Izifundo zabo Grade 7

22 Jun, 2017 - 02:06 0 Views

uMthunywa

LINJANI bafundi?

Kule iviki sizafunda ngamagama amela okuthile.

Isibonelo:
1.    Inkukhu enduna liqhude. Lapha-ke:
2.    Intombi esala lodadewabo oyakwenda ngu…………
3.    Inkomo emunyisayo esengwayo kodwa engehlisiyo yi………………..
4.    Umduna wenja engathenwanga li……….
5.    Umduna wemvu engathenwanga yi……………
6.    Inkomo engathenekanga yi…………
7.    Ithuna li………………
8.    Umuntu ongumama osanda kubeletha ngu………………..
9.    Ubaba udonswa ngogodo ngoba engaboni yi……………
10.    Inkomo enduna eyathenwayo yangakithi iyagula — ……………
11.    Usihle kezwa endlebeni — yi…………
12.    Uzakhupha umlaza ngesikhala esingaphansi kwegula — u…………
13.    Umama uthe ngengule amafutha echagweni olusenqayini — …………….
14. UNomvelo uyenelisa ukusebenzisa izandla zombili ngokufanayo — li…………….
15. Nxa kutshisa uLizwe wandise ukuphuma igazi ngamakhala — u……………..
16. UNdumezulu waqalisa kudala ukukhombisa kodwa kuze lakhathesi akakaze akhonjwe — yi……………….

Share This:

Sponsored Links