Siyabonga maqhawe esizwe. . .

10 Aug, 2023 - 00:08 0 Views
Siyabonga maqhawe esizwe. . .

uMthunywa

NGOLWESITHATHU uMongameli uMnangagwa ukhuthaze izizalwane zakuleli ukuthi ziqakathekise imbali yePupu, la okwaba lomvukela owabayinsika yokuvimba ubandlululo lwabantu abaNsundu.

Impi yePupu yenzakala mhlaka 4 kuMpalakazi ngo1893 budebuduze lomfula uShangani, eLupane esabelweni seMatabeleland North. Ukuqakatheka kwalimbali akuthandabuzwa ngoba kumele kwaziwe ngumhlaba wonke ukuthi amabutho esizwe samaNdebele kaMzilikazi alwa ukuvikela ukuhluthunwa komnotho ngondlebezibomvu.

Yiwo amaqhawe la ayekhokhelwa nguMtshana Khumalo, ayenza konke okusemandleni awo ukuthi avikele njalo inkosi uLobengula ngaleso sikhathi ehlaselwe nguCecil John Rhodes.

Cecil John Rhodes

Amabutho amaNdebele anqoba empini le kodwa akuzange kuchaciswe kungwalo ezikhona ezikolo njalo inengi lezizalwane zakuleli zancitshwa imbali le ngoba yayilotshwe ngabelungu. Ngokunjalo ukuphakanyiswa kwePupu Memorial yinkuthazo yokuthi umuntu munye ngamunye abekwazi imbali yakhe.

UMongameli welizwe uMnangagwa

Phezulu kwalokhu, uHulumende okhokhelwa nguMongameli Mnangagwa usetshengisele ukuzimisela kwakhe ekuthini aguqule konke okwancindezela amaNdebele ngaphansi kombuso womdlame lukaCecil John Rhodes lequla lakhe elaliphanyiswe yiNgilandi ukuthi lizohuquluza umnotho esawutshiyelwa ngokhokho.

Kungumbono kaMthunywa ukuthi izizalwane zakuleli ziphakame, zitshayele uMongameli wethu ihlombe Mnangagwa ngenyathelo lakhe lokuphakamisa imbali yesizwe samaNdebele.

Isiqinti sePupu, eLupane, yindawo okwaziwa ukuba sekukade yavalelwa phandle kunhlelo zengqubekela phambili loba iphethe imbali ebaluleke okwamagama nxa kukhulunywa ngokukhululeka kweZimbabwe.

Isizwe sikhuthazwa ukuthi ngelanga lekhefu lamaqhawe, sikhumbule ukuba kwakulamabutho alwela ilizwe engela ngitsho uvolovolo kodwa ephethe imikhonto lamahawu kodwa enelisa ukubehlula ondlebe zikhanyilanga.

Yebo, singakhuluma ngamaqhawe asemathuneni eHeroes’ Acre kodwa phela akhona amanengi alwisana lodlame inengi lethu esiphilayo singakabi khona kulumhlaba.

Kumele singakukhohlwa lokhu. Iqhawe liqhawe hatshi ukuthi sibalundlulule kumbe sehlukanise isilinganiso sobuqhawe.

Siyambonga uMongameli kulokhu njalo sifisa ukuthi abantu bonke bakubone ngaso linye nxa sikhuluma ngembali yamaqhawe lokubaluleka kwawo.

Lokhe lelilizwe lathola uZibuse, kuminyaka eyedlula amakhulu amane, uMongameli Mnangagwa nguye yedwa inkokheli kaHulumende esiphakame yaqonda ehlathini lomhlubulo weMatabeland North isiyabonga ibutho lenkosi.

Lesi yisitshengiselo senhlonipho esilakho ukuthokozisa abaphansi. Njengoba indikimba yekhefu lamaqhawe igxile ekuthini ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo, akube yimfundiso kithi sonke ukuthi amaqhawe aqakathekile njalo ilizwe lilizwe ngamaqhawe alo.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds