Uncategorized

Usakaze umzukulu wamhlinza ngembodlela

23 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
Usakaze umzukulu wamhlinza ngembodlela

uMthunywa

UYATHUTHUMELA umphakathi weMpumelelweni eNquthu ngesenzo sowesilisa okuthiwa ubulele ngesihluku umzukulu wakhe olomnyaka, ngokumsakaza phansi lasodongeni ngekhanda kubuka unina, ngaphambi kokuthi amhlinze aphanyeke amathumbu ophahleni lwendlu.

Impilo kaSinakhokonke Zulu (1) iphele ezandleni zikayisemkhulu ole-33, okuthiwa uthatha izidakamizwa, kusehlakalo esenzakale ngoLwesibili ebusuku.

Umsolwa ubotshiwe, kulindeleke ukuthi avele enkantolo kaMantshi weNquthu ngesenzo esitshiye amalunga omphakathi ebambe ongezansi.

Unina kaSinakhokonke, u-Anele Zulu (18) ofunda uGrade 12 eMgazi High eNquthu, elandisela Isolezwe ngokwenzekile, uthe uninalume (umsolwa) ufike kuhwalala ebheje amehlo ebomvu, esabeka futhi kucaca ukuthi uwudlame.

“Ujwayele ukuhamba ekuseni ayobhema izidakamizwa labangani bakhe abuye ntambama. Ngokwejwayelekile ubefike alwe lami logogo njengoba besihlala laye lengane yami, sibane kuphela ekhaya. Kodwa ngoLwesibili bekudlulele kungathi uyahlanya.

Sibaleke sayozivalela ekamelweni logogo lengane yami, safonela esibhedlela ngoba besikholwa ukuthi uphambanelwe yingqondo, sisesaba ukuthi uzasilimaza,” utsho kanje.

Uthe kufike i-ambulensi iphelekezelwa yiveni yamapholisa, okuthe uma eyibona wabajikijela ngamatshe esilwa labo, wabuya wazokhahlela isicabha sekamelo abesizivalele kulo, wangena ngaphakathi waqala ukubatshaya ebasola ngokumbizela i-ambulensi.

“Uqale ngami wangitshaya, wabuya wagqema ugogo ingozi ekhanda wamhlwithwa ingane, waqala wayitshaya phansi ngekhanda, wabuya wayitshaya odongeni, wathatha ipani wayiqedela ngalo sibuka. Siphume sabaleka ngesikhathi amapholisa ezama ukungena.

“Ubulale i-globe yokukhanyisa kwaba mnyama endlini, eselwa lanoma ngubani ongena endlini esephenduke isilwane,” utsho kanje.

Uthe lesi simo simphazamise kakhulu njengoba futhi wenza uGrade 12, akazi ukuthi uzomelana kanjani lezifundo kwazise kuqalile ukubhalwa kwezivivinyo zangoMbimbitho.

Uthe okubuhlungu yikuthi langomnyaka odluleyo kwadingeka ukuthi atshiye phansi isikolo ephasele leli banga emva kokubeletha.

Ilunga lomphakathi elizibonele kwenze isigameko kodwa elingathandanga ukudalulwa, lithe kusize ukufika kwamanye amapholisa ngoba ubesehlula ngitsho kuphonswa i- teargas endlini engaphumi.

“Angikwazi engikubone lapha, ngiyakuqala. Ngesikhathi ephuma, igazi lengane beligcwele emlonyeni kungathi ubeliphuza, amathumbu ewaphanyeke phezulu ophahleni lwendlu,” kutsho owasemphakathini.

Uthe kulesakhiwo esingamathoyilethi esidala okubhenywa kuso izidakamizwa, osekulesikhathi benxenxa umasipala ukuthi asidilize.

Ikhansela lendawo, uMnuz Sakhile Masimula lithe ngesikhathi lifika, umphakathi ubusugcwele kulo muzi, uzama ukumkhipha umsolwa ujikijela ngaphakathi, kwafa amawindi ngoba ubengaphakathi ehlomile, kungelula ukungena khona.

“Sisitshaqise kakhulu lesi sigameko esilesihluku esingaka. Sizosondela emndenini, sibone ukuthi siwulekelela kanjani kulesi sikhathi esinzima,”utsho kanje.

Umthombo weSolezwe osondelene lamapholiseni aseNquthu, uthe umsolwa usebuyelwe yingqondo, uyaxolisa futhi uveza ukuthi ingane uyinhlinze ngebhodlela.

Okhulumela uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal, uMnuz Mhlaba Memela usigxekile lesi senzo, waqinisekisa ukuthi uNgqongqotshe woMnyango uNkk Nonhlanhla Khoza usethumele obezenhlalakahle ukuthi balekelele umdeni langosizo lokwelulekwa ngengqondo.

Okhulumela amapholisa eKZN, uLieutenant Colonel Nqobile Gwala uthe umsolwa ubekwe icala lokubulala, elokutshaya ngenhloso yokulimaza lelokucekela phansi impahla.

Share This:

Sponsored Links