Uphume phambili odwebe ugogo wakhe

14 Oct, 2021 - 00:10 0 Views
Uphume phambili odwebe ugogo wakhe UMDWEBO ka-Astra Msekeli ophume phambili emncintiswaneni weBIC

uMthunywa

LIGILA izimanga kwezobuciko ijaha laseZululand elingunogada elihamba phambili kubadwebi baseNingizimu Afrika.

U-Astra Msekeli wePhongolo (22) ungomunye wamaciko aphume phambili emncintiswaneni weBIC Stationery Art Master Africa ngomsebenzi awethe Ubuntu.

U-Astra obemele iSouth Africa ubehlanganisa izithombe zakhe ezidweba ngepeni lika-inki kuphela kanti okwenze imidwebo yakhe yahluka kweyenengi ukuthi ubeqhakambisa ugogo wakhe (91).

Lo mncintiswano weminyaka yonke ohlanganisa amazwe ahlukene ase-Afrika usuke unikeza amaciko ithuba lokusebenzisa amapeni ukucikoza ngemisebenzi yawo yezandla ikakhulu abadwebi.

Kulo mncintiswano kusuke kubotshelwe amaciko abalelwa ngaphezulu kuka-3 700 loselokhu waqala ngo-2017 ulokhu uba lesasasa kumaciko lokwenza isibalo sikhule minyaka yonke.

U-Astra uveze ukuthi wabona isikhangiso salo mncintiswano kuFacebook wakhumbula lamazwi kagogo wakhe ohlala emgqugquzela ukuthi awenze ngothando umsebenzi wakhe. Waziphosa kulo mncintiswano kanti uzophuma phambili.

Isifiso sakhe esikhulu ukufundisa noma ukucija amanye amaciko awacobelele ngolwazi ngokudweba.
U-Astra usafisa lokusabalalisa umsebenzi wakhe abe yingxenye yeminye yemibukiso ebakhona emadolobheni amakhulu.

Bakhona labanye ozakwabo abadle umhlanganiso okubalwa kubo loBadr Ladied weMorocco womdwebo i-Enchantez la vie africaine loStanley Were weKenya womdwebo othi Life is what you make it. Bakhona labanye okwenza babe ngu-11 uma sebebonke abahlabene emazweni ahlukene ase-Afrika. Ubulembu.

Share This:

Sponsored Links