Uncategorized

Ulaxaze umkakhe watshada lomlamu wakhe

23 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
Ulaxaze umkakhe watshada lomlamu wakhe

uMthunywa

INDODA yakwaNokweja, eXobho, uMnumzana Mzwandile Khumalo, yehlukane lomkayo uNkosazana Nomasonto Manzini ngomnyaka owedlule ngoba imsola ngokungaziphathi kahle, maqede yatshada lomlamu wayo uNkosazana Sebenzile Manzini.

Isolezwe ngoMgqibelo lithole ukuthi isenzo sikaKhumalo (48) siwuhlukanise phakathi umdeni wakubo kwenkosikazi ngoba kuthiwa abanye bayemeseka, abanye batshaya amakhala. Bakhala ngokuthi leli yichilo uqobo.

Umthombo olwazi ukusuka lokuhlala udaba uthi uKhumalo wathola ubufakazi bokuthi umkakhe (36) umbhangqile okwaholela ekutheni aze akhulelwe ingane yangaphandle.

Kuthiwa ube lengxoxo lomkhwe wakhe uMnumzana Thembalethu Manzini, bavumelana ngokuthi mabunganqanyulwa ubuhlobo kodwa akaganwe ngumlamu wakhe uNkosikazi Sebenzile Khumalo (35).

Ethintwa uKhumalo uvumile ukuthi ugilwe igoda ngumkakhe ngokumbhangqa aze akhulelwe ingane yangaphandle.

Uthe emasontweni amabili edlule bezikade ziwutshaya phakathi kwakhe lomlamu wakhe.

“Ngifisa sengathi ngabe ngahlangana lalo kuqala ngoba yena uyangihlonipha futhi uyazi ukuthi indoda iphathwa kanjani. Akafani lalesi sipoki sakubo esingezwa futhi esingaziphethe kahle. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ubaba wabo afike lalo mbono,’’ kutsho uKhumalo.

Eqhuba uKhumalo uthe okumjabulisayo kakhulu yikuthi bebengelabo abantwana lomkakhe omdala.

UNkosikazi Khumalo uthe uyazi ukuthi udadewabo omdala ubengamphethe kahle umkhwenyana.

“Okudale ukuthi ngivume ukumgana yikuthi udadewethu ubehlale engitshela ukuthi akamthandi uKhumalo, wamgana ngoba wasuke wamthembisa umtshado. Bekuthi uma ngimkhuza, sivele sixabane,’’ utsho kanje.

Uthe wehlukene lendoda abeyiqomile ngoba layo beyingayiphathi eyomtshado.

UNkszn Manzini uthe kunengi abengakuthandi ngoKhumalo futhi wamchaza njengowesilisa ololaka njengebhubesi. Akafunanga ukuphendula ukuthi wakhulelwa ingane yangaphandle ngempela yini. Kodwa kulalokho uthe uyafunga uyagomela lodadewabo ngeke akwazi ukumelana loKhumalo.

Share This:

Sponsored Links