Vundisani amasimu ngomquba

21 Jan, 2021 - 00:01 0 Views
Vundisani amasimu ngomquba

uMthunywa

Wayne Ncube
ABALIMI bakhuthazwa ukuthi bavundise amasimu abo besebenzisa umquba wezifuyo ngoba kuyindlela yokuvuselela kuhle umhlabathi kanti njalo akulandleko ezinengi.

Inhlanganiso yeZimbabwe Farmers Union iveze ukuthi ukuvundisa amasimu ngomquba akubulali umhlabathi njengokusebenzisa amafethalayiza.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Mkhumbuzi Tshuma ongumlimi njalo olilunga lenhlangiso yeZFU esabelweni seMatabeleland North ukhuthaze abalimi ukuthi bavalele izifuyo zabo kuma-paddocks ngenhloso yokuthi ubulongwe bubuthane ndawonye okuzakwenza bathole umquba.

“Sikhuthaza abalimi ukuthi bavalele izifuyo zabo emasimini abazalima kuwo ukuze zincedise ukuthi zivundise lowo mhlabathi,” kutsho uMnu Tshuma.

Uthe abalimi kabangazihluphi ngokuthenga amafethalayiza kodwa kabathenge ukudla baphe inkomo bazivalele endaweni abazalima kiyo ngoba lomchamo wazo uyavundisa inhlabathi.

“Abalimi bangavundisa njalo insimu zabo besebenzisa umlotha kanye leziduli ngoba sokuvele egcekeni ukuthi amafethalayiza ayabulala umhlabathi ngokunjalo indawo ezinengi zifuna umquba wezifuyo,” kutsho uMnu Tshuma.

Uqhubekele phambili ngokukhuthaza abalimi ukuthi bananzelele inani lezulu abalithola ezindaweni zabo ngoba lesi ngesinye sezizatho ezenza babe lesivuno esiphansi.

“Abalimi kabananzele inani lamanzi abalitholayo, lokho kwenza benelise ukuthi bakwazi ukuthi bafake umvundiso onganani. Indawo ezinengi kazila zulu ngokunjalo sikhuthaza abalimi ukuthi bangasebenzisi amafethalayiza ngoba etshisa izilimo zabo,” kuchaza uMnu Tshuma.

Uphethe ngokukhuthaza abalimi ukuthi badinge ulwazi kubalimisi ngendlela abangavundisa ngazo umhlabathi wabo bengasebenzisanga amafethalayiza.

Share This:

Sponsored Links