Uncategorized

Ufelwa yindoda abe yisiphofu

05 Dec, 2018 - 23:12 0 Views
Ufelwa yindoda abe yisiphofu

uMthunywa

Ethel Ncube
KULEMULI yepulazini leTara koSwart bucwadlana leNyathi ecabangela ukuthi umalukazana wayo ulesandla ekufeni komkakhe kulandela ukuvaleka amehlo ngemva kwenyanga eyodwa umkakhe efile.

UMthunywa ubikelwe ukuthi uJotham Ndlovu obhubhe kunyanga ezimbalwa ezidluleyo ubesegule isikhathi eside kungakho abakibo bacabangela ukuba waqediswa ngumkakhe uNkosazana Mpofu owayesekhathele ngokumonga.

Ekhuluma loMthunywa omunye wezakhamizi zakule indawo uNkosazana Sethembe Mguni uchaze ukuba kwaba lomsindo omkhulu esililweni sikaNdlovu.

“Abakibo kaNdlovu bafika bathetha besola ukufa kwesihlobo sabo lanxa wayesegule isikhathi eside.

“Bathi bona uMaMpofu nguye obulele umntanabo njalo uyakwazi mhlophe lokhu kungakho uzazibonela. Kungakho bathi beqeda ukumbeka basuka. Kuthe ngemva kwenyanga uMaMpofu wasala evaleka amehlo. Sikhuluma nje usedonswa osokwaze kwenza abakibo bamthatha besenzela ukuthi ayekwelatshwa amehlo,” kubika uNkszn Mguni.

Iphephandaba likazulu likhulumisane lesinye njalo isakhamuzi uMnumzana Busani Ndlovu oveze ukuba ngempela umkamuyi uMaMpofu kasaboni.

“Umama lo wavaleka amehlo ngemva kokuba abakibo komkakhe bechaze ukuba ulesandla uzabona, bazihambela bamtshiya. Ngikhuluma nje bajikelana inyoka ephilayo khathesi ngokuthi impahla zikamuyi zichithwe. Umama lo owafelwayo sowathathwa ngabakibo ukuthi bayezama labo ngamehlo akhe,” kubika uMnu Ndlovu.

Ekhuluma lentatheli umkamuyi uNkszn Mpofu uchaze ukuba kuliqiniso ukuba amehlo akhe avaleka.

“Ngangivele sengiyisiphofu sengidonswa umama wangithatha ukuze ngiyekwelatshwa, khathesi sengibona mbijana.

“Abakwethuzala bathi mina ngilesandla ekufeni komkami kodwa mina ngiyazi mhlophe ukuthi ngimsulwa kulokho.

“Khathesi kumele kuchithwe impahla abafuni kubuya zilokhe zibotshiwe zinjalo okuyinto ezilayo, angazi ukuthi bazamani ngalokho,” kuphetha uNkszn Mpofu.

Share This:

Sponsored Links