Uncategorized

Udubule intombi wazidubula laye ongudliwayo

15 Aug, 2019 - 00:08 0 Views
Udubule intombi wazidubula laye ongudliwayo

uMthunywa

Thokozile Mbedzi

KULENDODA edabuka esiqintini seSwereki eBeitbridge etshiye izakhamizi zakulindawo zithithibele nanko phela kubikwa ifafaze umasihlalisane wayo ngombhobho andubana izibulale kweleSouth Africa ngemva kokuzwa ukuthi indoda yetshamali yakhe ibisiphendukile ukuzahlala lomkayo.

UBernard Makitha Moyo ongcwatshwe ngempelaviki kibo eSwereki kubikwa akuzange kumphathe kuhle ukuthi indoda kamasihlalisane wakhe eyayibuyele kibo eMalawi ngoba ilimele unyawo isiphendukile yena esedliwe imali enengi yisimomondiya esingumfazi womuntu.

Kubikwa ukuthi uMoyo wasala ezijimbela umfazi lo ngemva kokuba umkakhe esibuyele kibo eMalawi ngoba elimele. Kubikwa njalo ukuthi besekuleminyaka phose emihlanu uMoyo ehlala lesimomondiya sakhe okungasatholakalanga ibizo laso besidla imali kungela abakuswelayo nanko phela kuthiwa uMoyo wacina ethengisa izindlu kanye lezimota ukuze ajabulise i-slay queen yakhe. Ukuphenduka kwendoda kamasihlalisane kuhle kwamephula umoya uMoyo ngoba ebona ukuthi usedliwe imali ngumuntu osebuyela kumkakhe. Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnumzana Jones Mleya oyisakhamuzi uveze ukuthi abantu kabalamathe ngokwenziwe nguMoyo lalamuhla lokhe bezibuza ukuthi kanti ubesengenwe yini. “Indaba yokwenzakale kuMoyo kanye lakwenzileyo ibuhlungu njalo lalamuhla kasilamathe ngayo.

“UMoyo obethethe kukhanya ubesehlanyisana lomakhwapheni weMalawi ovele endile. “Okubuhlungu kakhulu yikuthi uMoyo ubesechithe inotho yakhe phezu kwalumama nanko phela uthengise izindlu ezintathu, imota ezimbili kanye lenkomo zakhe zonke ethatha imali ezithaphuzela lomasihlalisane lo.

UMoyo ngomunye wabantu akade bebalwa njengabosozimali esiqintini lapha kodwa ngemva kokuthengisa izindlu lezimota wabuya ekhaya wavala isibaya ethengisa inkomo zonke esiyakudla imali lomasihlalisane khonale eGoli,” kutsho uMnu Mleya.

Esinye njalo isakhamuzi uNkosazana Clara Nyoni uthe uMoyo obeseleminyaka engamatshumi amabili ethethe unkosikazi wakhe uNtshumeleni Moyo ubesezwana lomasihlalisane okokuthi ubeseze exotsha umkakhe kodwa yena ubelokhu ehlezi ekhaya engakasuki.

“Abantu bathi inina akade ethandana lalo belilihle okwamagama yikho nje ubesengani kasazi akwenzayo uMoyo. Bathi wahugwa yibuhle balo ngoba ubethi ehamba laye abantu bonke bakhangele yikho nje wahle wathengisa impahla efuna ukuthokozisa isimomondiya sakhe.

“Ngizwa ubuhlungu ngoba ngikhuluma nje usehambe watshiya kungela lutho yena izinto lezi ayelazo wazisebenzela nzima lonkosikazi wakhe kodwa wazichitha ngesikhatshana esincane nje, phose iminyaka emihlanu besokutshaya umoya.

“Abantu bathi bebephila impilo emangalisayo uMoyo lomasihlalisane wakhe lo nanko phela kuthiwa umama lo ubethwala amafoni kanokutsho phose amathathu. Bebesidla mnandi bephila mnandi kodwa inotho yakhe uMoyo ubeseyichithe ngendlela ebuhlungu kungakho kube buhlungu kuye ukuthi umfazi lo usebuyela kumkakhe yena esemudle imali yonke le yikho nje emane wathatha isibhamu wamdubula andubana laye azibulale,” kutsho uNkszn Nyoni.

Uthe abantu abanengi bathi kukhanya imali uMoyo ayeyithola angathengisa impahla yakhe umasihlalisane lo wayeyithatha ayise kibo eBlantyre lapho okucatshangelwa ukuthi wayesakha khona.
“Kukhanya indoda kamasihlalisane kaMoyo yacina incwetshwa indlebe ngabantu ngokuthi umkayo wayesezikhohlisa lenye indoda yikho ukuthi iphenduke.

“UMoyo kwabanzima kuye ukuthi akuzwisise ukuthi ngemva kokudliwa inotho yonke umfazi wayesezabuyela umkakhe yikho ukuthi anakane ukuthatha impilo yakhe kanye lekamama lo.

“Asazi nje kumbe usekhokhele obomdeni wakhe uzimu ngoba thina sakhula kuthiwa abantu bezizweni kababulawa balobe nje, asazi ukuthi iyozala nkomoni emulini yakoMoyo,” kuphetha uMnu uMleya.

Isikhulumi samapholisa esabelweni seMatabeleleland South uInspector Loveness Mangena ebuzwa ngodaba lolu uthe belungakafiki ehofisini labo kodwa uzaluphenyisisa.

“Udaba lwendoda ebulele umasihlalisane wayo yazibulala belungakafiki ehofisini lethu ngakho ngizaluphenyisisa emahofisini aseduze lesigaba sakhona,” kuphetha uInsp Mangena.

Share This:

Sponsored Links