IVictory Siyanqoba ilwisa udlame . . . ivula umkhankaso eNkulumane

24 Nov, 2022 - 00:11 0 Views
IVictory Siyanqoba ilwisa udlame . . . ivula umkhankaso eNkulumane

uMthunywa

Nkosilathi Sibanda

LESI yiso isikhathi sokuthi kumele zonke izakhamizi zakoBulawayo zitshengisele ngokweqiniso ukuthi zizimisele ukuqeda udlame kwabesifazane labantwana abangamankazana, kutsho uDesire Moyoxide Moyo, umqondisi weqembu leVictory Siyanqoba Trust.

Utsho kanje uMoyo ngesikhathi ilizwe lihlanganyela lomhlaba wonke ukuqala umkhankaso we-16 Days of Activism against Gender-Based Violence.

Ngokunjalo iqula leVictory Siyanqoba libika ukuba ngoLwesihlanu ekuseni lizavusa izakhamizi ngokwethula umdlalo walo obizwa ngokuthi “FESWO” ogxile ekulwisaneni lokwanda kwezehlakalo zokuhlukuluzwa kwabomama lamankazana ngathi obaba.

Umdlalo lo uzabukiswa useNkulumane Hall.

Kulumdlalo iVictory Siyanqoba iyethula umbono wokuthi kuyenzeka ukuthi umphakathi uvulele abesifazane amathuba okuthi bakhululeke, benelise ukuzikhulumela, baphakamise impilo zabo ngendlela evikelekileyo.

UMoyo, ekhuluma lephephandaba likazulu uthe umdlalo lo uphethwe ngabalingiswa abalitshumi lasithupha abatshengisa uhambo lwabo belwisana lodlame, bezama ukuthi bathole ukuthula.
Uthe benelise ukuthi bapheke umdlalo owethula umbiko wodlame usebenzisa inkondlo, ezomgido lemculo.

“Umdlalo lo obizwe ngokuthi FESWO umayelana ngempilo yabomama abalitshumi lasithupha abasebenzisa izwi labo ukulwisana lodlame. Lo ngumdlalo ohlabusayo, ofundisayo, okhaliphisayo olimukisa uzulu ukuthi akuqedwe udlame kubomama lasebantwaneni,” kutsho uMoyo.

Ngemva kokusungula umdlalo lo eNkulumane Hall, ngeviki elizayo mhlaka 10 Mpandula uMoyo uthe bazawubukisa eBulawayo Theatre.

IVictory Siyanqoba ihlele ukuthi yengeze umkhankaso wokuqeda udlame endaweni ezibalisa iCowdray Park, Cabatsha, Ngozi Mine leGwanda.

“Sifuna ukuthi wonke umuntu asukumele phezulu. Sitshengisela ukulwisa udlame kunye lokungezwanani emphakathini sisebenzisa ezemidlalo,” nguMoyo lo.

“Siliqembu le-Victory Siyanqoba, sisebenza labangane bethu, sikholelwa ekuthini umdlalo lo uzadala inkalakatha yomehluko.”

UMoyo ekuqoqeni umkhankaso lo bancediswa kakhulu nguKhansila kaWadi 22 koBulawayo uRodney Jele.

“Sibonga inkokheli yeNkulumane ekhansilini yakoBulawayo uRodney Jele ngokwamukela uhlelo lwethu. Sikhangelele ukuthi sethule umdlalo wethu phambili kwabesifazane abedlula amakhulu amabili.

Share This:

Sponsored Links