Umkhuhlane weVibriosis wenza izimvu ziphunze

09 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Umkhuhlane weVibriosis wenza izimvu ziphunze

uMthunywa

Listen Ndlovu
UMKHUHLANE we-vibriosis ulakho ukwenza izimvu ziphunze kuthi ezinduna zona zehluleke ukuzalisa kungakho abafuyileyo kumele bawuqaphele.

UMnunzana Nkosana Khumalo ongumlimi eShangani ukhulume mayelana lomkhuhlane lo, ongabangela ukuthi isibaya somlimi singakhuli.

“Umkhuhlane we-vibriosis lo ubangela ukuthi imvu ingazali kumbe nxa ingamitha izinyane lifele esiswini.

Kwesinye isikhathi imvu izala izinyane elincane elingela mandla life ngemva kwesikhatshana.

Vibriofoetus

“Umkhuhlane lo ubangelwa ligcikwane yi-vibriofoetus.

Umlimi ubona ngokungamithi kwemvu okwesikhathi eside loba ukuphunza kwemvu ukuthi isifuyo sakhe sihlaselwe ngumkhuhlane lo,” kutsho uMnu Khumalo.

Ubike njalo ukuba umkhuhlane lo uyasinciphisa isibaya somlimi.

“Nxa imvu zingabanjwa ngumkhuhlane lo isibaya somlimi siyancipha ngoba izimvu ziyabe zingasazali.

Nxa imvu ingaphunza umlimi uzwa ngephunga elibi eliyabe lizwakala nxa imvu isanda kuzala, lelo phunga yilo elitshengisa ukuthi imvu ilomkhuhlane we-vibriosis.”

“Kuqakathekile ukuthi umlimi engananzelela ukuthi imvu yakhe ilomkhuhlane lo ayehlukanise lenqama ukuze zingahlangani zithole isikhathi sokuzihlanza zodwa.

Umkhuhlane lo ulakho ukuziphumela wodwa ngesikhathi imvu izala,” kutsho uKhumalo.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds