Uncategorized

Usila ekufeni ehlaselwa yisilwane

22 Jul, 2021 - 00:07 0 Views
Usila ekufeni ehlaselwa yisilwane

uMthunywa

Leonard Ncube
KULENDODA okucatshangelwa ukuthi ingabe ingaphilanga engqondweni esile efukeni ngoLwesibili ngemva kokuhlaselwa yisilwane esitshiye simdlephadlephile emzimbeni.

ULucky Tusike oleminyaka yokuzalwa engu-23 udojwe ngelinye ipholisa uInspector Tivaone Feya ohlala eVictoria Falls esebenzela eHwange elele eceleni komgwaqo ovela eVictoria Falls usiya eHwange.

U-Insp Feya uthole uTusike ethe daca eceleni komgwaqo igazi lintshatshaza ngemva kokuhlaselwa yisilwane.
Kucatshangelwa ukuthi isilwane sibalekile ngesikhathi sisizwa umsindo wemota isiza kwahle kwaba yikusila kukaTusike.

Ngemva kokunanzelela ukuthi kulomuntu olele eceleni komgwaqo, uInsp Feya uye wamisa imota ukuthi adingisise okwenzakalayo wathola uTusike egcwele igazi.

Ekubuzisiseni, ipholisa lithole ukuthi uTusike uhlaselwe yisilwane.

Kucatshangelwa ukuthi uTusike uhlala emzini kaNkosazana Opha Dube elayinini ka2C eMadolofiyeni eNsuza.

Isikhulumi samapholisa eMatabeleland North uAssistant Inspector Namatirai Mashona utshele intatheli ukuthi amapholisa asaphenyisisa ngaloludaba.

Uthe iZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority layo isibikelwe ukuze izingele lesi silwane ngoba sesiyingozi emphakathini.

“Sithole udaba lwendoda eleminyaka engu-23 njalo okucatshangelwa ukuthi ingabe ingaphilanga engqondweni etholakale ilele eceleni komgwaqo isopha emhlubulweni lasehlombe. Kucatshangelwa ukuthi uhlaselwe yisilwane njengokutsho kwakhe kulo obike udaba emapholiseni. Lokhu kwenzakale ngoLwesibili ekuseni endaweni engaba ngamakhilomitha angamatshumi amane usuka eHwange usiya eVictoria Falls,” kulandisa uAsst Insp Mashona.

Uthe uInsp Feya ubone umuntu elele eceleni komgwaqo waqunga isibindi wamisa imota ukuthi adingisise ngokwenzakalayo wasethola uTusike elele esopha igazi emhlubulweni kusiya ehlombe.
Ngemva kokubuzisisa, uInsp Feya uye wathola ukuthi uTusike uhlaselwe yisilwane ngesikhathi elele eceleni komgwaqo.

Isilwane simlimaze ngenzipho ehlombe lasekhwapheni lapho asele elamanxeba khona.

UInsp Feya akasaphozisanga amaseko wathatha uTusike wamfaka emoteni wamusa enkambeni yamapholisa eHwange andubana ahanjiswe esibhedlela seSt Patrick’s lapho afike walaliswa khona.

Amapholisa abike ukuthi uTusike usesimeni esingcono.

Zinengi izehlakalo zokuhlaselwa zinyamazana zasendle ikakhulu ezigabeni ezingcelelane leHwange National Park.
Inyamazana eziyingozi kakhulu ebantwini zindlovu, izilwane, ingwenya, inyathi kanye lempisi.

Share This:

Sponsored Links