Ukunakekelwa kwenkomo zochago ngesikhathi lesi

08 Feb, 2024 - 00:02 0 Views
Ukunakekelwa kwenkomo zochago ngesikhathi lesi

uMthunywa

Valentine Sibanda

ABALIMI abafuya inkomo zochago esabelweni seMatabeleland North sebexwayiswe ngokunye abangakwenza ngesikhathi lesi lapho okuna khona izulu kubuye kutshise ukuze bangalahlekelwa zinkomo zabo.

UMnumzana Cosmas Muzunde onguDairy Officer kunhlanganiso ye-Livestock Production, esabelweni seMatabeleland North uthe kumele babone ukuthi bayazakhela kuhle, bazidingele ukudla babuye bazidoze ukuze zivikeleke emikhuhlaneni.

“Ngithanda ukukhuthaza abafuyi benkomo ukuthi baqaphele isikhathi sezulu lokutshisa kwelanga ngoba singalimaza inkomo zabo uma bengela nanzelelo. Ngalesi isikhathi abafuyi benkomo zochago balahlekelwa yinzuzo yochago ngoba ziyabe sezibanjwe yimikhuhlane eziyabe ziyithole eguswini zidinga ukudla.

“Lokhu kufaka abafuyi esimeni esinzima ngoba bayabe bengasatholi inzuzo ngokufaneleyo. Abafuyi benkomo zochago kumele bakhaliphe basike utshani egangeni belungiselela inkomo zabo,” kutsho uMnu Muzunde.

“Abalimi sibaxwayisa ukuthi bengaxotsheli inkomo egangeni ngoba zihlaselwa yimikhaza ecina ibangela imikhuhlane ehlasela imbele okwenza zicine zingasehlisi kuhle.

Okunye okumele kwenziwe yikuthi abafuyi benkomo kumele bazakhele kakuhle belungiselela ukutshisa, umqando lezulu                  lokhu kuzinceda ukuthi zenelise ukwehlisa.

“Abafuyi kumele besebenzise ithuba lokuquma utshani eceleni kwemigwaqo ukuze benelise ukupha inkomo zabo ukudla.

“Abafuyi sibakhuthaza ukuthi babambane ngoba omunye uyabe engela kudla okwaneleyo kuthi omunye elokunengi, laba abalimi balakho ukuncedisana ukuze inkomo zomunye zingakusweli ukudla,” kusho uMnu Muzunde.

Lokhu kumqoka ngoba kunceda abafuyi benkomo ukuthi bengathwali nzima ekudingeni ukudla kwenkomo zabo.

“Abalimi kabavikele inkomo zabo emikhuhlaneni ngaphambi kokuthi zigule, ngoba  nxa sezigula kudla ezikhwameni zabo njalo bacina bengasenelisi ukusenga lokuthengisa ngalokho ibhizimusi iyawa,” kuphetha uMnu Muzunde.

Share This:

Sponsored Links