Uncategorized

Ama-cucumber kawahluphi ukulima njalo alenzuzo

12 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
Ama-cucumber kawahluphi ukulima njalo alenzuzo cucumber

uMthunywa

Blessing Moyo

INHLANGANISO  ebona ngezokulima eyeAgritex isixwayise abalimi ngendlela yokulima ama-cucumber okuyisilimo esenza kuhle ku-greenhouse loba emasimini.

UNkosazana Treggy Mpofu oyingcitshi kwezeHorticulture koBulawayo uthe umlimi ulakho ukuthola isivuno esiphezulu  ngokulima  ama-cucumber ngoba kuyisilimo esingahluphiyo ukulima.

Uthe okuyabe kumele umlimi akwenze nje yikulandela izixwayiso zabalimisi.

Uthe umlimi nxa elima ama-cucumber emasimini kulendlela okumele ayilandele.

“Isilimo lesi nxa silinywa emfolweni kudingeka ukuthi imifolo itshiyane nge-1,2cm  kusiya ku-1,8cm kukanti amagodi wona asemfolweni munye kumele ehlukane nge-0,6cm kusiya ku-1,2cm,” kutsho uNkszn Mpofu.

uNkosazana Treggy Mpofu onguHorticulture Specialist

Uqhubekele phambili esithi kuhekitha umlimi udinga inhlanyelo engaba yi3,75kg ukuze azitholele isivuno esiphezulu.

Uthe ama-cucumber angalinywa  njalo ku-greenhouse.

“Ku-greenhouse khona-ke kudinga ukuthi isilimo lesi sehlukaniswe nge-0,3cm kusiya ku-0,45cm besekusithi imifolo yehlukane nge-1,2cm kusiya ku- 1,5cm.

“Okunye okuqakathekileyo yikuthi isilimo lesi kumele sibotshelwe izihlahla zaso ezigodweni ukuze singaze sathinta phansi. Lokhu kuyavikela njalo ukuthi isilimo singaze sahlaselwa yimikhuhlane njalo umlimi kumele abone ukuthi isilimo lesi asisweli manzi ngesikhathi sesihlanyelwe,” kuchaza uNkszn Mpofu.

Uthe isilimo lesi sandise ukuhlaselwa yimikhuhlane efana le-fisarium wilt kanye le-cucumber mosaic kodwa iyelapheka ngemithi yezibungu.

“Umlimi kumele ananzelele ukuthi isilimo sakhe kasihlaselwa yimikhuhlane le futhi njalo nxa sekwenzeke iphutha imikhuhlane leyi yahlasela isilimo lesi kumele aphangise afake umuthi ukuze isivuno sakhe singaphambaniseki.

Uthe umlimi ulakho ukuhlanyela ezinye izilimo ezehlukeneyo lapho alime khona ama-cucumber ngoba kuyasiza ukuthi angaze ahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo.

“Umlimi angalima amahanyanisi ngoba ayaxotsha izibungwana ezihlasela ama-cucumber,” kuphetha uNkszn Mpofu.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds