethel Ncube

KUDABA olutshwaqisa umzimba kulamadoda eGwanda eNtalale athwalelane amahloka kubangwa izihlahla zothango.

Udaba lolu luvele ngeviki ephelileyo lapho uMnumzana Johnson Gumbo asikize uMnumzana Baboniwe Dube (52) kubangwa ukuba omunye ugamule isihlahla esiseduze kwensimu yomunye efuna ukubiya insimu yakhe.

Ekhuluma loMthunywa omunye wezakhamizi zakule indawo uMnumzana Edwell Moyo uchaze ukuba balamule oluphuphumayo.

“Sasisebenza emasimini ngabona umntwana ebuya egijima ethi abadala bayalwa. Ngasuka lami ngesiqubu ngaqonda khona ngathola uGumbo esefuna ukugamula uDube, ngenhlanhla enkulu uDube wenelisa ukuvika.

“Isimanga yikuthi ngathi ngibuza ukuba babangani omunye wathi ufuna izihlahla zakhe eziganyulwe duze kwensimu yakhe zimile endaweni yazo. Lokhu yikho okwabangela ukuthi ababili laba baqale ukugiqana phansi baze badobhelana lamahloka,” kubika uMnu Moyo.

Ekhuluma lentatheli omunye walabo ababesilwa uMnu Dube uveze ukuba waphosa wafa ngenxa yezihlahla.

“Amadlozi akithi asebenza, uGumbo wayengiqeda nya ngehloka ethi ngibuyisele izihlahla engizigamulileyo. 

Uthango lwethu luseduzeduze ngakho izihlahla sigamula endaweni yinye minyaka yonke kodwa angazi ukuthi wayengenwe yini mhlalokho ezokulwa lami.

“Izihlahla ngangizazimilisa njani zihle zikhule sikhathi sinye? Leyo yinto engeke yenzakala njalo. Wathi efuna ukungihlahlela ngehloka ngavika kodwa izibhakela engaziholayo zacina zingenza ukuthi ngimbisele,” kuchaza uMnu Dube. Iphephandaba likazulu libuye laxhumana loMnu Gumbo onguye owakhutha omunye ngehloka. “Ngiyaxolisa, angilanto engingayikhuluma laye. Okokulwa akudingi maphephandaba,” kuphetha uMnu Gumbo.

Share This:

Sponsored Links