Uncategorized

UCHUKU! . . . Bacuya umntanabo ngenxa yokuthanda imali: batholakale belonyawo, isandla kanye lesitho sangasese

09 Aug, 2018 - 00:08 0 Views
UCHUKU! . . . Bacuya umntanabo ngenxa yokuthanda imali: batholakale belonyawo, isandla kanye lesitho sangasese

uMthunywa

Ethel Ncube
KULENDODA lomkayo koSipepa, eTsholotsho abatshiye izakhamizi zakule indawo zibambe owangaphansi ngemva kokuba bebulele usane lwabo obelusanda kuzalwa balucuya andubana balucobodise ikhanda, uMthunywa uyakuveza lokhu lamhlanje.

Insindabaphenduli le yenzakale kumaviki amabili edluleyo lapho uNto Ndlovu loAleck Ncube ababulele usane lwabo balucuya andubana balucobodise ikhanda. Kubikwa ukuthi ngemva kokwenza lesisihluku batholakale bethwele isandla, unyawo kanye lesitho sangasese sosane lwabo. Kubikwa njalo ukuthi ngemva kokwenza konke lokhu baphosele isidumbu sosane lolu esambuzini.

Intatheli ixhumane lomunye wezakhamizi zakule indawo uMnumzana Bangane Ncube oveze ukuba udaba lolu lwabaqeda amandla.

“Abanye omama balesibindi ngempela. Umama lo wabeletha usane waluhlinza waqeda wajikela isidumbu esambuzini. Lesi yisihluku esedlula ezinye zonke. Ukuphosela esambuzini ecabanga ukuba iqiniso alisoze livele ebantwini, nanko selivelile,” kubika uMnu Ncube

Uqhubekele phambili echaza ukuthi umsolwa lo engabe wayesiyathengisa izitho zomntwana.

“Laba ababili kukhanya bathi sebenze isihluku esinjalo babaleka kanti imiduli lenyoni kwakubakhangele abanye bahle babahlala izithende bayabamba umfazi eseseMahlosi lezitho zomntanakhe,” kutsho uMnu Ncube.

UMthunywa ubuye waxhumana lomfakazi oqotho ochaze ukuba udaba olunjalo lwenzakala.

“Omakhelwane babona uNto engaselasisu njalo kungelamntwana okhalayo bahle baqala ukusola ukuthi kukhona okutshaya amanzi. Bekela baphuma lomkakhe badingisisa bangena esambuzi bathola igazi bathola lomntwana egodini bamkhupha ikhanda licobodisiwe engela nyawo, isandla lezitho zangasese,” kubika umfakazi lo.

Uphinde waveza ukuba umsolwa uAleck yisigangi esikhulu ngemithi.

“Ukubabophisa babotshiswa kodwa bakhona emzini wabo. Ubaba wakhona kungabe kukhona akwenzayo ngemithi ukuthi amapholisa nxa emkhangela azwe edinwa angalitshayi indiva icala labo njalo lomthethwandaba ungabi lendaba labo,” kubika umfakazi lo.

Ekhuluma lenduna yakule indawo uMathuphula uchaze ukuba udaba olunjalo waluzwa.

“Umbiko odanisayo lo wafika endlebeni zami kodwa angilalwazi oluphepheleyo ngalo kodwa kuliqiniso ukuthi lokhu kwenzakala,” kuphetha induna uMathuphula.

Share This:

Sponsored Links