Zamani ikhabitshi, yenza ngcono

07 Mar, 2019 - 00:03 0 Views
Zamani ikhabitshi, yenza ngcono

uMthunywa

Musa Janga

IKHABITSHI yisilimo esivumayo yiloba yisiphi isikhathi somnyaka ngakho abalimi bacetshiswa ukuthi bazame ukukhulisa amabhizimusi abo ngokuyilima.

Intatheli kaMthunywa ikhulumisane loNkosazana Sindisiwe Moyo oyingcitshi kwezenhlanyelo eStarke Ayeros Charter Seeds koBulawayo othe abalimi kabalime ikhabitshi ngoba iyisilimo esingakhethi umkhathi njalo siyaphathisa kwezemali. 

“Ikhabitshi ayilamsebenzi omnengi ekuyilimeni, idinga ukunakekelwa ukuze ikhule kuhle. 

“Okuhle ngokulima ikhabitshi yikuthi ilomkambo obanzi ngoba iyisitshebo esitshiphileyo, abanye njalo benza ngayo umfushwa omnandi,” kulandisa uNkszn Moyo.

Uqhubekele phambili esithi ekulimeni ikhabitshi kumele umlimi enze isiqiniseko sokuthi umhlabathi wakhe ulokudla njalo umanzi.

“Ikhabitshi yisilimo esidinga ukudla okunengi ngakho kumele silinywe emhlabathini ovundileyo kakhulu. Kumele njalo sithole amanzi ukuze sikhule masinya.

“Siphinda sibe yisilimo esihlaselwa yizibungwana, ezinengi zakhona zihlasela impande kanye lamahlamvu ngakho kudingakala ukuthi umlimi ahlale elemithi yokufafaza.

“Ungabona ikhabitshi yakho isiba lehlamvu elilombala olithanga lisuse lelohlamvu ngoba ngumkhuhlane ozathelela amanye.

Uphethe ngokuthi umlimi kumele ahlakulele ikhabitshi yakhe ngemva kwesikhatshana ukuze ukudla kungene esilimweni,” kuphetha uNkszn Moyo.

Share This:

Sponsored Links