Yimali yodwa ngengalukhuni

07 Jun, 2018 - 00:06 0 Views
Yimali yodwa ngengalukhuni Ingalukhuni

uMthunywa

Nomthandazo Ndlovu

ABALIMI bakhuthazwa ukuthi bafuye ingalukhuni ngoba zilenzuzo emangalisayo njengenkukhu zenyama.
Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Wilfred Makombe olima ingalukhuni uthe ukufuya inyoni lezi kuyadlisa sibili ngoba inyama yakhona ithandwa linengi.

“Mina ingalukhuni ngiyazifuya sibili njalo zinginika imali ezwayo ngoba inyama yazo imnandi kakhulu, zikhona izitolo ezithengisa inyama yakhona ngakho umlimi angaba lomkambo wakhe athengisela kuwo uyayitshaya imali.

“Okuhle ngengalukhuni yikuthi umlimi ulakho ukuzibulala ngemva kwesikhathi esifitshane nje ngoba ziyaphangisa ukukhula njengama-broiler, umlimi sengathengisa ngemva kwamaviki alitshumi lambili kusiya kwangamatshumi amabili,” kutsho uMnu Makombe.

UMnu Makombe uqhubekele phambili wathi nxa umlimi efuna ukuthola inzuzo ethe xaxa kumele afuye imihlobo yakulezi nsuku.

Imihlobo evumayo njalo elenyama ezwayo kubhizimusi le yokufuya ingalukhuni zenyama yi-broad breasted white turkey kanye le-bronze turkey njalo azidingi kudla okunengi ukuze zikhule, okubalulekileyo yikuthi ukudla kwazo kube lama-protein wona adingakala ngamaviki okuqala.

“Okuqakathekileyo yikuthi umlimi abeleqiniso ukuthi ingalukhuni zakhe zihlala endaweni ehlanzekileyo, azakhele isilugu sibili esifana lesenkukhu njalo esingenisa umoya njalo ucingo luphakame lubephezulu ngoba inyoni lezi zinyoni ezikhula ziqine kakhulu.

“Inengi labalimi ligxile kakhulu ekufuyeni inkukhu zenyama kukanti nansi enye ibhizimusi elenzuzo sibili njalo engela kuncintisana kakhulu,” kuphetha uMnu Makombe.

Share This:

Sponsored Links